Magyar Sakkvilág, 1930 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1930-07-01 / 7. szám

— 172 — a Pálffy-kupát is. Ez a háromszoros győzelem főleg annak a céltudatos ve­zetésnek köszönhető, amely Villányi iigyvezető-elnök érdeme. — Esztergom. Főmunkatársunk, Cha lupetzky Ferenc, június 21., 22. napjain az Esztergomi Sakkor vendége volt. Első nap tanácskozási játszma jött lét­re, melyet a vendég sötét színekkel 17 lépésben biztosan nyert, másnap nagy érdeklődéssel kísért felolvasással szóra­koztatta vendéglátóit. — Négyes-verseny Szentesen. Néhány év előtt báji Patay Gyula országgyűlési képviselővé válasz­tott sakkbarát egerlövői kúriája volt színhelye több olyan kelle­mes versenynek, aminőt most Hennyey László dr. szentesi köz­jegyző sakkszeretete hozott össze. Június 21—23. napjain ugyanis Hennyey László vendégszerető házában, árnyas kertjének hűs csendjében kétfordulós versenyen találkoztam Szijjártó-Szabó Ben­jámin jeles amatőrünkkel, Tóth Lászlóval, a M. Sv. szerkesztőjé­vel és a szívélyes házigazdával, a feledhetetlen Breyer mester meghitt barátjával. Az első díjat csak a legkomolyabb odaadással biztosíthattam. Szijjártó igen lel­kiismeretesen játszott s fejlődésé­ről könnvű játszmákban is ki­tűnő bizonyítványt adott. Tóth szerkesztő, aki Tapolcán igen erős csoportban veretlen maradt, az­óta sem vett részt versenyen s így érthető, hogy az első forduló­ban nem játszott kellő elmélye­déssel. Hennyey dr. sokat lát és sokat tud, de Szentesen nincs el­lenfele. Teljesen rutin nélkül ját­szott. Részletes eredmény a kö­vetkező: Résztvevők Dr. Vajda Sz.-Szabó Tóth L. Dr. Hennyey Összesen Dr. Vajda— —1 1/2 1 1/2 1 1 5 Szijjártó-Szabó0 V2 1 1/2 1 1 4 Toth L.------0 1/2 0 V2 -1 1 3 Dr. Hennyey —0 0 0 0 0 0 — — A harmonikus versenyre, —­­Hennyey László dr. magyaros vendéglátására és szép családi ott­honára mindig jóleső érzéssel gondolok vissza. Dr. V. Á. KÜLFÖLD. A Scarboroughi verseny eredménye: Colle Súa, Maróczy 7V2, Rubinstein 7, Ahues 6V2, Grünfeld és Sultan Khan 6, Thomas 51/*, Michell 5, Yates 4V2 Miss Menchik 4, Winter 3, Sergeant 2V2. — Kashdan +5—3=2 arányban győzött Steiner Lajos ellen. — Mult számunkban tévesen közölt Ahues— Brincknmnn-mérkőzés eredménye 51/*: 21h Ahues javára. — Leningrad 1451/2: IO7V2 arányban győzött Moszkva el­len. — A Sahovski Glasnik jugoszláv sakklap júniustól újból megjelenik. — A csehországi német szövetség idei ver­senye Bilin-ben lesz. Meghívást kapott a Magyar Sakkszövetség is. — Szent­­ivón csehszlovák fürdőhelyen augusz­tus 24-szeptember 1. között lesz kisebb verseny Flohr, Opocensky, Vécsey dr., Fazekas dr., Zobel dr. és egy magyar mester részvételével. — Steiner Her­mann (Stoner) félévet Californiában töltött. Mindenütt szép sikerrel szere­pelt s rövidesen Kashdan-nal fog ját­szani. — Capablanca 1931. február 15- ig kért haladékot Aljechin-től a világ­­bajnoki mérkőzésre. — A zágrábi nem­zetközi amatőrverseny győztesei: Vo­­gelnik 12, Trifunovic IOV2, Dumic és Galwowsek 91/2— V2. Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Részv.-Társ., 1930. Nyomdavezető: Sebők István

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék