Magyar Sakkvilág, 1931 (16. évfolyam, 1-12. szám)

1931-06-01 / 6. szám

— 168 — DR. SZÁVAY­­EMLÉKVERSENY BUDAPEST, 1931. I Steiner ^ÍS I cdÄ c_© 03cd > cd X Maróczy V Steiner Endre] Í-,© dl Lovas 1 Szigeti ©03 © >1 © '<DN c n Michó I Gruber >>03 © t»C Z CQ Összesen Hely Steiner Lajos — — — —1/2 1 l/2 1/2 1/2 1 1 1 í 1/2 1 1 i i 111/2 /. Sterk — — — — —V2 — Va 1/2 1/2 0 1 1 1 1/2 1 1 1 i i 10V2 II. Lilienthal — — — —0 1/2 -0 1/2 1/2 1 1 1 1 1 0 1 i i 91/2 in. Havasi — — — — —Vs 1/2 1 -1/2 1 1/2 1 0 1/2 1 0 1 1/2 i 9 IV-V. Maróczy — — — — —1/2 1/2 1/2 1/2 — 1 2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 1 1 1/2 9 IV V Steiner Endre — — —Va 1 1/2 0 1/2 — 1 1/2 1 0 0 1 1 1/2 1 81/2 VI. Pikier — — — — —0 0 0 Va 1/2 0 --1 1 1/2 1 1 1 1 1/2 8 ) 03 Lovas — — — — —0 0 0 0 1/2 1/2 0 — 1 1 1 1 0 1 1 7 1 -55 Szigeti — — — — —0 0 0 1 1/2 0 0 0 — 1/2 1 1 1 1 1 7 J e Hethy — — — — —0 1/2 0 Va 0 l 1/2 0 1/2 -0 1/2 1 1 1/2 6 Wiesel — — — — —1/2 0 0 0 1/2 1 0 0 0 1 1 0 1/2 1 51/2 Székely — — — — —0 0 1 1 0 0 0 0 0 1/2 0 -0 1 1/2 4 Michló — — — — —0 0 0 0 0 0 0 í 0 0 1 i — 1/2 0 31/2 Gruber — — — — —0 ü .0 1/2 0 1/2 0 0 0 0 1/2 0 1/2 — 1 3 Dr. Négyesy — — — —0 0 0 0 1/2 0 1/2 0 0 1/2 0 1/2 1 0 -3 A) Győztesek egymás közt: I Havasi I Steiner L. >>N O 'O u, cds 1 Steiner E. J(J31S Lilienthal Összesen Havasi — — —_ 1/2 1/2 1 va1 31/2 Steiner L. — —1/2 -1/2 1/2 1/2 1 3 Maróczy — —1/2 1/2 — 1/21/2 V2 2Va Steiner E. — —0 1/2 1/2 — 1 Va 2Va Sterk — — —1/2 1/2 1/2 0 — 1/2 2 Lilienthal — —0 0 1/2 Va ,Va 1-IV2 C) Amatőrök egymás közt: 1 Pikier Lovas © 0L m Michló I Gruber 1 Dr Negyesy 1 Wiesel Összesen Pikier — —_ 1 1 1 1 va 1 51/2 Lovas — —0 — 1 0 1 1 1 4 Szigeti — —0 0 — 1 1 1 1 4 Michló — —0 1 0 — 1/2 0 1 2Va Gruber — —0 0 0 1/2 — 1 1/2 2 Dr. Négyesy —1/2 0 0 1 0 -0 IV2 Wiesel — —0 0 0 0 1/2 1 -IV2 B) Mesterek egymás közt: Steiner L. Maróczy 1 Havasi Steiner Sterk Lilienthal Székely Összesen Steiner L._ Va 1/2 1/2 1/2 1 1 1 5 Maróczy 1/2— 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 4l/2 Havasi 1/21/2 — 1 1/2 1 1/2 0 4 Steiner E.1/2 1/2 0 — 1 1/2 0 131/2 Sterk 1/21/2 1/2 0 -Va 1/2 1 31/2 Lilienthal 01/2 0 1/2 1/2 — 1 0 21/2 Réthy 00 1/2 1 1/2 0 — 1/2 2Va Székely 00 1 0 0 1 Va — 2 V2 D) Mesterek amatőrök ellen: Wiesel Lovas Szigeti Pikier Dr. Négyesy Gruber 1 Michló Mester­pontok Lilienthal —1 1 1 1 1 1 1 7 Sterk — —1 1 1 1 1 1 1 7 Steiner L. —1/2 1 1 1 1 1 1 6V2 Havasi — —1 1 0 1/2 1 1/2 1 5 Steiner E. —0 1/2 1 1 1 1/2 1 5 Maróczy — —1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1 4 V2 Réthy — —0 0 1/2 1/2 1/2 1 1 3V2 Székely — —0 0 0 0 1/2 1 0 lVa Amatőr-pontok értéke:4 !3 3 CO to~fcö' 1 1 —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék