Magyar Szó, 1970. december (27. évfolyam, 329-359. szám)

1970-12-18 / 346. szám

ÚJVIDÉK I. 5,00—8,00 Tarka reggeli zenés műsor 8.00 Magyar nóták és táncok 8.30 Ludwig van Beethoven: Harmadik, c-moll trió 9.00 Hírek 9,02 Rádióiskola 9.30 Hírek — románul 9,35 Szórakoztató zene 9,45 Hírek — ruszinul 10.00 Hírek 10.05 Visszhang — a Gyermekrádió híradója 10.30 Hírek — szlovákul 10.35 Szlovák népi muzsika 11.00 Hírek 11.02 Rádió-terefere 11.05 Jacques Loussier triója Bach-szerzemény eket játszik 11.20 Délelőtti hangverseny 12.00 Hírek 12.05 Kovács Katalin és Petrovics Ferenc magyar nótákat énekel 12.30 Műsorismertetés 12.35 Muzikális vicinális — egy évtized sláger­menetrendben 13.00 Próza és zene — románul 14.00 Hírek 14.02 Rádióiskola 14.30 Pihenjünk zeneszó mellett! 15.00 Hallottuk — láttuk 15.20 Hirdetőműsor 16.00 Hírek 16.02 Szivárvány 16,58 Hírek 17.00 Széltében-hosszában a világ körül — szlovákul 18.00 Hangos híradó — románul 18.20 Mikromagazin 18.30 Hangos híradó — ruszinul 18.45 Panoráma — ruszinul 18.55 Szórakoztató közjáték 19.00 Esti híradó 19.30 Futótűz 21.00 Szerenádok .21,30 Hírek 21.45 Éji dallamok 22.00 Esti híradó — románul 22.30 Hírek — szlovákul 22.55 Hírek 23,00. Hírszolgálat külföld számára angol és francia nyelven 23.30 Notturno ritmusban 24.00 Hírek ÚJVIDÉK II. 12,20 Csajkovszkij balettzenéje 13,00 Dallamkoktél 14,35 Népek dalai 18,02 Zenés találka BELGRAD < 4,0(h-8,00 Reggeli zenés műsor 8,05 Ismerkedjünk a zenével 8,45 A Belgrádi Filharmónia zenekara játszik, szólista Branko Pajevié, vezényel: Zivojin Zdravkovió 9,02—11,00 A délelőtti pihenőhöz 9,02 Vardar melletti népdalok 10,03 A Belgrádi RT népi zenekara játszik 10,10 Szovjet szórakoztató zene 10,15 C. Debussy: Egy faun délutánja 10,45 Népi táncok 11,02 A tudomány és technika világából Irodalmi műsoraink 11,12 Sanzonok 11,30 Szimfonikus zene :,30 Legkisebbjeink műsora 2,50 Közzene {,02 Népdalok és táncok 1.02 Hazai szerzők alkotásai 4.30 Rádióreklámok 7.03 A nap eseményei 7,15 Hangverseny a stúdióban 8,13 Muzsikáló vignetták 8.30 Esti kívánsághangverseny 0,00 Szórakoztató zenei műsor. Közreműködnek: Arsen Dedić, Gabi Novak, Kruno Slabinac, Nina Spirova és a 4 M kvartett, valamint Nensi Sinatra, Engelbert Humperdinck és mások 21,00 Töltsük el a mai estét együtt — külföldre szakadt honfitársainknak 23,03 Szabad egy táncra? 0,05 Zene reggelig HÉR FERENC HAZAVE­ZÉRLŐ CSILLAGOK c. pró­zai írásait tartalmazó, most megjelenő könyvéről Herceg János beszélget a szerzővel. SZERDA (XII. 23.) 16.15 órakor LÍRAI TlZPERC Az adásunkban felvonuló költők nem ismerték LE­NINT, élő alakját sosem lát­ták, de megismerkedtek élet művével, az ihlette meg őket. Mert csodálatos ennek a nagy forradalmárnak ha­tása korára: még ötven év­vel halála után is egész kon-ESZÉK 15.04 Ritmusban 15.00 Szerbiai népdalok 15,40 Szórakoztató akkordok 16.00 Szlavóniai zenei események 16.50 Pero Nikolin énekel KOSSUTH RÁDIÓ 8,10 A MRT Gyermek­­kórusának új felvételeiből 8,20 Népművészek a mikrofon előtt 8,45 Dél-amerikai melódiák 10,03 Puccini: Bohémélet. Négyfelvonásos opera 11.54 Édes anyanyelvűnk 12.10 Tánczenei koktél 12.55 Jó ebédhez szól a nóta 13,48 Fischer Anna zongorázik 15.55 Tamás bátya kunyhója. II. rész 17.05 Marian Anderson búcsúhangversenye a New York-i Carnegie Hall-ból 18.00 A Rádió Dalszínházának bemutatója. Hét pofon. Musical hét részben. Aszlányi Károly regényét rádióra alkalmazta: Karinthy Ferenc 18,34 Üj Bartók-felvételek 18,45 Geszty Szilvia Adám Jenő népdalfeldolgozásaiból énekel 19.10 A zene nem ismer határokat 20.50 A Rádiószínház bemutatója. Ibsen: Peer Gynt. I—II. 23,30 Könnyűzene Ránki György szerzeményeiből 0,10 Melódiakoktél PETŐFI RÁDIÓ 8,21 Elena Suliotis és Franco Corelli énekel 9,00 A zongorairodalom remekeiből 11.00 Rádiószínház. A senki karácsonyfája. Rádiólegenda 11,56 Bruno Walter vezényel 14.00 A Wallace Collection műsora a pozsonyi Lyra Fesztiválon 14,25 Gül baba. — Részletek Huszka Jenő operettjéből 15,10 Téli utazás. Irta: Somerset Maugham. Fordította: Fothy János 15,24 Sláger volt — hallgassuk meg újra 16,05 Művészlemezek 17.00 Nóta- és népdalest a Zeneakadémián 18,54 Bach: Brandenburgi versenyek 21,33 Esti pihenő — muzsikával 22,13 A Szovjet Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának hangversenye a Moszkvai Rádióban SZOMBAT (XII. 19.) 11.05 órakor IRODALMI KISTÜKÖR ALFRED ANDERSCHnyu gatnémet elbeszélő — nagy sikerű regénye, a „Zanzibár, a végső ok”, három évvel ezelőtt magyarul is megje­lent — már esztendők óta az zal válik egyre népszerűb­bé, amivel a háború után elriasztotta a polgári olva­sót: az önvizsgálattal. Minél több idő múlik el azonban a második világháború befe­­jeztétől, s minél tömegeseb­ben jut szóhoz az ifjabb nemzedék, annál határozot­tabban nyilvánul meg az anderschi önvizsgálat a nyu­gatnémet társadalomban. A FÉLARNYÉKBAN C. hosszabb novellájának egy részletét Szkopál Béla olvas­sa fel hallgatóinknak. HÉTFŐ (XII. 21.) 20.00 órakor Az ÜJ KÖNYV — ÜJ 1RÄS műsorszámunkban FE-tinensek s a dolgozó töme­gek milliói követik őt a szo­cializmus útján. Tanítása a könyvekből átment az élet­be, az igéből test lett, s a kort alighanem róla fogja majd elnevezni a történelem, NEZVAL VOZNESZENSZ­­KIJ, MACDIARMIND éa LANGSTON HUGHES ver­seit Ladik Katalin mondja el hallgatóinknak. Muzsikaszó - jókívánság VASÁRNAP, 1971. január 10. SZERDA. 1971. január 13. 1. Dobos: A talált tárgyak . 1. Erős: Hogyha lát is nap-nap , „ , T, ,, után (Verseghi József) osztálya (Kovács József) 2. Tóth—Simonfy: Hegedülnek, 2. Kuthy: Akácos út (Németh szépen muzsikálnak Rudolf) (Álmási István) e __ .... „ . . <ff 3. Auth: Hová siet monsieur 3. Kabiljo: Szeretném, ha itt (Koós János) volnál (Berki Klára) 4. Schöck: Hol vannak a régi 4. Morvay: Beterelték a ménest csókok (Koncz Zsuzsa) a karámba (Almási István) 5. Balázs: Itt hagyom 5. Havay: Babák (Kovács Kati) a falutokat (Farkas Sándor> 6. Gyöngy: Domboldalon áll egy 6. Szörényi: Ígérd meg (Illés öreg nyárfa (Biszák Júlia) együttes) 7. Alpár: Eresz alatt fecskefészek 7. Zakál: Jaj, de messze estél (Molnár József) tőlem (Petz Marika) SZOMBAT, 1971. január 15. HÉTFŐ, 1971. január 11. 1. Kacsóh: Egy rózsaszál 1. 'Giricz: Elüldöz a hűtlenséged (Németh Rudolf) (Rácz Szabó Lajos) 2. Blumm: Jön majd valaki más 2. Ivanovici: Egy szál (Poór Péter) harangvirág (Szécsi Pál) 3. Budai: Ki tudja, hogy 3. Balázs: Fa leszek (Sántha szeptemberben (Polákné Puszta Lajos) Kovács Vera) 4. Kádas: Fehér selyem, Pásztor: Kell, hogy vár) csipkés szélű (Petz Marika) (Neoton együttes) e rr, ■. , , , ., 5. Bankó: Lemondás (Antalffy 5. Tomsits: Fiatalság, vidámság (Harmónia együttes) _ . 6. Ányos Laci: Messze mentél, 6. Kozák: Galamb szivet nagyon messze (Vecsera örököltem- (Almási István) István) 7. Bányai: Gyöngy virágos kis- 7. Kalogjera: Most kérlek kertedben (Németh Rudolf) mesélj (Biszák Júlia) 8 Aronymikrofon 1971 Az Ifjúsági Rádió negyedik megállója: SZABADKA. 1970. XII. 19-én esie S óra 15 perckor helyszíni köz­vetítés a Művelődési Otthon díszterméből. A helyi tehetségeken kívül fellépnek még: BISZÁK JŰLIA GYURICS MÁRIA VASILIJE SKULIC MORVÁI KÁROLY HANGFELVEVŐK é BEMONDÓK: BOTKA MAGDOLNA ÉS PAPP GÁ­­BOR-JÖZSEF. MŰSORVEZETŐ: PAPP IMRE, A MŰSOR SZER­KESZTŐJE KOLLÁR FERENC ÉS MISKOLCZI JÓZSEF, A MŰSORVEZETŐI VETÉLKEDŐ GYŐZTESE. TOVÁB­BÁ GUELMINO SÁNDOR RIPORTER ÉS BEER MIKSA, A RIPORTERI VETÉLKEDŐ GYŐZTESE. SZEKERES TERI SMITH ISTVÁtt FERENCI JENŐ SZKOPÁL BÉLA 1 ZENEI KÍSÉRET: BOGDAN DIMITRIJEVlC EGYÜT< TESE. I ZLÁTÁR FERENC FERENC TÜNDE I A M E F л L E T f ^ |_JgggBssaiM_JMuzsikaj

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék