Magyar Sakkvilág, 2009 (7. évfolyam, 1-12. szám)

2009-04-01 / 4. szám

16 mAGYHR SOHHOZSÁG U 8-Bajnokság Kicsik - nagy sakk-kedvvel 2009. március 13-15. között megdőlt egy évtizedes tévhit: jelesül Budapest manap­ság nem képes többnapos országos nyílt versenyt rendezni... Aki viszont ellátogatott a 8 évesek korcsoportos bajnokságára (vagy legalább a verseny kiemelkedően jól szerkesztett honlapjára!), tanúsíthatja ennek az ellenkezőjét. Ádám György és veje Paksai Tamás, valamint Fazekas György a Magyar Sakkszövetség részéről nagy ener­giát fektetett a legkisebbek viadalának színvonalas megrendezésébe. A létszám per­sze nem volt olyan népes mint a „kötelező üdüléssel” egybekötött többi korosztály bajnokságán, ám az itt munkálkodókat nem az extraprofit motiválta... (Tanulva a ta­valyi késlekedésből, idén a legfiatalabbak világversenyei előtt rendezték a tornát.) . ■ . . . mm A kispesti Bolyai János Általános Isko­lában megtartott esemény megnyitóján meg­jelent a kerület alpolgármestere Vinczek György, aki tolmácsolta Gajda Péternek a vá­rosrész polgármesterének és egyben a ver­seny fővédnökének jókívánságait. A rajtnál valóban a korosztály legjobb­jai jöttek össze, bár sajnálatosan az egyik „esélyes”, Kozák Ádám megbetegedett. Ami feltűnő és elgondolkodtató volt, hogy a legutóbbi országos ifjúsági csapatbajnok­ság dobogósai lényegében nem képvisel­tették magukat, és edzőik sem voltak kíváncsiak a picik vetélkedésére... (Ezért talán a jövőben célszerű lenne a valódi ne­velő és a továbbnevelő egyesületek fogal­mát definiálni és különválasztani!) A fiúk 9 fordulós, 45-45 perces küz­delmében - akárcsak tavaly - holtverseny alakult ki, de ezúttal a szentendrei Csetneki Márknak kedvezett a Buchholz-számítás. Megfontolt kisfiú, aki nyugodt stílusban gyűjtögette pontjait. Elhivatottságát is­merve szép jövő várhat rá. A második he­lyezett Czina Péter egyedül maradt veretlen a mezőnyben, ami a korosztályra jellemző hullámzó partikat látva nagy fegyvertény! Csapattársa, a nádudvari sakkműhely másik képviselője, Tóth Tamás lett a bron­zérmes­­ némi fortunai segédlettel. Az egész mezőny legfiatalabbja, a 6 esztendős Vágner Gergő nagy feltűnést keltett ne­gyedik helyével, mi pedig kíváncsian vár­juk a folytatást. A tavalyi bajnok, Köröndi Márton utolsó fordulóbeli vereségével csú­szott le a dobogóról, míg az egykori óvodás első, Papp Levente ez alkalommal nem ját­szott igazán jól... A kislányoknál a kevés résztvevő miatt körmérkőzést lehetett alkalmazni, amiben papírtorna végeredmény született. A baj­noki címet végül jobb Berger-Sonneborn értékeléssel Molnár-Sáska Zsófia szerezte meg, aki - bátyja nyomdokain -jó úton jár. Holtversenyes társa, Marjanovics Anna­mária szintén ügyesen játszik, ám a ranga­dót elvesztette a bajnok ellen. Őket - az egyetlen döntetlent sem hozó eseményen - a budakalászi sakkiskola reprezentánsai követték, fej-fej mellett. A kísérőprogra­mok közül ki kell emelni a Barcza Ge­deon SC go- és sakk­­szakosztályának versenyeit, illetve a négykezes szimultánt, amit Korpics Zsolt és To Nhat Minh FIDE- mesterek tartottak. Ezen a szerencsét pró­bálóknak nem termett babér, csupán tapaszta­latszerzési lehetőség... A nagy médiaérdeklő­désre számot tartó ese­mény (2 tv és 3 újság számolt be a ver­senyről!) záróünnepélyéről minden gyer­mek komoly ajándékokkal és kellemes emlékekkel térhetett haza, köszönhetően a helyi támogatóknak, valamint a Halász­tanya étterem sakkszerető vezetőjének. Végezetül meg kell jegyezni, hogy ez a torna is bizonyította, a „versenylázban” égő szülőket a 10 perces fényképezési idő után muszáj kitessékelni a teremből, különben vélt vagy valós sérelmeikkel megzavarhat­ják gyermekeik küzdelmét. Ugyanakkor fe­lesleges számon kérni bármelyik apróságtól a szabályok teljes ismeretét és tökéletes al­kalmazását, s még kevésbé helyes követelni a kezdők versenyeinek betiltását. Hiszen jól tudjuk, a gyermek-focimeccseken sem kia­bálják le a pályáról azt a játékost, aki izgal­mában hazagurítja a labdát kapusának... A fiúk végeredménye: 1. Csetneki Márk (edző: Guba Miklós) 8, 2. Czina Péter (edző: Mészáros András) 8,3. Tóth Tamás (edző: Baranyai Antal) 6,5, 4. Vágner Gergő 6,5, 5. Csikár Ágoston 6, 6. Kö­röndi Márton 6 pont (41 résztvevő). A lányok végeredménye: 1. Molnár- Sáska Zsófia (edző: Tóth Gergely) 5, 2. Marjanovics Annamária (edző: Marjano­­vics György) 5, 3. Simonyi Dóra (edző: Tusák József) 3, 4. Kurucz Blanka 3, 5. László Dalma 3, 6. Benyada Mónika 2 pont (7 résztvevő). A kísérőverseny végeredménye: 1. Nguyen Viet Hung 5,2. Monduk Eszter 4,3. Dévaid Péter 3,5 pont (8 résztvevő). A tavalyi és az idei fiúbajnok ekképpen viaskodott egymással. SZICÍLIAI VÉDELEM B35 Csetneki-Korondi 1.e4 c5 2.5)0 5)c6 3.1x4 g6 4.d4 cxd4 5.5) xd4 ig7 6.1x3 5)f6 7.5)c3 0-0 8.0-0 Wc7l? 9.5)db5 ffb8 10Ä12 5)g4!? 10...a611JJ4 e5? Il...d6 12.1xd6?!c5!+ 12.ig3 a6 13.5)d6± áh6 14.®dl 5)f6 15.5) xc8?! ®xc8 161fd6 ig7 17.1h4 £se8 18.®d2 b5 19.!b3 5)d4? 19...5)f6 20 !,e7 5)xb3 21.axb3 5)c7 22.1x18 ixf8 23.5ld5 ®b7 24.5)xc7 ®xc7 ... és világos később nyert. 1-0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék