Magyar Sakkvilág, 1940 (45. évfolyam, 1-12. szám)

1940-04-01 / 4. szám

MAGYAR SAKKVILAG A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ TÓTH LÁSZLÓ FŐMUNKATÁRSAK: BARCZA GEDEON, CHALUPETZKY FERENC, SIPÖCZ LÁSZLÓ ÉS DR. VAJDA ÁRPÁD KÖZLEMÉNYEK ÉS ELŐFIZETÉSEK „MAGYAR SAKKVILÁG, KECSKEMÉT" CÍMRE KÜLDENDŐK ELŐFIZETÉSI ÁR ÉVI 14 P — CSEKKSZÁMLA 19.597 4. SZÁM 1940. ÁPRILIS XXV. ÉVFOLYAM Mesterversenyek Maróczy tiszteletére A Magyar Sakkszövetség Maróczy Géza születésének hetvenedik év­fordulóját két mesterverspny rendezésével a sakkélet ünnepi eseményévé avatta. Az egyik mesterverseny nemzetközi jellegét és magas színvonalát Dr. Euwe és Dr. Vidmar részvétele biztosította; a másik mesterversenyen hat magyar mesternek adódott kedvező alkalom tudásának elmélyítésére. Dr. Euwe szívesen jött hozzánk, mert tanítómesteréhez, Maróczy Gézához őszinte tisztelet és barátság fűzi. Elhatározásával hálára kötelezte a magyar sakkozást, mert a versenyen nemcsak az első díjat nyerte el, hanem minden sakkbarát igaz megbecsülését egyéniségének varázsával, szerénységével és lebilincselő modorával. Sakkozói és emberi magatartása híven tükrözte élete irányító elvét: Stark durch Arbeit. Sipőcz László, szövetségünk ügyvezető elnöke március 24-én, a ver­seny ünnepélyes megnyitása alkalmából méltán utalt arra a szerepre, ame­lyet Maróczy Géza a magyar sakkélet felvirágoztatásában és a magyar kultúrerényeknek számos kiváló eredményével történt képviseletében fél­századon át betöltött. Azok közül, akik a magyar nagymester teljesítményeit kellően értékelik, két barát jött el: Dr. Euwe és Dr. Vidmar; barátjai a magyar sakkozásnak is. Mindkettőjüket tisztelettel és szeretettel köszön­tötte Sipőcz László, amidőn a Maróczy-tiszteleti-versenyt magyar és német nyelvű beszéddel megnyitotta. A magyar sakkélet a világháború idején is igyekezett megtartani és ápolni a sakkbaráti kapcsolatokat szomszédos és távoli nemzetek között. Válságos időkben járt nálunk Dr. Lasker. Réti, Dr. Esser; a háború végén a kassai verseny az egyetlen nemzetközi sakkesemény volt. A Magyar Sakkszövetség a Maróczy-verseny rendezésével bizonyságát adta annak, hogy Európa történelmi viharában a nyugalom magyar szigetén a sakk­nak is békés, fejlődést biztosító teret kíván nyújtani. Törekvéseinek irány­vonalában halad a Magyar Sakkvilág is: a magyar sakkélet szolgálata mel­lett kötelességének érzi a kapcsolatokat fenntartani az európai nemzetek sakkélete és sakkbarátai között. A küzdelem sakkbeli méltatását alább találják olvasóink Dr. Balogh János és Barci Gedeon hivatott tollából. Soraikat kiegészítjük Balogh

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék