Nagy Géza: Karcsa mai család- és ragadványnevei - Magyar Személynévi Adattárak 16. (Budapest, 1977)

MAGYAR SZEMÉLYNÉVI ADATTÁRAK 16. Nagy Géza KARCSA MAI CSALÁD- ÉS RAGADVÁNYNEVEI Budapest, 1977. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next