Magyar Sakkvilág, 2009 (7. évfolyam, 1-12. szám)

2009-04-01 / 4. szám

Krónika Egy változat gyerekkora Az antimeráni, Junge-, vagy Botvinnik-változat történetéhez A megnyitások jelentős részét már is­mertté válásuk és elnevezésük előtt is játszották, többnyire azonban ritkán, és akkor is kevésbé híres versenyzők. Ami közülük nem jelent meg nyomtatásban, annak nyoma veszett. Még a publikált játszmák egy része sem vált ismertté, ha­nem a rangosabb forrásokban közölték, így aztán olykor elnevezésük is vitat­ható, történetük pedig módosulhat a rit­kábban vizsgált régi forrásokban fellelt korai előfordulások alapján. Most egy újabb érdekes esetre buk­kantam egy többféle elnevezéssel ellátott megnyitásban. Nevezik antimeráni, Junge-, Botvinnik-változatnak is, de szláv védelem és vezércsel név alatt is láthat­juk. Megnyitási kódja: D 44. Az 1930-as évek második felében felbukkant egy-egy nagymesterjátszmában, 1940 körül Junge játszotta rendszeresen, majd Botvinnik egyik kedvenc változata lett. Az említett játszmát a Budapest-ke­­rületi szakmai csapatbajnokságban ját­szották 1928-ban. A Népszava 1928. október 28-i számának sakkrovata őrizte meg a számunkra a Szedlacsek (Szabók sakk-köre-Burger (P. T. O. E. sakk-köre) partit. A keresztneveket nem adta meg, de az a kor kiadványaiból azonosítható. A világos bábok vezetője Szedlacsek Lajos volt, aki a II. világháború után ka­pott mesteri címet. 1956-ban elhagyta az országot, utána az Egyesült Államokban élt és versenyzett - és van egy sajátságos sikere. Ő az egyetlen magyar sakkozó, aki 50%-ot ért el Bobby Fischer ellen! Tény, hogy a gyerekkorú zsenivel játszott dön­tetlent, de ne felejtsük el, hogy ez a gyerek egyetlen évvel később, Portorozsban be­­verekedte magát a világbajnokjelöltek közé. Fischer akkor 14 és fél éves volt. 1957. december elsején, Milwaukee-ban, a Wisconsin North Central bajnokság utolsó fordulójában váltottak egymással versenyjátszmát. Ez egy 7 fordulós, svájci rendszerű torna volt, amelyen Szedlacsek 3-5. lett 5,5 ponttal (de a holtversenyeket eldöntötték, és őt a 3. helyen közlik), Fi­scher pedig 5 pontjával a 6-16. helyen végzett, ő a 6. helyen szerepel. A másodhúzó Burger Géza volt. (Tehát nem Burger Béla, aki később dr. Bojta Bé­laként a Sakkszövetség elnöke lett.) A két játékos akkor a magyar sakko­zásnak még a második vonalához sem tar­tozott (Szedlacsek 15 év múlva érte azt az eredményt, amiért néhány év múlva meg­adták neki a mesteri címet), játékvezeté­sük mégis tiszteletreméltóan színvonalas, még ha be is csúszott néhány hiba. Szedlacsek-Burger Budapest, 1928. 1.5­­0 5f6 2.d4 d5 3.c4 e6 4.5c3 c6 5.5.g5 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.5.h4 g5 9.5xg5 hxg5 10.5.xg5 Jb­7 Gyakoribb 10...5bd7, de ezt is lépik nagymesterek és kis sakkozók is. ll.Jfxfó 1,xf6 12.exf6 Sfxf6 13.a4 §h4 14.axb5 13xd4 15.5h5 cxb5 16.1e2 16.5xb5 §e4+ 17. 5e2 Se5 18.5d6+ &f8 19.fg4id7 20.5xc4 §f5 R. Schubert-Andre Mag­deburg 1997 16....1.d7 17.5xb5­­.xb5 18. 