Magyar Sakkvilág, 1948 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1948-03-01 / 3. szám

51 Erről jutott eszembe a valóság, hogy a sok év alatt addig soha el nem ért szimultáneredményeim •a fenti elvek szorgalmas követésének köszönhetők. Ez a magyarázata, hogy még ma is sikerrel tudok szembe­­-szállni a világ bármelyik sakkörének 20—25 főnyi gárdájával. Emlékeznek Steiner E. elleni budapesti játszmámra. A torna vezetője a nagy magyar mester, Maróczy “■Géza volt. Maróczy e napokban már több mint 70 éves és tudomásom szerint Budapesten, hazájának fő­városában él. Maróczy hivatásos mérnök és komoly részt vett Budapest első vízmüvének építésénél. Korának legnagyobb mesterei közé tartozott. Igen lovagias és korrekt s rengeteg barátja és ismerőse van Angliában, 'Hollandiában és az Egyesült Államokban, amely országokban hosszabb időt töltött. Mint sakkozónak, csak egy kissé *öbb képzelőerőre és támadószellemre volna szüksége. Pozició­­itélete, az igazi mester legegyénibb tulajdonsága, kifogástalan a táblán előforduló harc bonyodalmai köz­ben. Pontosan játszik és kitűnő végjátékos, neves szakértő a vezérvégjátékok terén. Egy sok év előtti versenyen egy kéthuszáros végjátékot nyert a bécsi Marco mester ellen, amely -a történelembe mint az efajta végjátékok legklasszikusabbja vonult be. Teichmann nagymester igen nagyra tartotta képességeit. Emlékszem, hogy az 1911 -es sansebastiani versenyen, ellenfeleiről nyilatkozva, a következőket mondotta: »Maróczy igen mélyenjáró játékos és a vég­játékokat kitűnően kezeli. ]ó formában az ilyen versenyen igen veszélyes ellenfél/ Mint olvasóim tudják, ez volt első versenyem Európában és a jó sors engem tett győztessé. Ezidó­­ben nem ismertem még az európai mestereket és csak egyesek, mint pl. Teichmann, Tarrasch, Schlechter és Maróczy jóindulatának köszönhetem, hogy megismerhettem fortélyaikat és mindazt, ami őket a többiek fölé emelte. Az oroszok, kiket Rubinstein, Bernstein és Nirnzowitsch képviseltek, tartózkodóan viselkedtek és nem igen érintkeztek a többiekkel. Egészben véve Tarrasch, Schlechter, Maróczy és Rubinstein voltak a közhit .szerint a legerősebbek. Maradjunk most Maróczynál, akiről beszélek. A 20-as évtized végén, mikor Maróczy hatvanadik évébe lépett és már régen visszavonult a nagy tornákról, a fiatal magyar játékosok emlegetni kezdték, hogy Maróczy a történelemhez tartozik és hogy a jelenlegi fiatalok erősebbek, mint az ő korának játékosai. Olyan módon érveltek, ahogy a maiak beszélnek ■a húsz év előttiekről. Maróczy elmondta nekem mindezt s igy nyilatkozott: „Gyengék ezek a magyar fiatalok. Van köztük néhány, aki jól játszik, de többségük nem nagyon erős. Nem ismerik az igazi küzdelmet, a nagymesteri já­tékot, de azt hiszik, hogy többet tudnak s emlegetik, hogy erősebbek, mint én Azt válaszoltam nekik, hogy -öreg vagyok már és a régi érdeklődésem sincs meg, de ezek a kihívások annyira érintenek, hogy bár­melyik fiatallal kész vagyok párosmérkőzésre kiállni.' Maróczy e szavai eredményezték, hogy párosmérkőzés jött létre közte és az egyik fiatal magyar mester között, ki el akarta hódítani az öregtől a magyar bajnoki címet. Az eredmény teljes siker volt Maróczy részéie, mert ellenfele öt játszmát vesztett, anélkül, hogy egyet is a maga javára tudott volna •eldönten'. Maróczy jó tanítója és vezetője a tehetséges fiataloknak. Miss Menchik tudásának jelentékeny ré­szét teszi ki az, amelyet hastingsi tartózkodásukkor Maróczytól kapóit. Azidőben Miss Menchik egy volt a tehetséges fiatalok közül, de eddig nem mulatott fel különösebb erőt. Maróczy, ki az évadot akkor Has­­tingsben töltötte, felismerte a fiatal lány természetes tehetségét és tanítására határozta el magát. A tanít­vány a legnagyobb dicsőséget hozta mesterének. Nincs kétség, hogy Miss Menchik erősebb, mint a világ •eddig ismert hölgyjátékosainak bármelyike. Maróczy és a jelenlegi fiatal nagymesterek erejét összehasonlítva, az a véleményem, hogy Kereszt és Botvinnikot kivéve, játékereje teljében bármelyik mai fiatalnál erősebb volt. Ha figyelembevesszük, hogy Maróczy 1900 táján a világ legerősebb játékosainak egyike volt és harminc évvel később még el tudta viselni a magyar bajnokság nehéz küzdelmeinek fáradalmait, őt más játékossal összehasonlítani csak úgy lehetne, ha egyforma korúak lennének. Ez az összehasonlítás hozza .magával a kérdést, hogy vájjon a mai fiatalok vannak-e olyan erősek, vagy erősebbek, mint a harminc évvel ezelőttiek ? A modern játékosok azt hiszik, hogy többet tudnak és erősebbek, mint a harminc év előttiek. Véle­ményem szerint ez nagy téved ?s. Tarrasch, Schlechter, Maróczy, Rubinstein, Lasker és én 30 évvel ezelőtt olyan gárdát alkottunk, amilyen ma nincs és azt hiszem, nem is lesz soha. Pedig nem is említettem például Bernsteint, Marshallt, Durast, Vidmart, Teichmannt és Janovskit, kik mindannyian nyertek versenyeket és fontos párosmérkőzéseket. Maróczy nagy csodálója Morphynak, évekkel ezelőtt közreadta a nagy amerikai mester játszmáinak eddig legjobb gyűjteményét. A megnyitástechnika szempontjából közismert változat fűződik nevéhez a szicíliai védelemben. Ebben a világos gyalogok lanca : a2-b3-c4-e4-f3-g2-h2 áll szemben a sötétével: a7-b7-dó-e7-f7-gó-h7. A világos gyalogformációt oly erősnek vélik, hogy sötét minden erővel elkerülni igyekszik a veb ■való taláJkozást. íme, nagy vonalakban rajzolva, ez a magyar nagymester szeretetreméltó arcképe. (Fordította : Khloyber Walter.) A világbajnokjelöltek versenye március 1-én kezdődik Hágában. Szovjetuniót Botvinnik, Kérész és Szmyszlov képviselik. Amerikát Fine és Reshevsky, az európai sakkozást Dr Euwe. Számos jelentés arra utal, hogy Fine távolmarad a mérkőzésektől. Jelen lesz a mér­kőzéseken Kotov nagymester, valamint számos európai mester mint tudósitó. A mérkőzés döntőbírója Dr. M. Vidmar jugoszláv nagymester.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék