Szép Katalin: Magyarszerdahely szólítónevei - Magyar Személynévi Adattárak 78. (Budapest, 1987)

MAGYAR SZEMÉLY­N­ÉVI ADATTÁRAK 78. Szerkeszti: Hajdú Mihály Ezt a számot szerkesztette: Ördög Ferenc Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége ISSN 0231 262 X , ISBN 963 462 12­5 2

Next