Magyar Szó, 1948. augusztus (5. évfolyam, 183-209. szám)

1948-08-01 / 183. szám

V. ÉVFOLYAM, 183 (1120.) SZÁM | NOVISZÁD, VASÁRNAP, 1948. AUGUSZTUS 1. ÁRA 2 DINÁR Jugoszlávia Kommunista Pártjának­ Központi Bizottsága 1. ACEVA VERA, 1919-ben szüle­tett Macedóniában, a háború előtt munkás volt, 1940 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párt­tisztsége Mace­dónia KP KB bárójának tagja (2.308 szavazat). 2. BABOVICS SZPASZENIJA, 1908-ban született Szerbiában, a háború előtt munkásnő, 1927 óta a SzKO.) tagja, 1928 óta a Párt tagja. Leg­utóbbi párttisztsége a JKP KB tagja. (2.321 szavazat); 3. BAKARICS VLADIMIR, 1912-ben született Horvátországban, a há­ború előtt jogász, 1933 óta a Párt tagja, Horvátország KP KB tit­kára (2.321 szavazat); 4. BIBER ANTUN-TEHEK, 1910-ben született Horvátországban, a há­ború előtt munkás, 1939 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Hor­vátország KP KB bárójának tagja (2.311 szavazat); 5. BLAZSEVICS JAKOV, 1912-ben született Horvátországban, a há­­ború előtt munkás, 1928 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja (2.321 szavazat). 6. BRKICS DUSKO, 1913-ban szüle­tett Horvátországban, a háború előtt jogász, 1939 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége Hor­­­vátország KP KB tagja (2.314 sza­vazat). I­I. BROZ JOSZIP,TITO, 1892-ben született Horvátországban. A há­­­­­ború előtt munkás. 1920 óta a Párt i­s tagja. Legutóbbi párttisztsége az­­ JKP KB főtitkára (2.318 szavazat).í­ze: CSOLÁKOVICS RODOLYUB, 1900.ban született Boszniában. A háború előtt publicista, 1919 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsé­­ge a JKP boszniai és hercegovinai tartományi bizottságának tagja. (2.310 szavazat). 9 DANILOVICS UGLYESA, 1913-ban szüetett Bosznia-Hercegovinában, a háború előtt mezőgazdasági mér­­nök, 1933 óta a SzKOJ tagja, 1931 óta a Párt tagja. Legutóbbi párt­tisztsége a JKP boszniai és herce­govinai tartományi bizottságának tagja. (2.312 szavazat); 10. DUGONYICS RATO, 1916-ban született Szerbiában. A háború­­ előtt jogász, 1937 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége Beo­­grád helyi bizottságának titkára.­­ (2.320 szavazat); II. GYILASZ MILOVAN, 1911-ben született Crnagorában. A háború előtt publicista. 1932 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB politikai irodájának tag­­ira­(2.314 szavazati; 12. Gig°v SZTRAHIL, 1909-ben élt Macedóniában, a háború előtt munkás. 1928 óta a SzKOJ tana. 1929­­­ta a párt tagja. Leg­utóbbi Párttisztsége a Macedónia KP KB bürójának tagja (2.317­­ szavazat). 13. GOSNYÁK IVAN 1909-ben szü­letett Horvátországb­an a hábo­rú előtt munkás, 1933 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a ■1KP KB tagja (2.322 szavazat). 14. GREGORICS PAVLE, 1892-ben született Horvátországban, a hábo­rú előtt orvos, 1921 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Horvátország KP KB tagja (2.320 szavazat). 15. HRIBAR JANEZ, 1909-ben szü­letett Szlovéniában, a háború előtt paraszt, 1939 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Szlovénia KP KB bürójának tagja (2.314 sza­­vazat) * 16. HOMO AVDO, 1914-ben szüle­tett Bosznia-Hercegovinában, a háború előtt tanár, 1934 óta a SzKOJ tagja, 1935 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP boszniai és hercegovinai tartomá­nyi bizottságának szervező titkára (2.316 szavazat); 17. JANYICS VLADO, 1904-ben született Horvátországban a há­ború előtt munkás, 1931 óta a Párt tagja Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja (2.318 szavazat); 18. JOVANOVICS BI­AZSO, 1907.ben született Crna Gorában, a háború előtt jogász, 1924 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP crnagorai tartományi bizottságá­nak titkára (2.320 szavazat). 19. JOVANOVICS ISZA, 1906-ban Szerbiában született, a háború előtt munkás. 1928 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a SzKP vajdasági tartományi bizotts­­ságának titkára (2.320 szavazat); 20. JURINCSICS NIKO, 1914-ben született Bosznia-Hercegovinában, a háború előtt munkás, 1933 óta a SzKOJ tagja, 1937 óta a Párt tag­ja Legutóbbi párttisztsége a JKP boszniai és hercegovinai tartomá­nyi tagja (2.291 szavazat); 21. KARABEGOVICS OSZMÁN 1911-ben született Bosznia-S­er­­cegovinában, a háború előtt egye­temi hallgató. 1931 óta a SzKOJ tagja, 1932 óta a Párt tagja. Leg­utóbbi párttisztsége a JKP KB szervezeti-oktatói igazgatóságának tagja (2.321 szavazat). 22/ KIDRICS BORISZ, 1912.ben szü­letett Szlovéniában, a háború előtt publicista, 1926 óta a SzKOJ tag­ja, 1928 óta a Párt tagja. Leg­utóbbi párttisztsége a JKP KB tagja. (2.317 szavazat). 23. KARDELY EDVARD, 1910.ben született Szlovéniában, a háború előtt publicista. 1926 óta a SzKOJ tagja, 1928 óta a Párt tagja. Leg­utóbbi párttisztsége a JKP KB bá­rójának tagja (2.319 szavazat); 24. KOVÁCSEVICS NIKOLA 1890. ben született Crna Gorában, a há­ború előtt tanító, 1920 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a külföldi pártokkal való kapcsola­tok osztályának főnöke (2.319 sza­vazat); 25. KOLISEVSZKI LAZAR, 1924.ben született Macedóniában, a háború előtt munkás, 1932 óta a SzKOJ tagja, 1935 óta a Párt tagja. Leg­utóbbi párttisztsége Macedónia KP KB titkára (2.322 szavazat). 26. KRAJACSICS IVAN, 1906-ban­ született Horvátországban, a há­ború előtt munkás, 1931 óta a SzKOJ tagja. 1933 óta a­ Párt tag­­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja (2,317 szavazat). 27. KRAJGER BORISZ, 1914_bm született Szlovéniában, a háború előtt műegyetemi hallgató, 1931 óta a Párt tagja. Legutóbbi párt­tisztsége Szlovénia KP KB tagjai (2.319 szavazat). 28. KRSZTULOVICS VICKO, 190- ben született Horvátországban, a háború előtt munkás, 1922-ben a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja (2.322 szavazat). 29. JEKOVICS VOJA, 1910-ben szü­letett Szerbiában, a háború előtt magánalkalmazott, 1939 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Szerbia KP KB tagja (2.319 sza­­vazat); 30. LESZKOSEK FRANC, 1897-ben született Szlovéniában, a háború előtt munkás, 1926 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB bürójának tagja (2.322 szava­zat); 31. MACSEK IVAN, 1908-ban szü­letett Szlovéniában, a háború előtt munkás 1930 óta­ a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Szlovénia J­KP KB tagja (2.315 szavazat). 32 VAGIAJLICS SEFKET, 1908.ban született Bosznia-Hercegovináiban, a háború előtt munkás, 1931 óta a SzKOJ tagja, 1932 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP boszniai és hercegovinai tartomá­,­­­nyi bizottságának tagja. (2.31­­1 szavazat); 33. MARINKO MIHA, 1900-ban szü­letett Szlovéniában, a háború előtt munkás, 1923 óta a SzKOJ tagja. 1924 óta a Párt ta­gja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja.­­ (2.323 szavazat);­­ 36 MIJATOVICS CVIJETIN 1912-ben ■ született Szerbiában, a háború előtt egyetemi hallgató, 1932 óta a SzKOJ tagja. 1933 óta a Párt­­ tagja. Legutóbbi párttisztsége­­ Szerbia KP KB tagja. (2.316 szava­­­­zat). Joszip Broz,Tito elv­társ, a JKP főtitkára A JKP Központi Bizottsága Politikai Irodájának titkárai Edvard Kardely elvtárs Alexandar Rankovics elvtárs Milovan Gyilasz elvtárs A JKP Központi Bizottsága Politikai Irodájának tagjai Gor­nyak elvtárs Mosa Pijade elvtárs Borisz Kidrics elvtárs Blagoje Neskovics elv­társ Escape Lesekosok elvtárs

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék