Magyar Sakkvilág, 1929 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1929-09-01 / 9. szám

— 268 — A világbajnoki mérkőzés Dr. Aljechin és Bogoljubow között szeptem­ber 5-én vette kezdetét Weisbaden német fürdőhelyen. A mérkőzés játszmáit októ­beri és novemberi számainkban közöljük. Végjátékok. Rovatvezető: Havasi Arthúr. (Budapest, I., Királyhágó-u. 2.) A Revista de Sah című román sakk­folyóirat 1928. évi II. informális végjáték versenyében Herland bíró a dijakat kö­vetkezőleg osztotta el: I—II. Anonymus és Rinck III. Gohn, IV. Gininger. Dicsé­ret : Hasek. 216. T. B. Gorgiew. (Eredeti) Világos nyer. 217. V. de Barbíeri. (Eredeti) 218. Gruber Sándor. (Eredeti) Világos nyer. HÍREK. — A Székesfőváros Szén­emlékversenye a 90 éves Bu­dapesti Sakkőr rendezésében au­gusztus 31-én ünnepélyes keretek között vette kezdetét. A sorsolás eredménye a következő: 1. Ru­binstein, 2. Steiner E., 3. Dr. Tar­­takower, 4. Thomas, 5. Dr. Vaj­da, 6. Bosch, 7. Brickmann, 8. Canal, 9. Capablanca, 10. Colle, 11. Havasi, 12. Monticelli, 13. Prokes, 14. Przepiorka. — Maróczy Géza a City of London Chess Club tisz­teletbeli tagja. London első sakkegyesülete, a társadalmi élet kiválóságait felölelő City of Lon­don Chess Club ez évi közgyű­lése nagymesterünket, Maróczy Gézát tiszteletbeli taggá válasz­totta. Az angol sakkélet vezető körének nagy kitüntetést jelentő határozata Maróczy sakkozói tel­­jesitmén3Teinek és közszeretetben ; álló egyéniségének őszinte meg­becsülését sugározza. E kor kül­földről Maróczy mellett csak Ca­­pablancát iktatta tiszteletbeli tag­jai sorába, hogy súlyt és díszt adjon elismerésének. Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Részv.-Társ., 1929. Nyomdavezető: Sebők István

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék