Magyar Szó, 1977. november (34. évfolyam, 301-315. szám)

1977-11-09 / 309. szám

t Szerda, 1977. nov. 9. MAGTAR SZŐ 19. oldal »Ml iraosoink sérültek A jugoszláv labdarúgó-válogatott megkezdte előkészületeit a Románia elleni VB-selejtezőre — Ma barátságos mérkőzést játszik a Galenikával — Kovács változtatott a korábban kijelölt kereten —Utánpótlás csapatunk szombaton, Eszéken az EB keretében fogadja a románok megfelelő együttesét A jugoszláv szövetségi ka pitányi tisztséget betöltő Marko Valók hétfőn este a belgrádi Jugoslavija-szálló­­ban találkozott a válogatott­­keret tagjaival, hogy azután tegnap megkezdje az előké­születeket a vasárnap Buka­restben sorra kerülő Romá­nia elleni sorsdöntő világbaj noki selejtezőre. A kijelölt időpontban a két szarajevói játékos, Safet Sušić és Raj­­kovié. valamint természete­sen a külföldön játszó Obiak és Popivoda kivételével vala mennyi labdarrúgó megje^ lent. Mint utóbb kiderült, Valók egyáltalán nem számíthat Bra ne Obiak bukaresti fellépésé­re. Dr. Andrej évié, a JLSZ funkcionáriusa, Münchenben járt, és azzal a hírrel éhezett a válogatott főhadiszállására, hogy hírneves középpályá­sunk már egy hónapja sérü­léssel bajlódik, fel-f ellép ugyan a Bayernban, de in­jekciózzák. A szombati for­dulóban is mindössze 30 per cet töltött a gyepen, azután lecserélték, tehát teljesen il­luzórikus, hogy Valók számí­tásba vegye. Hasonló a helyzet Danilo Popivodával is, akiről Braun schweigban azt állítják, hogy szintén sérült. Ezt maga Po­pivoda is megerősítette, de ugyanakkor egy meglepő hírt is közölt: a JLSZ állítólag még mindig nem kérte el hi vatalosan az Eintrachttól a vasárnapi mérkőzésre!? Popivoda hétfőn könnyebb gyakorlatokat végzett az Ein tracht edzésén, és á klub or­vosa szerint a Románia el­leni mérkőzésig teljesen rend be Is jöhet. Más kérdés per sze. hogy ilyen körülmények között Valók meg akarja-e mégis hívni, avagy azért ké­sik a JLSZ távirata, mert a kitűnő jobbszélső sérülteh nem sokat segíthetne, ilyen nagy tétre menő mérkőzé­sen. Válogatott labdarúgóink már túl vannak az első ed­zéseken. főleg taktikai el­képzelések megvalósítása sze repel műsoron, ugyanakkor Valók kísérőszövege mellett megtekintették a múltkori zágrábi románok elleni ösz­­szecsapás filmjét. Ma délu­tán Zimonybap a szerb li­gás Galenikával játszik el­lenőrző mérkőzést a jugo­szláv válogatott. Habár ma délután Valók sok mindent leszűrhet a látottakból, mé­gis úgy határozott, hogy csak vasárnap délelőtt közli a pá­lyára iépő tizenegyet. Kovács István, román sző vetségi kapitány az utolsó pillanatban megváltoztatta a korábban közölt 22-es listát, ezzel nemcsak Valokot, ha­nem egy kicsit a román lab­darúgó-közvéleményt is meg lepte. Nem lehet tudni, mi késztette rá, tény, hogy a FIFA-nak elküldött névsor­ban szerepel a veterán Lu­­cescu, a kitűnő védőjátékos hírében álló fiatal Barbules­­cu és a jockernak használha­tó Hajnal is, aki korábban több mint hússzor szerepelt a román válogatottban. Utánpótlás-válogatottunk tegnap este gyűlt össze szin­tén Belgrádban. mindössze háromnapos előkészületek után fogadja Eszéken, az Eu rópa-bajnokság keretében, Románia megfelelő együtte­sét. Reménységeink ma dél­után Pancsován