Magyar Sakkvilág, 1930 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1930-04-01 / 4. szám

— 85 — A nizzai verseny San Remo után nem keltett különösebb érdeklődést. A mesterek fáradtan mentek küzdelembe, a verseny egyébként is igen fárasztó volt. Szünnap nélkül játszottak a résztvevők napi nyolc órát szűk és füstös helyiségben. A részletes eredményt az alábbi táblázat mutatja: RÉSZTVEVŐK Tartakower Thomas Z.-Borowsky Kostic Colle Maróczy Seitz Araiza Duchamp Reilly V)a O’Hanlon PONTSZÁM Dr. Tartakower — — — 11 Va 1 1Va Va 1Va 1 1 9 Thomas — — — —i 0— 1 1Va 1Va 1 1Va 1 1 8 Va Znosko-Borowsky — —0 0— 1 1 1/a 1 1Va 1 1 1 8 Kostic — — — —Va 0 0— Va Va 1Va 1 1 1 1 7 Colle — — — —0 Va 0Va -Va 1 1 1 0 1 1 6V2 Maróczy — — — —0 0Va Va Va --Va 1 1Va 1 1 6 Va Dr. Seitz — — — —Va Va 0 0 0Va -Va Va 1 1 1 5V'a Araiza — — — —Va 0 0Va 0 0Va -Va 1 1 1 5 Duchamp— — — —0 0V'a 0 0 0Va Va -1 1 1 4Va Reilly — — — —Va 1/2 0 0 1Va 0 0 0-1 Va 4 Maas — — — —0 0 0 0 0 0 0 0 0 0— 1 1 O’llanlon----— — —0 0 0 0 0 0 0 0 0Va 0 1/2 A Magyar Sakkszövetség íőtornája. A Sakkszövetség 100 résztvevős hatalmas főtornájának középdöntő mérkő­zései befejeződtek és már a döntő van folyamatban. A középdöntőt tiat csoport­ban játszották, amelyek mindegyikében 7—7 játékos került — volna. Sajnálattal kell megemlékeznünk arról, hogy részben betegség, részben egyéb okok folytán éppen a legesélyesebb játékosok egy része távolmaradt a döntő küzdelemtől. A mostani járványos időben beteg lett Kóródy (BST), a betegség folytán törölt játszmájának köszönhette kiesését dr. Mayer (BSE), viszont Radjánszkv, Rikics, Eördögh indokolás nélkül távolmaradtak és egy-két játszma elvesztése után visszaléptek Braun, Bognár, Brucker és Gross, ami erősen befolyásolta az ered­ményeket. Az alapos indok nélkül visszalépők a szövetség választmányi határo­zata értelmében hosszabb ideig nem vehetnek részt a szövetségi versenyeken, ami csak helyeselhető, mert végre egyszer meg kell szüntetni azt a szokást, hogy a versenyeken mindenki csak addig játszik teljes erővel, míg helyezésre esélye van. Az egves csoportokból a következő játékosok kerültek a döntőbe: 1. Mich ló (P. 11.), Nagy E. (PTOE), 2. dr. Földesy (Wekerle), Reisz (Ferencváros), 3. Papp (Rákosliget), Tóth (MMSK), 4. Révay P. H.), Szekeres (Ferencváros), 5. Wiesel (BSE), Molnár (Újpesti, 6. Kiss B. (Erzsébetváros), dr. Chavassus (MMSK), Molnár "és dr. Chevassus a velük egyenlő helyezést elért Kóhn (MMSK) illetőleg Krénosz (PTOE) játékosokkal szemben sorshúzás útján kerültek a dön­tőbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék