Knauz Nándor szerk.: Magyar Sion 1868. (6. évfolyam)

Knauz Nándor: A magyar egyház régi szokásai

A MAGYAR EGYHÁZ RÉGI SZOKÁSAI- 885 Item Quando rapritur hospeg­­uel hospita (igy) Jure Me­diante semper post mortem Vnam metretam tritiei tenetur dare. Et illa piscina Jure mediante etiam pertinet plebano. Et hoc mihi antiqui homines et antiqui patres super animas ipsorum dixerant. Et illam piscinulam preparatit dominus Andreas quondam plebanus In Strazza. Et ille recessit Ad Bohunicz et ibi mortuus est. Et hoc michi Narrauerunt et dixerunt super Consciencias et animas ipsorum primus Antal antiquus pater, Secundus Vidö, Tercius Mathey, Quartus Maczecz hron, Quin­tus Klika, Sextus Sssitak et hoc su(b) Juramento et super ani­mas ipsorum michi dixerunt. Et hoc ego dominus Sigismundus pono pro M(em)oria pro quolibet plebano, post discessum meum, quod sciret Jura sua exigere ab hominibus. Et est scriptum dominica duode­cima post festum s. Bartholomei Apost. Annorutn Domini M°. cccc0 Nonagesimo Tercio et cetera. Ez érdekes lap, mely valaha a kérdéses misekönyvhez lehetett csatolva, most egy 1633. évi számadásnak borítékul szolgál. Esztergomkáptalani levéltár Capsa Eccl. 2. Fase. 1. Nro. 25. 21. XV. század elejéről. — Magyarországi misekönyv. — Elején több levél hiányzik, kezdődik a naptárral marcz. hó­val, utána ismét legalább is 40 levél hiányzik, mert a decz. hu után következő levél 41. folyószámmal van jelölve, ezu­tán azonnal az 50. levél következik. Hiányzanak továbbá 54-57, 114, 141—150, 261—263 s végén is legalább két levél kitépve. E kézirat tehát igen gonosz kezekben lehetett, mely e leveleken kivü­l a nagyobb ünnepek előtt volt színezett aranyozott kezdőbetűket is kettő kivételével mind kivágta! 73. 1. b. Rubrica in ramis palmarum. 92. 1. b. Nagy csütörtöki miserend. 95. 1. Rubrica in die parascelen. 103. 1. Rubrica in sancto sabbato. 108. 1. Tune vero ordinentur cruces et vexilla et reli-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék