Magyar Sakkvilág, 1939 (24. évfolyam, 1-12. szám)

1939-08-01 / 8. szám

_ VÉGJÁTÉKOK_ BH*5—H—! rovatvezető: HAVASI ARTUR BUDAPEST, I., KIRÁLYHÁGÓ­ U. 2. Mai első végjátékunk, a­ kitűnő hol­land feladványszerző munkája, aki csak most mutatkozik be nálunk. Nem­rég adta ki feladványait, melyek na­gyobbrészt mattfeladványok, de van köztük néhány jó végjáték is. Örömmel közöljük, hogy az 1937. évi holland végjátékversenyt Faragó Pál barátunk nyerte meg. Díjas mű­vét legközelebb bemutatjuk. Helyreigazítás. A márciusi számunk­ban megjelent Lázár-féle feladvány remis-végjáték 488. L. Prokes — Eredeti — — A Budapesti Sakkor századik évi közgyűlésén Abonyi ügyvezető elnök megnyitójában a kört ért súlyos vesz­teségekről emlékezett meg, melyek Fleissig Sándor, Dr. Bródy Lajos és Déri Vilmos elvesztésével nehezedtek az amúgy is küzdelmes egyesületi lét­re. A választások során nagy lelkese­déssel ünnepelték Dr. Lobmayer Jenő ny. szfev. tanácsnokot, kit újból a kör élére megnyerve, reménységet látnak arra, hogy a legrégibb magyar sakkor — mint a­z ő elnökletének egy régebbi korszakával — most is megújuló fel­lendülésnek néz elébe. Dr. Lobmayer azonos szellemű elnöki iránymutatását nagy megnyugvással vette tudomásul a közgyűlés, mely a megtartott tiszt­újítás során egyebek közt, társelnökké Maróczy Gézát, Sipőcz Lászlót, Fuchs Richardot választotta­ meg. Alelnökök lettek: Dr. Braun Ferenc, Dr. Erdey Aladár, Dr. Kende Artur, Örvényi Béla, Sörös János, Szövérffy József (egyben háznagy), Dr. Vajda Árpád. Ügyvezető elnök: Abonyi István, főtitkár: Dr. Csillag István, titkár: Vértes Ferenc, pénztáros: Léhner Sándor, ellenőr: Dános Iván, ügyész: Dr. Felméri Ernő. A választmányban: Dr. Balogh János, Boros Sándor, Bokor Ernő, Diamant Jenő, cserkuti Engel György, Fekete 486. Th. C. K. Kok — Eredeti — 487. O. M. Olsen — Eredeti — 203

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék