Fazekas Tiborc: Székelykeve - Skorenovac - keresztnevei 1892-1980 - Magyar Személynévi Adattárak 93. (Budapest, 1990)

MAGYAR SZEMÉLYNÉVI ADATTÁRAK 93. Fazekas Tibor: SZÉKELYRE­VE (SKORENOVAC) KERESZTNEVEI /1892 — 1980/ Budapest, 1990. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége

Next