Magyar Sakkvilág, 1922 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1922-11-01 / 11. szám

182 Magyar Sakkvilág 11. sz. inarkodott volt, de lélektanilag ért­hető, mert, mint főszerkesztőnk találó megfigyeléssel jegyzi meg: egy új változattal való kísérletezésnél a sak­kozó az eredményt többnyire saját találékonyságának, a kudarcot ellen­ben az idegen változatnak tudja be. Az elméleti elemzésnek azonban, ha az igazság szolgálatába akar sze­gődni, bizonyítékokat keli produkálnia Teplitz-Schönau 1922. N é v 1 i 2 3 4 5 6 i3 9 j 10 1112 13 14 Összeg D1J 1 Réti — Í 1 1/2 1 1 1 1V 2 1 0 1 0 1 1 0 9 I.+Il 2 Spielmann 0 —1 72 72 172 1 1 72:1 1/2 ; ’/2 1 9 I.+II 3 Grünfeld'/2 ! 0 7272 172 172 1/2 1 1 1/2 1 872 III. + IV. 4 Tartakower 0 ! Va 1/2— 1 1 0 1 Oil1 1 72 8 V2 II1.+IV. 5 Rubinstein 0 1 1/2 1/2 0-—0 1 172 1 1 72 1 1 1 8 V. 6 Kostic 0 j- 0 0 0 1— 1 72 11 1/2 72 1/2 1/2 672 VI. 7 Teichmann 0 | 1/2 1/2 1 0 0— V 2 1/2 ; 72 1 1/2 1 1/2 72- 6VII 8 Maróczy 1/2 0 0 0 0 72i/2 — 1 \ 1/2 ' 1 0 1/2 1 5‘/2 9 Trey bal 0 1 0 V2 1 72 0 72 0— l-i 1 0 1 1 5 72 10 Wolf ■1 1/2 1/2 0 0 0 7272 0 1—72 72 ! 1/2 0 51/2 11 Mieses 1 00 0 0]/2 72 0 0 1 1/2 1 V2 1■5 12 Sämisch 0 : V2 0 0 1/272 0 1 1 1/2 0— 0 1 5 13 Tarrasch 0 V272 0 0 1/21/2 72 0 1 72 1/2 1 —V2 5 14 Johner 1 1 0 0 72 0 7272 0 1 1 0-[ 0 0 1 1/2— 4 JÁTSZMÁK. 74* számú játszma. Hollandi védelem. Játszották Teplifz-Schanau-ban, a negyedik fordulón Maróczy. Tartakower. (»Die Tendenzen der letzten Tourniere be­standen darin, alle Eröffnungsopfer anzunehmen und für den Nachziehenden bei allen Wendun­gen zufriedenstellende Verteidigungen herbeizu­führen, weshalb sich Weisz in letzter Zeit sehr oft entschlieszt, Defensivstellungen einzunehmen, oder wie es Teichmann sinnreich definiert: schon das Eröffnungsstadium rein taktisch zu spielen« Tartakower fenti, néhány héttel ezelőtt irt sorai­ban a sakkozás azon nagy problémái rejtőznek, melyeknek tisztázásához a régi tudományosnak nevezett és a modern, a fantáziának s vele az egyéniségnek nagyobb szerepet juttató iskola között Teplitz-Schönau-ban lefolyt meglepően élés, komoly és magas színvonalú küzdelem jelentékenyen hozzájárult. A megnyitások elmé­letét is több értékes újítással gazdagította e verseny, melynek legszebb játszmái közül való az alábbi :) 1 d2—d4 2. c2 —c4 e7 — e6 f 7—f 5 „Meddig lovagolja még Tartakower hollandi vesszőparipáját - kérdezte Mieses, miután Tartakower e védelemmel vesztett • Póstyénben Grünfelddel, Londonban Vidinárral szemben. Azt hiszem, Tartakower még sokáig nem fog leszállni a hollandi vesszőparipáról. Ha elveszít egy játszmát e védelemmel, megjavítja a vesztett változatot, de végleg sohasem lesz hűtlen a hol­landihoz, melyet bár sötétre hátrányosnak mon­dott Tarrasch i«, mégis megjátszott — »a vezér­csel fanatikusaival szemben«. 3. Hbl -c3 4. a2 G 3 Hg8—f 6 A holland; védelem legjobb ellenjátéka 1. .. f5 esetén d e4 1 vagy a Grünfeld által Pöstyén­­ben Tartakower ellen megjátszott 2. g3 !, e6 3. Fg2, Hf(> 4 Hh3 !, c5 5. de !, Fc5 : 6. 0-0, d5 7. e4 If. Spielmann Mieses ellen Teplitz-Schönau­­ban szintén 2 g3-ot játszott s b6 3 Fg2,. Heß 4 Hf3, e6 5. 0-0, Fb7 6 c4 következett. A Maróczy által választott folytatás Steinitz-től éred. 5. e2—e3 6. Ff 1 — d3 Ff8—c7 0-0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék