Fercsik Erzsébet: Hévízgyörk mai család- és ragadványnevei - Magyar Személynévi Adattárak 46. (Budapest, 1982)

MAGYAR SZEMÉLYNÉVI ADATTÁRAK 46. Fercsik Erzsébet HÉVÍZGYÖRK MAI CSALÁD- ÉS RAGADVÁNYNEVEI Budapest, 1982 Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next