Rácz Sándor: Bökény ragadványnevei - Magyar Személynévi Adattárak 75. (Budapest, 1987)

M­AGYA­R 52 EMÉLYNÉVI ADATTÁRAK 75. Szerkeszti: Hajdú Mihály Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next