Rácz Sándor: Zirc és a volt Cisztercita Apátság ragadványnevei - Magyar Személynévi Adattárak 92. (Budapest, 1990)

MAGYAR SZEMÉLYNÉVI ADATTÁRAK 92. Rácz Sándor ZIRC ÉS A VOLT CISZTERCITA APÁTSÁG RAGADVÁNYNEVEI Budapest, 1990. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next