5xb5+ 5d7 19.0­0 §b8 A rovatban Bedő sötét állását reménytelennek jelzi, pedig jól játszható. Későbbi gyenge já­téka a vesztés oka. 20.Wc6 Bxb2 211.xc4 &f8 22.£c8+ &g7 23.Sa3 5e5 24.8g3+ 5g6 25.1d3 Bb3 26.h­2 fxg3 27.fxg3 Vg5 28.ffc3 He5 29.ge1 Se4 30.Hxe5+ !xe5 31.Sa1 a5 32.1,xg6 fxg6 33.&f2 en 34.e6 ée7 35.8a2 g5 36.g4 cd7 37.g3 éc6 38.h4 éb5 39.h5 Sc5 40.h6 gc7 41.ée4 Sh7 42.1h2 a4 43.ée5 és világos nyert. 1-0 Néhány évvel később ismét magyar ver­senyen fordult elő a változat, ismét két hazai sakkozó között. A sötét bábok ve­zetője a kidolgozatlan megnyitásban téves úttal próbálkozott, így az állása hamar reménytelenné vált. Az a benyo­másom, hogy a játszma második fele időzavaros kapkodás lehetett. Szigeti­ Michló Nemzeti mesterverseny (Dr. Szávay Zoltán emlékverseny) Budapest, 1931. 1.d4 5f6 2.c4 e6 3.5c3 d5 4.ig5 c6 5.5­­0 dxc4 6.e4 b5 7.e5 h6 8.ah4 g5 9.5­­xg5 5­d5 10.51x0­­xh4 11.5xh8 5xc3 12.bxc3 5d7 13.5g6 We4+ 14j,e2 ia3 15.0-0 ib7 16.áO fff5 17.1íe2 0-0-0 18.ie4 fff7 19.14 c5 20j,xb7+ éxb7 21 Jfe4+ éb6 22.Sabl a6 23.f5 cxd4 24.cxd4 ®h7 25.fxe6 518 26.®h4 Sxd4 27.Wxd4+ ic5 28.®xc5+ éxc5 29.5x18 Wei 30.Sf7 ®e8 31 .Sbfl c3 32.e7 c2 33.5g6 ®xf7 34.Sxf7 clW+ 35.gfl @e3+ 36.éhl ld3 37.8c 1 + Sötét feladta. 1—0 Ez utóbbi játszmát a Sakkéletben már kö­zöltem Benkő nagymesterről írt cikkem keretében (1998/294-301. oldal), de in­dokolt a kettőt együtt is megmutatni. Jel­zik, hogy ezeknek az éveknek a hazai gyakorlatában igen figyelemreméltó megnyitási munkásság folyt - hiszen az akkori versenyjátszmák nagyon csekély megmaradt töredékében is ilyen impo­náló bizonyítékát találjuk ennek. Anand időzavarban? „Vishy briliáns játékos, de 40 évesen nagyon nehéz versenyezni. Olyan el­lenfelekkel kerül szembe, akik fele annyi idősek, mint ő. Meg leszek lepve, ha sokáig marad a csúcson. Vishy harcolhat bárkivel, csak az idő­vel nem..— nyilatkozta Garri Kasz­­parov az India Today Conclave magazinnak, majd hozzátette: „50 éve a sakkozók átlagéletkora 35 év volt, manapság 14 évesek lesznek nagy­mesterek. Ez a számítógépek és kifi­nomult szoftverek miatt van.” Az exvilágbajnok folytatta: „A mai 13 évesek talán már többet tudnak mint Bobby Fischer, amikor visszavonult. Minden lépést kielemeznek, számító­géppel készülnek. De ez nem jelenti azt, hogy különlegesek. A mai fizi­kushallgatók többet tudnak Einstein­nel vagy Newtonnál, ettől okosabbak lesznek?” - következtetett Kaszaprov. A kérdésre, hogy mi különbözteti meg őt, Anatolij Karpovot, vagy Anandot a mai sakkozóktól, az exvilágbajnok azt felelte: „Mi érezzük a játékot. Amikor látok egy állást, bízhatok abban, hogy helyesen értékelek és értem azt is, hogy mi lenne a jó lépés. De a mai játékosok mottója: mutasd meg nekem a lépést. Ezt nem tudom nekik megmagyarázni, néha az ösztö­neim egyszerűen csak megsúgják a helyes folytatást.” P. A. ITIRGVflRSRHHUILRG fi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék