Magyar Sakkvilág, 1913. április - 1914. március (3. évfolyam, 1-24. szám)

1913-06-08 / 5. szám

Magyar Sakkvilág 69 Ginter Károly 21 szavazattal; választmányi tagok: Vész János Ármin 28, Capdebo István 25, Spitzer Lipót 25, Zaáry Zsigmond 23, Vidor Zsigmond 23 és Háy Orbán 18 szavazattal. A közgyűlés Cseresnyés István indítványára a magyar sakk eme­lése körül szerzett érdemeikért Willmers Rudolf zongoraművészt és Löwenthal J. hazánkfiát a sakkor tiszteletbeli tagjaivá választotta. A körnek 1865-ben 72 tagja volt, az Erkel - családól hárman: Ferenc főzeneigazgató, Gyula zeneigazgató és Elek zenész. Az akkori tagok közül már alig vannak életben. Altstock Frigyes az egyedüli, aki ma is mindennapos látogatója a Budapesti, Sakk-Körnek. Az élők közt látjuk gróf Széchenyi Ödön hírneves török pasán kívül Hoffer Lipótot, ki néhány évvel később Londonban telepedvén le, tevékeny­ségével a sakkvilágban­­nagy tekintélyre tett szert s ma is vezetője a „Field“ kiváló sakkrovatának. A sakk-kör első versenye 1865 február 2. és március 12. közt rendeztetett 21 résztvevővel. Négy díj (emlékkönyvek, továbbá 4, 2 és 1 arany) volt kitűzve. A verseny győztesei Cseresnyés István, Engel Imre és Zaáry Zsigmond lettek egyformán 17 egységgel. A hármas­­matchben Cseresnyés legyőzvén Engelt és Zaáryt, utóbbi pedig Engelt, az első díjat nyerte Cseresnyés, a másodikat Zaáry és a harmadikat Engel. Negyedik lett 16 egységgel Ginter Károly, aki azonban ver­senyjátszmáiban mind a három győztest legyőzte. * * * A módosított alapszabályok elintézéséről a Pesti Sakk-kör 1865 április elején kapott értesítést a következő hivatalos iratban: Az 1865 évi február 24-én Pesten tartott tanács ülés jegyzőkönyvének kivonata. Olvastatott a n. m. magy. kir. helytartótanács L é. február 17-én 13226 sz. a. kelt következő tartalmú k. intézvénye. Az e város kebelében alapítandó „sakk-kör“-nek létesítése ezen­nel véglegesen engedélyeztetvén, annak f. é. február 7-én 1650 sz. a. kelt jelentéssel bemutatott alapszabályai a helybenhagyási zára­dékkal ellátva azzal küldetnek le a város közönségének két példány­ban, miszerint ezeknek egyikét az egylet ideiglenes elnökének ki­­szogáltatván, másikát a hatósági felügyelet gyakorlatára tartsa vissza. Az elnök­választás megerősítésének fentartott jogát illetőleg meg­jegyeztetvén, miszerint az a főpolgármestert illetendő. A beküldött alapszabályok egyik példánya levéltárba té­tetni, másik példánya pedig e jk. k. kíséretében a „sakk-kör“ ideiglenes elnökének kézbesitetni rendeltetik. Egyébiránt e k. intézmény tartalmáról tudomás végett Krászonyi József főpolgármester ur ő Nagysága és a főkapitányi hivatal sk. k. értesitendők.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék