Knauz Nándor szerk.: Magyar Sion 1868. (6. évfolyam)

Knauz Nándor: A magyar egyház régi szokásai

886 KNAUZ NÁNDOR, qua (ad) ben­edictionem fontis necessaria, sicut in ordine­ ro­mano continentur. 111. b. 1. Sequitur consecracio vini et aque quando mittitur in calicem. 113. 1. után nagyobb betűkkel a Canon öt levélen ara­nyozott s színezett T. kezdőbetűvel, végén, más, de egykorú kézzel, etc. 95. (1495.), de maga a misekönyv előbb, a 15. század elején írathatott. Canon után a 121. levélen Post maiorem canonem Se­quitur benediccio et consecracio pascalis victus. 134. 1. In die ascensionis domini. — Nagy aranyos, szí­nezett V betű, mely az égbemenetelt ábrázolja, felül már csak a ruhaalja és a lábak látszanak, alul egy férfi s egy nő alak áll összekulcsolt kezekkel, köztük egy üres álló felruha, melyet az égbetávozó hagyott ott. 169. b. 1. Incipit de sanctis et primo in vigilia s. An­dree apost. 173. 1. De s. paulo primo heremita. — Mauri Abbatis. 180. b. 1. De s. Adalberto. 183. b. 1. Gengolfi mart. 189. 1. Ladislai regis et conf. 192. 1. In translacione s. Martini. 194. 1. Benedicti et Andree. 198. b. 1. Sixti felicissimi et agapiti. — — Et sic fini­atur missa usque Con(plenda) Postea benedicantur vue. 201. b. 1. Et fit (in die Assumpt. b. M. V.) commemo­racio de s. Stephano rege. 202. b. 1. In vigilia s. Stephani regis. — — In die sancto. 205. 1. Emerici ducis. 209. Wenceslai mart. 211. Colomanni mart. 212. Vndecim milium virg. 214. b. 1. Emerici ducis ut in feste ipsius ante nativi­tatem b. m. v. Translacio s. Adalberti. 215. 1. Martini episc.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék