Frankl Vilmos - Zádori János szerk.: Magyar Sion 1871. (Uj Magyar Sion 2. évfolyam)

Értekezések - Magyar szertartási régiségek

DANKÓ JÓZSEF. 91 zsengéje a biztos ismérvek hiányában szorosabban meg nem határozható veronai nyomdának, még a legszor­galmasabb kényismerők előtt is ismeretlen. Talán Frie­­denberger Pál, passaui nyomdász műve, ki Veronában 1486-ban Lucretiust ivrétben adta ki. A „Missale divinorum officiorum secundum diorum alme ecclesie Strigoniensis" v. i. az esztergomi főegyház használatára rendelt első misekönyvet Nürnberg álli­totta ki: regnante felicissime serenissimo Mathia hun­garorum rege domino nostro gratiosissimo. Anno in­carnatae deitatis M. CCCCLXXXIIII. die ultima mensis Augusti in imperiali civitate germanie Nurenberga per Anthonium Koburger incolam prefate civitatis; de nincs kezemnél. Vannak belőle példányok az egri és pozso­nyi káptalan és a nemzeti muzeum könyvtárában. ") A Velenczében Magyarország számára készült szá­mos szertartási nyomtatványok sorát az augsburgi R­a­dtolt Erhard nyitja meg, kit pontos kiadásai miatt mennyiségtani vagy számtani nyomdásznak hivtak.2) Mihály milkói f. püspök arragoniai (VI.) János, esztei Hippolyt és Bakács Tamás bibornokok érsekek és Magyarország prímásai alatt esztergomi érseki h­e­l­y­n­ö­k, koronás Maecenása Mátyás k. parancsá­ra az érseki főegyház használatára való Breviárium nyomatásával bizta meg Radtoltot. Ki is ennek folytán 1479-ben Helm János,3­ augsburgi könyvárus költ­ségén oly könyvet készitett, mely kétségkivül legtekin­télyesebb kiadványaihoz sorolandó. Előttem fekvő le­nyomata kis negyedrét, gót nyomat erős papiron, a kezdő betűk helye üres ; a nemzeti muzeum könyvtáré. Elején rövid krónika ily felirással : Sorte nova rediit honorum clarissana quondam; Tempore quae fuit­atile victoria regis ; ezután naptár, Mihály püspök helynök ») Knauz N. Magyar Sión 1869, VII, 10. 1. szerint. L. Hase 0„ die Ko­burger Buchhändler-Familie. Leipz. 1869. 12. k. 1. 92. 1. 2) Denis. Einleitung in die Biicherknnde, Wien 1777, I, 113. 3) Joannis Cassis. L. Denis, Wiens Buchdmckergeschicht. Eing. XVIII. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék