Magyar Szalon, 39. kötet (20. évfolyam, 1902-1903/2)

Május

pp AJÁNLHATÓ CZÉGEK ún. OGAK szájpadlás nélkül. A legújabb módszer szerint beillesztek teljes fogsorokat és egyes fogakat fájdalom nélkül.­­ A gyökér eltávolítása fölösleges. Rosszul­­­­llő fogsorok olcsón átalakíttatnak. Az álta­­l­­ám beillesztett fogsorok a valódi fogaktól meg nem különböztethetők és rágásra jót­állással kitünően használhatók. Vidékiek 24 óra alatt kielégíttetnek. Részletfizetésre is. — GROSSMANN S. SÁNDOR VII., Erzsébet-körút 50. I. Royal-szállodával Fogorvosi intézet . . szemben . FprflílU PC nikflok legmakacsabb heveny és 1 Cl naiv llimitCIV idült folyásoknál befecs­kendezés nélkül a legbiztosabb gyógyszernek a K­ULCSÁR SÁNDOR bronzárú és csillárgyár BUDAPEST, • VI. ker., Dessewffy­ utcza 11. Ingyen csomagolás! Ingyen csomagolás! Legolcsóbban vásárolhat üveg és porczellán árukat a „LANID LABDACSOK“ bizonyultak. Egy üveg 100 labdacs tartalommal és pontos használati utasítással 6 korona. Vidékre utánvétel mellett diszkréten küld a „Magyar Király“ gyógyszertár. Budapest, V., Marokkói­ utca 3. sz. (Erzsébet-tér sarok.) Magyar honi üveg és porczellán gyári raktárban Andrássy-ut 74. Nagy tömegben megvett áruk alul jegy­zett potom áron lesznek kiárusítva. Budapest, IV., Szervita-tér 6. (templom mellett.) Mindennemű fésűk, Alapittatott 1837. kefék, legyezők,jót­állás mellett valódi teknősbékahéj-, ele­fántcsont-, bivaly- és brazilai szaru­ból, valamint valódi angol és franczia illatszerek, pipere­­szappanok és disz­mó-czikkek.­­ JUNG PÉTER : sajt, vaj, szalámi és csemegeáru nagykereskedése Budapest, IV., Vámház-körút 12. szám. Fiók-üzlet, VII., Garay-tér 11. szám. BALOGH és LENGYEL fehérnemű és úri divat különlegességek BUDAPEST, IV., Muzeum­ körut 9. Készít Ízléses férfi kelengyét, mindennemű finom fehér­­neműeket. — Ajánlja tavaszi újdonságait finom úri divat,­­ nyakkendő és kalap különlegességekben. Árjegyzék kívánatra bérmentve. A női szépség. Az ideális szépség egyik legnagyobb és leghat­­hatósabb kincsét egye­dül a Szöllősy-féle Blaha Lujza Pipere Créme képezi, mert ez teljesen ártalmatlan és zsírmentes,­ miért is nappali használatra mint a toilette főkiegészítő­­ része: estélyre, színházba, sétára menés előtt a legalkal­masabb. Ezen Blaha Lujza pipere­créme hatásában a leg­tökéletesebb pipereszer az arczbőr, a nyak, a kar és kéz ápolására és tisztítására, valamint az arczbőr masszírozá­sára is a legjobb, mert ezáltal az arczon levő ránczokat is mind kisimítja. Ezen Blaha piperecréme a bőrre kenve azonnal beszivódik és ezáltal a bőr kifeszülvén, az arcz tiszta, sima, matt, halvány rózsafehér természetes üde zománczot kap és ezen zománcz alatt az arczbőr összes tisztátlanságai teljesen mind eltűnnek. Kiváló jóságát leg­jobban igazolja nagymérvű használata és az, hogy báró Splényi Blaha Lujza ünnepelt nagy művésznőnek, valamint a főváros és a vidék legelőkelőbb hölgyeinek is ez a kedvencz pipereszere. 1 tégely 2 kor. 40 fillér, hozzá Blaha Lujza arczpor (crém, fehér és rózsaszínben) 1 doboz 1 kor. 60 fill. és szappan 1 darab 1 kor. Eredeti minőségben kapható közvetlen a készítőnél, Dévai Szőllősy Lajos gyógyszerésznél Budapest, I. ker., Krsztina­ körút 129., a­ki postán titoktartás mellett is azonnal megküldi. Raktárak : Török József gyógytár, «■Opera' gyógytár, Dr. Egger Nándor gyógy­tár, Deb­­reczenben Dr. Rotschnek E. gyógytár. — Számos ki­váló hölgy elismerőlevele igazolja e crém páratlan jóságát.

Next