Magyar Sakkvilág, 1941 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1941-05-01 / 5. szám

95 1662. (Lazarus, Lindner és Neu­komm) 1. fif4, a4 2. ög4, a5 3. if3, a6 4. Ée3, a7 5. &e2, a8^ 6. id3, #al 7. fid4, ^gl 8. fic4:, ^g6 9. fid5:, fibö 10. &e5, Bb6 11. fie6, £jc4 patti (20 p.) Megfejtők: Dr. Lazarus L. 46, Ka­rácsonyi L. 45, Zilahi Z. 45, Boros S. 43, Tafferner J. 39, Drechsler L. 29, Kárpáti A. 24, Deverdits J. 2)1, Derka J. 20, Bányai J. 13, Benke K. 13, Hor­váth F. 13, Hoschek L. 13, Kecskés D. 13, Khloyber W. 13, Radnai B. 13, Ragó I. 13, Rajna Z. 13 pont. A februári megfejtésekért könyv­díjat nyert Zilahi Zoltán (Budapest), a márciusiakért pedig Derka József (Pe­­recseny) fejtőnk. Magyar Sakkfeladvány Társaság Pénztári jelentés az 1940. évről. Be­vételek. Egyenlegáthozatal az 1939. év­ről 84.56 P. 1940. évi bevételek: a) Tag­díjakból 76.20 P, b) Magyar Sakkszö­vetségtől 100 P, c) Adomány 8 P, d) Alapszabályeladás 4.80 P, — összesenr 189 P. — összesen 273.56 P. — Kiadá­sok az 1940. évben: a) Sakkszövetségi tagdíj 10 P, b) Kifizetett díjak (Bláthy­­emlékverseny) 109.92 P, c) Nyomtat­ványköltségek 14.60 P, d) Meghívók, stb. sokszorosítási költségei, portókölt­ségek, folyószámlaköltségek, postata­karékpénztári illetékek 24.16 P, e) Ma­gyar—román felad vány versennyel kap­csolatos költségek 21.45 P, összesen 180.13 P. — Egyenleg, átvitel az 1941. évre 93.43 P. Összesen 273.56 P. Almay József sk. pénztáros. Költségvetés az 1941. évre. Bevétel: Egyenlegáthozat az 1940. évről 93.43 P. Tagdíjakból 70 P. Alapszabályok el­adásából 10 P, Magyar Sakkszövetség hozzájárulásából 50 P, összesen 223.43 P. Kiadások. Versenydíjak (II. Bláthy­­emlékverseny) 40.— P, Sakkestélyek költségeire 10 P, Könyvkötések 30 P„ Ügykezelési költségekre 20 P. Egyen­leg 123.43 P, összesen 223.43 P. Almay József sk. pénztáros. A Magyar Sakkszövelség mesterversenye Maróczy Géza nagymesterünk tiszteletére alapított vándordíjért első ízben május 11-én kezdődik meg a magyar mesterek küzdelme.. Az idei nemzeti verseny résztvevői a sorsolás sorrendjében: Barcza Gedeon, Bállá Zoltán, dr. Balogh János, dr. Négyesy György, Szent­­királyi-Tóth Vince, Tipary Lajos, Jeney László, Soóky László, Sillye Jenő, g. Réthy Pál, Rög Sándor, Füstér Géza és Szily József. Meghívást kapott a versenyre a Nagynémet Sakkszövetség egy mestere is. A német sakkszövetség átiratban értesítette a Magyar Sakkszö­vetséget, hogy a Magyar Sakkszövetség kezdeményezésére hozzálát az új viszonyoknak megfelelő új európai sakkszövetség kialakítá­sához. örömmel és szeretettel köszöntjük a hazatért Délvidék minden sakkozó­ját! Szabadka, Újvidék, Zenta és Zom­­bor fejlett sakkélete bizonyára hatha­tós eszköze lesz a magyar sakkozás felvirágoztatásának. A Magyar Sakk­­szövetség bizalommal várja és kéri a délvidéki sakkegyesületek bekapcsoló­dását. OO 2 03 A közbejött események miatt az 1896-os tornakönyvet csak a júniusi számhoz tudjuk mellékelni. További értékes illetménykötetek munkában vannak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék