Magyar Sakkvilág, 1925 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1925-07-01 / 7. szám

— 214 — — Maróczy két évig Ameriká­ban marad. Maróczy fényes sikerű szimultán-kőrútja után a nevv-yorki Manhattan Chess Club vendége volt. Játéka és egyénisége annyira meg­nyerte a vezetőség tetszését, hogy két évre meghívták a klub mesteré­nek. A megtisztelő ajánlatot Maróczy elfogadta s rövidesen megkezdi az elméleti oktatóelőadásokat s részt vesz a kör versenyén, amelyre a legjobb amerikai erőket biztosították. Még a nyáron két könyvet is ir Maróczy a Veit’s Kleine Schachbücherei számára, egyiket a francia, másikat a szicíliai védelemről. — Bármennyire várja is már haza a magyar sakkozás az új­világban is rendkívül népszerű nagy­mestert, kivételes sikerű amerikai szereplését és nagyszerű elhelyezke­dését osztatlan örömmel veszi tudo­másul. — A Magyar Munkás Sakkor Kecskeméten. Junius 6-án és 7-én a Kecskeméti Sakkőr vendégül látta a Magyar Munkás Sakkőr csapatát. A klubközi mérkőzést a Munkás Sakk­­kőr 11V2 : V2 arányú, váratlan fölény­nyel nyerte. A kecskemétiek négy játékosát előre nem látható hivatali elfoglaltság gátolta a részvételben s ez a körülmény a többieket is káro­san befolyásolta. A győztes csapatot Michlo, Ragendorf, Korányi, Hercz, Szűcs, Krenosz, Kohn, Kulcsár, Nuss­­baum, dr. Chevassus, Boros és Mé­száros képviselték. A kecskemétiek döntetlenét Balázs érte el, Chevassus­­szal szemben. A villámtorna ered­ménye: Hercz és Ragendorf 171/2, Korányi 15V2, Toth 14V2, Boros 12*/2. — A Munkás Sakkőr a legközelebb a győriekkel óhajt mérkőzni, a kecs­kemétiek őszre tervezik a revanche-ot. — A Vámosgyörki Sakkor háziversenyén első lett dr. Kassay T. 11, második Huszár B. 9V2 egy­séggel. — A Budai Sakkozó Társa­ság versenyén Sárközy Balázs lett első 4 egységgel. Értékes eredménye igen örvendetes. A többiek sorrendje Szávay dr. 3V2, Elekes 1J/2, Krivoss 2, Jakab és dr. Lévay 1V2—IV2. A b. csoportban Schor L. vezet. —A fővárosi csapatbajnokság újabb eredményei: Charousek Sakkor 71/2: Újpesti Maróczy Sakkor 41/2 — Charousek Sakkor 6: Rákospa­lotai Munkás Sakkor 6 — Magyar Munkás Sakkor 11 : Charousek Sakk­kör 1 — Budai Sakkozó Társaság 9 : Lágymányosi Sakkor 3 — Új­pesti Maróczy Sakkor 71l2 — Zug­lói Sakkor 4!/2. A Charousek Sakk­kör összes mérkőzéseit lejátszotta s a második osztály első helyezettje lett. — Szolnok. A sakkor április havá­ban rendezte meg a versenyt 3 osztály ban. Az első osztály eredménye: Dr. Tenyák Sándor 8, Király 71/2, Finna 7, Nádor 5 egység. A második osztály eredménye: Domokos 6, Gáwel 51/2, Nagy 5, Kelemen 4 egység. A kör helyisége a vármegyei kaszinó föld­szintjén levő Lőrinczy-étteremben van, játéknap hétfőn és csütörtökön este. Az első osztályban 11, a másodikban 10, a harmadikban 27 versenyző van. A körnek 88 tagja van. — Rövid hirek. Abonyi István P. T. 0. E. sakkosztályában másfél óra alatt (!) 30 ellenféllel szimultánt tartott -f- 28 - 2 eredménnyel. — Bakos József Újkígyóson -f- 19 — 2 = 2 eredménnyel tartott szimultánt. — A Népszava levelezési versenyén Wessely E. vezet. — Szentes Oros­házával Gyopáros fürdőn lebonyolí­tandó városközi mérkőzést tervez. — Tóth László Szombathelyen -j- 13 — 7 = 2 eredménnyel tartott szimultánt. Körmenden, a Dunántúl igen szépen fejlődő sakkörében -j-10 — 3=1 eredménnyel szimul-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék