Magyar Sakkvilág, 1924 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1924-01-01 / 1. szám

— 28 — MEGFEJTÉSEK: 29. sz. Dawson. 1. Fe3+!, K co 2. FXH stb. Szellemes gondolat. A rögtöni ütés csak remisre vezet, mert a sötét király cl -en biz­tonságban áll. A kis feladvány elméleti ér­tékkel bir 30. sz. Selesniew. 1. Bdl, Be6-ra 2 Bel, Kd5 3. c4 1 4. Be6 5. Kí4 stb c4-re 2. Bel, Kd5 3. Be5, Ke5 4. Kg5, Ke4 5. Kf6, Kd5 6 Kf5 és nyer. 31. sz. Dawson. 1. c4, Fb6 2. Hc5 s 3. Hb7 örkkös sakkal, ütés esetén patt. Köny­­nyebb fajta, jól felállított munka. 32. sz Dawson 1 Fe4, Be4-re 2. Bc8 ! Fe4-re pedig 2. Bb8 ! vezet patthoz. A két változat ügyesen ven összefonva. 33. sz. Dawson. 1. b5 !, Kf4 2. Kgl, Kg3 3. Kfl, Kg4 4. Kf2, Kf4 5. g3, Kg4 6. Kg2, d5 7. Kf2, b6 8. Kg2 stb. Ravasz megté­vesztés 1. g3, melyre b5 ! következik s a sötét király a pattfészekbe szökik. 34. sz. Kosek. 1 Ff7, Bb7 2. Fc3, Bc7 3 Fd4, Bd7 4 Fe5, Be7 5, Fal ! és nyer Igen szépen sikerült, szellemes végjáték Megfejtők névsora a jövő rovatban. Nemzetközi mesterverseny New-Yorkban. B. Kagan, a Neueste Schachnach­­richteu szerkesztője és kiadója az amerikai sakkozás egyik legjelesi­­tősebb irányítójától január 10-én az alábbi sürgönyt kapta: »Szíves­kedjék azonnal érintkezésbe lépni Lasker, Réti, Tartakower és Ma­­róczy mesterekkel, hajlandók-e résztvenni a március 16 án kez­dődő New-York-i mesterverse­nyen. A verseny kilenc résztve­vővel kétfordulós lesz. Feltételek: száz dollár, hajójegy Amerikába és vissza, ellátás a versenv idején. Első dij legkevesebb háromszáz dollár.« Kagan sürgöuyüeg vála­szolt, hogy a feltételek elfogadha­tók s a mesterekkel érintkezésbe lépett. Kagan nézete szerint a verseny további öt résztvevője Aljechin, Capabianca, Marchall, Janovski és Ed. Lasker. A verseny létrejöttét Aljechin amerikai tartózkodása se­gítette elő. Ha sikerül a versenyt a fentiek részvételével megvaló­sítani, ez lesz a háború óta legje lentősebb sakkeseméuy. A hastingsi verseny Euwe győzelmével végződött. Maróczy a verseny második felében imponálóan biztos játékot mutatott. Mieses a verseny első felében súlyos beteg volt Részletes eredményt az eredménytáblázat mutatja : N É V 12 3 4 5 6 7 8 9 10 Összesen 1. Euwe .......V2 0 1 1 1 1 1 1 1 71/2 2. Maröczv........................1/2 1/2 01 1 1 1 1 1 7 3 Colié....................... .1 1/2 — 1/2 1 0 0 1 1 1 6 4. Yates ... . . .0 1 1/2 01 1 1/2 1 1 6 5. Michell . ...................0 0 0| 1 — 0 1 1 1 1 5 6. Seitz.................................0 0 1 0 1 — 1 1 0 1 5 7. Blake.............................0 0 1 0 0 0 1/21/2 1 3 8. Mieses....................'.0 0 0,1/2 0 0 1/2 -1 1 3 9. Norman.............................0 0 0 0 0 1 1/2 0 — 1 21/2 10. Price . . . ; . . .0 0 0| 0 1 00 0 0 0 0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék