Csoknyay Judit: Szamosangyalos keresztnevei 1777-1970 - Magyar Személynévi Adattárak 32. (Budapest, 1980)

MAGYAR SZEMÉLYNÉVI ADATTÁRAK 32. Csoknyay Judit SZÁMOSANGYALOS KERESZTNEVEI (1777 -1970) Budapest, 1980 Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next