Magyar Sakkvilág, 2008 (6. évfolyam, 1-12. szám)

2008-07-01 / 7. szám

Jet­z egyetemes magyar sakko­­zás közös ünnepe 2008. jú­­4­rr­lius 15. Benkő Pál születés­napja. A 80. életévét betöl­tő nagymester a világ egyetlen sak­kozója, aki egy személyben egykori világbajnokjelölt, nemzetközi nagy­mester és közénk tartozó feladvány­szerző nemzetközi mester. Mi feladványszerzők ezt az utóbbi cí­met értékeljük leginkább, mivel leg­alább 25 feladványa bekerült a há­romévenként megjelenő FIDE-Al­­bumba, egy időszak legkitűnőbb fel­adványainak gyűjteményébe. Végjátékszerzőként sorozatban nyerte a Sakkélet versenyeit kápráza­tos, többnyire miniatűr feladványaival. Bámulatos memóriája óriási lexi­kális tudásból merít. Életvidámsága, barátságos személyisége, közismert jóindulata és segítőkészsége minden­kiben szeretetteljes vonzalmat kelt. A két-három havonként évek óta megrendezett szerzői gyorsversenyek témaadóját és anyagi támogatóját is tisztelhetjük benne és New Yorkban élő sakkszerző barátjában, Kalotay Andrásban. Kettejüknek dedikált fel­adványommal (1. ábra) köszöntöm őket. A 2-8. sorszámú művek pedig Pali barátunk remekbe szabott alkotá­sai. A 2. számú alkotást Benkő leg­nagyszerűbb feladványának tartom. Engem már megjelenésekor elkápráz­tatott. Túl fog élni valamennyiünket. Los Angelesben jelent meg 2003- ban Életem, játszmáim és feladványa­im címmel (Jeremy Silman társszerző közreműködésével) Benkő Pál élet­művét tartalmazó 668 oldalas kislexi­kon terjedelmű tudományos munka. E rangos könyv harmadik fejezete tartalmazza a szerző 300 feladványát az alábbi csoportosításban: - mattfeladványok (lásd 2-3. sz. ábrák) - betűfeladványok (4. sz. ábra) - végjátékok - segítőmattok (5-6. sz. ábrák) - rejtvények (7-8. sz. ábrák). Az idézett hét alkotás egyéni ízlése­met tükrözi. Pali iránti tiszteletemet a következő felejthetetlen emlék is erő­síti bennem: 1956-ban, Moszkvában tanuló ösztöndíjasként két örömteli esemény nézője lehettem. A luzsnyiki stadionban a magyar labdarúgó válo­gatott 1:0-ra legyőzte a szovjet csapa­tot Czibor góljával, és a Szabó- Barcza -Benkő-Bély összeállítású sakkcsapat is diadalmaskodott a vi­lágklasszisokkal teletűzdelt szovjet válogatott ellen 2,5:1,5 arányban. Meglepetésemre a nézőtéren a ma­gyar szurkolók táborában ott láttam Puskást, Kocsist, Hidegkútit és ha jól emlékszem Sándor „Csikart” is. Kedves Benkő Pál barátunk! Ma­radj közöttünk sokáig nem lankadó alkotó kedvvel, bölcs derűddel mind­annyiüttkld­öntésisidsteritéltastén! 2. sz. Benkő Pál Benkő Pálnak és Kalotay Andrásnak ajánlva Magyar Sakkélet, 1. díj, 1974 Segítőmatt 2 lépésben (6+10) (látszólagos játékkal) Matt 2 lépésben (11+10) 3. sz. Benkő Pál Magyar Sakkélet, 1972 Sorozatlépő segítőmatt 8 lépésben (16+2) Segítőmatt 6 lépésben e.p. mattadással b) Sorozati, segítőp. 8­­. &b6 —2 g4 (Világos indul, a lépéssorr. nem meghat.) 5. sz. Benkő Pál Berliner Morgenpost, 1970 7. sz. Benkő Pál (SE 1993), 282. sz. feladvány Segítőmatt 2 lépésben (4+2) (látszólagos játékkal) 8. sz. Benkő Pál Chess Life, 1982 Megoldások 1. sz. ábra: Látszólagos játék: l...dxc8e! 2. xd7 cxd8©! matt. Megoldás: l.exd7 5)eS+ 2.exc7 $)e8mat Benkő Pál és Kalotay András által idén, február 28-án rende­zett gyorsszerző témaverseny kitűzött témájára készült mel­­lékmegfejtésesnek bizonyult feladványom javítása. Téma: a hetedik soron álló világos gya­logot vagy gyalogokat a meg­oldás során ütni kell. A látszó­lagos játék emeli a mű értékét. 2. sz. ábra: Kulcslépés: Légi! Sötét és vi­lágos lépéskényszere miatt az egyetlen várakozó kulcslépés. Sam Loyd által felfedezett ún. orgonasípok témáját egyesíti sö­tét és világos színekkel. Klasszi­kus, maradandó remekmű. 3. sz. ábra: 1.5) a2 éxa2 2.fte6+ éal 3. áa2 éxa2 4.íff5 éal 5.£sd4*a2 6.£­e2éal 7.5bl a2 8.4)b3 matt. 4. sz. ábra: 1 Af2 ée3 2.éf1 éxe 3.d4 matt Gazdaságos feladvány szép mintamattal. 5. sz. ábra: 1. éb2! Sd5 2.éc3 Sc5+ 3. éd4 $sb3 matt. Ideál matt. Rendkívül nehéz megfej­tésű feladvány. Az erős üteggel tá­madott sötét király a sarokból a tábla közepére menetel. Aki lát­ta, mindig emlékezni fog rá... 6. sz. ábra. Látszólagos játék: l...és­ 2. ég6©bl matt. Megoldás: I .ég4 Sxh5+ 2.éxh5 £)f6 matt. Szeretem a látványos kényszer­típusú műveket. Ideálmattok. 7. sz. ábra: a) Sb5 2.b4 3.b3 4.bxc2 5.cxbl?)! 6.­c3 7.®xe2 8. éd3 Sa4 patt. b) 1.g4 2.g3 3.gxh2 4.hxgf5)! 5.5­ h3 6.®xf2 7.5)e4 8.cxd2 9. ée3­­h4 patt. Az átváltozott huszárok előze­tes önkötése. 8. sz. ábra: 1.e4 e5 2.®h5 S­c6 3.g4 d6 4. g5 cd7 5.ih3+ f5 6.gxf6 e.p. matt. A rejtvény megoldása a szer­ző gazdag fantáziáját dicséri. MAGYAR SAKKVIlÁG 2008. július 35 a b c d e f g­h Matt 8 lépésben (4+2) a b 0 d e f g h Segítőmatt 3 lépésben (3+2) 4. sz. Benkő Pál M-betű, 108. sz. feladvány b c d e f g­h Matt 3 lépésben (8+1) 6. sz. Benkő Pál Chess Life, 1978 Feladványok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék