Magyar Szalon, 39. kötet (20. évfolyam, 1902-1903/2)

Május

-:.c­o­m?A Budapesti Takarékpénztár és Országos Zálogkölcsön Részv.-Társ. — * (befizetett részvénytőke 10 millió korona). — 9 VI., Andrássy­ út 5. (saját házában.) -Elfogad Betéteket takarék­­pénztári könyvecskék és pénztári jegyek ~-------------- ellenében. ——-------­valamint folyó­számlán (Cheque-számlán). Leszámítol váltókat. Fióküzlet: IV., Koronaherczeg-u. 11. Előleget nyújt értékpapírokra.­­ Váltóüzletei­­ értékpapírok vételét és eladását a legelő­nyösebb feltételek mellett teljesítik. IS Ár.: r,Á\r.fil\rT\pi{0\Unn • 1v- Koronaherczeg-u. 11. (a Zsibárus-u. sarkán.) IVcZl ZdlO^ VZI cici Dell . [v_ Károly-körút 11. VI. Király-utcza 57.­­..— vili. József-körút 2. VIII. Baross-utcza 3. értékpapírokra, ékszerekre, arany-, ezüst- pk\r\\fk­y(±\{ aHnttlH t tárgyakra és egyéb ingóságokra * * * * CICFICgJCIV ac­d.illa.IV. Osztály sorsj­egyek: nagy számválasztékban. ---- Az osztálysorsjátékra vonatkozó minden felvilágosítással szívesen szolgál.

Next