Magyar Sakkvilág, 1936 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1936-06-01 / 6. szám

1-84 Olimpiai elökéssiiö versenyek edzették a német csapatot a müncheni nagy küzdelemre. Elster fürdőhelyen rendezett verseny eredményét legutóbbi számunkban adtuk, ezúttal a nemzet­közi jellegű két verseny (Bad Nauheim és Dresden) eredményét közöljük. Az elsőn Aljechin szereplése és Keres pompás lendülete keltett érdeklődést, a má­sodikon Engels kitűnő formája s Maróczy friss játéka. Az utolsó német előkészítő verseny színhelye Swinemünde fürdőhely volt (VI. 14—21.) E verseny eredménye a következő: Eliskases 7, Richter 6, Ernst 5Yi, Koch 5, Lange és Michell 4V2, Zöllner 4, Hahn és v. Hennig 3, Wäch­ter 2 Xs-Jelen számunk játszmarészét a fenti versenyeknek szenteljük. Bad Nauheim 1936. V. 17—24. Aljechin Keres Ahues £ 0 'SOD O Rellstab Heinicke Stahlberg Vidmar v. d. Bosch Weissgerber Pontszám Dr. Aljechin ............_ 1 1 1i /2 V2 1 6V2 Keres ............................. X —V 2 V2 V2 X 1 1 1 1 6V2 Ahues ......................0 X— 1 V2 X V234 1 1 5Vs Bogoljubow ....0 V*0 — V 2 Y2 V2 1 1 1 53^ Rellstab .................0 X V2 V2— V 2 34 1 1 5 Heinicke .................V 2 X V2 X X— 1 V2 V2 0 4V2 Stahlberg ............ X 0 Vf V2 V2 0— 34 1 1 434 Dr. Vidmar ............V 2 0 0 V2 X K— 0 1 3V2. Jhr. van den Bosch V«0 0 0 0 V2 0 1— 0 2 Weissgerber ___0 0 0 0 0 1 0 0 1— 2 *o Dresden 1936. VI 7—14. Aljechin Engels Maróczy Stahlberg Bogoljubo Rödl Sämisch Keres Helling Grob Pontszám Dr. Aljechin ... . — 0 V2 34 1 34 1 1 1 1 6>2 Engels ...................1 — 1 V2 0 V2 V2 1 1 14 6 Maróczy ...............V 2 0— 1 1 X 0X 1 1 5X Stahlberg ...........V 2 34 0— 0 V2 1 1 1 1 5V2 Bogoljubow ........0 1 0 1— l V2 34 0 1 5 Rödl ......................X X V2 V2 0— V 2X V2 1 434 Sämisch ...............0 34 1 0X 1/2— 0 1 1 434 Keres ...................0 0 V«0 V2 V2 1— 0 1 3X Helling .... 0 0 0 0 1 V2 0 1— 1 3X Grob .......................0 V2 0 0 0 0 0 0 0 — í/2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék