Hegedűs Teréz Gabriella: Kisnémedi ragadványnevei - Magyar Személynévi Adattárak 58. (Budapest, 1983)

MAGYAR SZEMÉLYNÉV­ ADATTÁRAK 58. Hegedűs Teréz Gabriella KISNÉ­ME­DI RAGAD­VÁNYNE­VE­I Budapest, 1983. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next