Magyar Sakkvilág, 1928 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1928-05-01 / 5. szám

125 — 168. H. Mattison. Schachmatny Listok, 1927. Világos nyer. 169. N. Rossolimo. Schachmatny Listok, 1927. HÍREK. — A Magyar Sakkszövetség április 27-én tartott választmányi ülése teljes bizalmáról biztosította a hírlapi támadások miatt lemon­dott Bartos Árpád szövetségi ka­pitányt, aki a bizalmat meg­köszönve, fokozott munkakedvét ajánlotta fel a magyar sakkozás szolgálatára. A választmány a tisztújító közgyűlés idejét június hó 24-én délután 5 órára tűzte ki. Szávay Zoltán beszámolt a csapat­mérkőzésekről és bemutatta rend­kívüli értékes adományát, a Szávay­­kupát. A csapatversenyek meg­szervezése és lebonyolítása terén végzett nagy munkájáért és példás áldozatkészségéért az elnöklő Abonyi István tolmácsolta a szö­vetség köszönetét és háláját. Dr. Chevassus Emil javaslatára ki­mondotta a választmány, hogy a csapatversenyeket a szövetség köz­vetlen irányítása alá vonja és a szabályokat a nyár folyamán ki­dolgozza az eddigi tapasztalatok és dr. Szávay Zoltán tervei alapján. Dr. Kovács Norbert a kis körök érdekeinek felkarolását, Abonyi István pedig a magyar sakkozás osztatlan egységének szükségét és jelentőségét hangsúlyozta a vá­lasztmány egyhangú helyeslése mellett. — Maróczy Géza Hollan­diában és Belgiumban. A magyar nagymester április első felében a hollandok szives meg­hívására jelen volt a Bogoljubow— Euwe match első játszmáinál, Amsterdamban pedig igen erős gárda ellen -j- 20 — 2=12 ered­ménnyel tartott szimultánt. Vissza­­útaztában az antwerpeni sakkor vendége volt s egyidejűleg öt játszmát vezetett tanácskozók, jó­részt a legjobb belga mesterek ellen. A tanácskozóknak az egyes játszmákban óránként 20, Maróczy­­nak óránként az öt játszmában 100 lépést kellett tenni. Az érdekes küzdelem eredménye a következő volt: Maróczy nyert két játszmát (Perlmutter—Demuinck és Horo-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék