Magyar Sakkvilág, 2015 (13. évfolyam, 1-12. szám)

2015-09-01 / 9. szám

MSV sakkiskola Változatszámítási gyakorlatok A pontos és mély változatok kiszámításá­nak képessége igen fontos szerepet tölt be a sakkozóvá válás folyamatában. A válto­zatszámítási módszerek szoros kapcsolat­ban állnak több egyéb készséggel, úgymint a taktikai képesség, a helyes állásértékelés képessége vagy az intuíció. Amikor tehát változatszámítási képességünket fejleszt­jük, egyben más készségeink is fejlődnek. Ezek a gyakorlatok Kotov nagymester több mint 50 éve megjelent munkája óta kaptak igen nagy hangsúlyt. Kotov így ír tapasz­talatairól: „Amikor kiválasztottam egy bo­nyolult, de alaposan kielemezett játszmát valamely könyvből, és elérkeztem a küzde­lem csúcspontját jelentő álláshoz, amely­ben különböző változatok álltak rendelke­zésre, nos, ekkor hagytam fel az elemzés további olvasásával. Az első feladatom az volt, hogy az összes számításba jövő vál­tozatot kielemezzem. A könyvet félretet­tem, vagy egyszerűen csak letakartam a hadállást bemutató oldalt, és egy hosz­­szú és mély gondolkodási folyamat vette kezdetét." Manapság persze a számítógép részben helyettesítheti a könyveket. Ko­tov nagymester az alábbiakban jelöli meg a változatszámítás 3 legfontosabb lépcső­jét: az összes lehetséges lépésjelölt meg­határozása, a meghatározott változatok pontos kielemzése és az idő gazdaságos felhasználása. Kuzmin nagymester a következő gyakorlati tanácsokkal látja el az edzőket: a hadálláshoz vezető lépések bemutatá­sa nem mindig szükséges, hiszen ezek a lépések befolyással lehetnek arra, hogy a tanuló hogyan ítéli meg a pozíciót. Né­ha hasznos lehet, ha a tanuló kiszámít­ja a változatokat, és kiválasztja az ellen­fél megfelelő lépését. A versenyjátszma során ugyanakkor az ellenfél összes le­hetséges lépésének meghatározása nem biztos, hogy a leghatékonyabb módszer. A változatszámítási gyakorlatokat elő­térbe helyező edzést célszerű összekötni a tanuló játékában található gyenge pon­tok kielemzésével. Ha a tanuló például bi­zonytalannak érzi magát egy kedvezőtlen állásban, ahol a feladata csupán annyi, hogy ellenfele meghatározott fenyegeté­seit kivédje, akkor ennek megfelelően kell kiválasztani a gyakorlófeladatokat. NIMZOINDIAI VÉDELEM E35 Kotov-Botvinnik Moszkva, 1940 1.d4 e6 2.c4 &f6 3.5x3 iíb4 4.®c2 d5 5.cxd5 exd5 6.ig5 h6 7j,h4 c5 8.e3 cxd4 9.exd4 5x6 10.iLb5 0-0 11 Age2 ®b612.®d3 áxc3+ 13.bxc3 5)e4 14.0-0 if5 15.ia4 Sfe8 16.Sfe1 ®a517.1b3 g518.1g3 Se6 A táblán anyagi egyensúly van, világos figurái ugyanakkor kissé szerencsétlenül helyezkednek el, sötétnek pedig számos fenyegetése van. Még nem látjuk, hogy az e4 huszár elugrása hogyan dönti el a partit, annyi azonban biztos, hogy f3-mal nem lehet elkergetni. Ha sötétnek sikerül a másik bástyáját is az e-vonalra hozni, világos helyzete kritikussá válik. Soroljuk fel a rendelkezésünkre álló védőterveket és a hozzájuk kapcsolódó lépésjelölteket! 1) 19.®f3 A vezér elmozdítása a veszé­lyes átlóról. 2) 19.Bec1 Kilépés a bástyával az e-vo­­nali kötésből. 3) 19.Í4 Az el bástya megvédése. 4) 19.á,e5 Az e-vonal eltorlaszolása. 1) 19.®f3 á,g6 20.3ed1 §ae8 21.h4 Öf6-+ Az új fenyegetés elől (á,h5) vilá­gos nem tud szabadulni. 2) 19.Sec1 ©xg3 (Talán 19...Sae8 erősebb, mert fokozza a fenyegetést.) 20.®xg3 §xe2 21.®f3 Sae8 22.®xf5 ®xc3? sötét gyalogelőnyével. 3) 19.f4 §ae8 20,fxg5 hxg5 21.if2 (21.®f3 &xg3 22.hxg3 ig6+) 21...ág6 22.®e3 (22.®h3? Öxf2 23.*xf2 ®a3-+) 22...&g7 23.®c1 &xf2 24Í?xf2®d8+ 4) Kotov 19.Äe5-öt lépett. Ez a legjobb. Bár sötétnek valamivel még mindig elő­nyösebb az állása, világos jó eséllyel tar­tani tudja az állást. Mindenképpen áe5 mellett szól, hogy a 19.J6 20.á,c7 b6 (20...®xc7 21.áxd5 Öd6 22.á,xe6+ áxeó 23.®g6+ ®g7 24.®xg7+ &xg7 25.d5) 21.5sg3 5)xg3 22.®xg3 változat nem megy sötéttel. 19.. .öxe5 Botvinnik elfogadta a felkínált figurát. Nem tűnik rossznak a 19...gae8 20. ög3 ig6 21.öxe4 ixe4 22.®g3 ®xe5 23.dxe5; és a 19,..áa6 20.f4! foly­tatás sem. A legerősebb valószínűleg 19.. .®b6!?. amelyre 20.®f3 Jlg6 21ü,f4!? következik. A d5 gyalog sebezhetősége lehetővé teszi, hogy a világos futó e3-ra menjen, és így fel lehet oldani az e-vonali nyomást. (21.iLxd5 Öxe5 22.dxe5 §xe5 23. É.xe4 Sxe4 24.©d4 és bár sötét hely­zete kedvezőbb, világosnak nincs gond­ja.) 21...löe7 22.ÍLe3 ®a5 Sötét előnyben van, de az állás továbbra is bonyolult. Kö­vetkezhet például 23.c4 (23.5ig3 ®xc3 24. ®d1) 23...dxc4 24.áxc4 Sf6 25.®h3. A 19,..gc8l? lépés után világosnak nem szabad besétálni a csapdába: 20.f3 .Öxe5 21. dxe5 ®c5+ 22.öd4 Öxc3; viszont 20,®e3! után kölcsönösek az esélyek. 20.dxe5 Sxe5 21.®d4! a gyalogáldo­zatnak köszönhetően világos megoldotta az összes problémáját. Világos ellenjátéka kielégítő: 21...Sae8 22.®g3 ág6 23.f3 &xg3 24.Sxe5 §xe5 25.hxg3 ®c7 26.ixd5= ge2 27.&h2 b6 28.1x4 Se8 29.§d1 h5 30. : b3 h4 31.®d6 ®xd6 32.gxd6 hxg3+ 33.*xg3 &g7 34.§d7 §c8 35.§xa7 §xc3 36.Sb7 8c6 V4-V4. Alekszej Kuzmin Training of Calculation című cikkét fordította: Csabai Viktor (Folytatjuk) Magyar Sakkvilág füzetek 1. Barcza nagymester tanít 390,-19. Fogarasi Tibor: Nagy mesterek, nagy elnézések 590,-2. Stefan Zweig: Sakknovella 390,-20. Papp Márió: Egyszerre két este van 590,-3. A szultán kacagánya - szakállas sakkhumor 390,-21. Mészáros András: Pattok 590,-4. Kaszparov: Játszd így a Szicíliait! 590,-22. Szabolcsi János: Szabó nagymester elemez 590,-5. Philidor - A gyalog a sakkjáték lelke 590,-23. Varnusz Egon: Könnyűtisztek harca a végjátékban 590,-6. Mészáros András: Hogyan támadjunk izolált gyaloggal 590,-24. Máthé Gáspár: Az anyag, a tér és az idő a sakkjátékban 590,-7. Pálkövi József: Sakkovi 490,-25. Fogarasi Tibor: Félszáz kedvenc játszmám 590,-8. Végh Endre: A figurák korlátozása 590,-26. Mészáros András: Mese a b2 gyalogról 590,-10. Mészáros András: Vezéráldozatok 590,-27. Máthé-Pór: The best combinations 12. Németh Miklós: Fischer indul és nyer 590,-of First Saturday (300 kombináció) 590,-13. Horváth József: A katalán futó túzereje 590,-28. Rajcsányi Zita: Ivancsuk-bolygó 590,-14. Birkás György: Sakk-világ-rekordok 590,-29. Máthé Gáspár: A bajnoknevelés titkai 590,-15. Horváth József: A sündisznó tüskéi 590,-30. Németh Zoltán: Sakkozzatok! (1-50) 590,-16. Tompa János: Minőség minden változatban 590,-31. Németh Zoltán: Sakkozzatok! 2 (51-100) 590,-17. Horváth József: Olimpia testközelből 590,­Bármelyik lOdb füzet együtt 4900,-32 MAGYAR SAKKVILÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék