Papp Kornél: Bajánsenye és Kerkáskápolna keresztnevei 1805-1970 - Magyar Személynévi Adattárak 84. (Budapest, 1988)

MAGYAR SZEMÉLYNÉVI ADATTÁRAK 84. Papp Kornél BAJÁNSENYE ÉS KERKÁLKÁPOLNA KERESZTNEVEI. 1805—1970. Budapest, 1988. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next