játszanak ba rátságos mérkőzést és holnap a délelőtt folyamán elutaz­nak a Dráva-parti városba. Mint ismeretes, utánpótlás­válogatottunk biztosan vezet csoportjában, első helye szin te biztosra vehető, és ez r\é­­mi gyógyír lesz számunkra, ha nagyválogatotfunk — ami igen valószínű — mégsem tesz képes a hadifettre a VB selejtezőkben. (Vati) Katalinié kétszer kapitulált Zágrábban a románok ellen. Ha ő védi Bukarest­ben is a kapunkat, egészen biztos lesznek újabb alkalmai az ilyen védésekre. • (B. Vojnović felvétele) Új csapattal próbálkozik Csehszlovákia, egy régen várt győzelem érdekében (Prágai telefonjelentés a Magyar Szónak) A magyar labdarúgó vá­logatott Bolívia elleni 6:0-ás győzelme megtette hatását Csehszlovákiában is. A Spar ta stadionban ma este sor­ra Kerülő 34. Csehszlovákia —Magyarország mérkőzés előtt mindenki egyértelmű­en a Bolíviát tönkre verő magyar csapat győzelmét várja. A nagy nemzetiközi tapasz talattal rendelkező Hollan­diában is éveken ét eVlzős­­ködött Vaclav JEŽEK szö-KÜLFÖLDI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁGOK LENGYELORSZÁG Џ A 15. forduló eredményei: Árka—Wisla 2:2, Gornik— Stal 2:2, Lech—Slaks 3:1, LKS—Zaglebie 1:2, Odra— Zawisza 4:2, Pogon—Polo­­nia 1:0, Ruch—Widzeiy 1:0, Sombierki—Legia 2:4. Az élcsoport: Wisla 23, LKS 19, Lech 18, Legia, Stal 17 pont stb. CSEHSZLOVÁKIA A 11. forduló eredményei: Presov—Slavija 2:0, Slovan —Brno 1:1, Bohemians—Zi­­lina 2:0, Ostrava—Sparta 1:0, Trnava—Teplice 2:2, Dukla— Trencin 3:1, Plsen—Inter 3:1, Bystrica—Košice 3:1. Az élcsoport: Brno 17, Dukla 15, Bohemians 14, Ko­­šice 13 pont stb. BULGARIA A 12. forduló eredményei: Botev—Csernb More 0:0, Be­­ore—Akademik (Szv) 2:1, Marek—Szliven 3:1, CSZKA —Csernomorec 2:1, ZSSZK Spartak—Levszíki/Spartak 2:0, Lokomotiv (P)—Pirin 1 :Q, Lokomotív (Sz)—Trá'kia 1:0, Akademik (Sz)^Szlavija 0:6. Az élcsoport: CSZKA 16, Szlávija, Levszkj/Spartak és ZSSZK Spartak 15, Beroe 14 pont stb. ALBANIA A 6. forduló eredményei: Tömöri—Vlaznia 0:0, Skem­­bija—Labinotti 1:0, Partizani —Flamultari 2:1, Traktort— Dinamo 0:1, Lokomotiva—17. Nendort 0:0, Skenderbeu— Lufterari 2:0. Az élcsoport: Vlaznia 9, Flamultari és Lufterari 7 pont stb. SZOVJETUNIÓ A 29. forduló eredményei: Dinamo (M)—Csernomorec 2:0 CSZKA—Zarja 1:1, Di­namo (K)—Kajrat 4:0, Dnyepr—Dinamo (T) 0:2, Krilasžovjetov—Sahtjor 3:3. Az élcsoport: Dinamo (K) 41, Dinamo (T) 37; Torpedo 35, Dinamo (M) 33 pont stb. BELGIUM A 13. forduló eredményei: Beveren—Boom 0:0, Ware­­gem—Antverpse 1:0, Lierse —Lokeren 2:4, Standard'— Louviere 4:1, Molenbeek— Belingen 3:1, Cs. Brügge— Anderlecht 0:1, Winterschlag —Fc. Brügge 0:0, Cherleroi —Liége 1:1, Beerschot—Cor­­tij-k 2:0. Az élcsoport: Standard 19, Anderlecht 18, Fc. Brügge 18, Winterschlag 17, Beveren 17. pont stb. vetségi kapitány sem kivé­tel, legalábbis a kérdésünk­re adott válasza szerint. — Most mi lettünk a jobb csapat és a nagyobb célokért küzdhető válogatott edző partnere — mondotta. — Láttam a felejthetetlen 45 percet Bolívia ellen, en­nek alapján nem -lehetnek vérmes reményeink. Egyér­telműen jobb és főleg ösz­­szedolgozottabb az a ma­gyar válogatott, amely a hó­végi bolíviai visszavágótól függetlenül már az argen­tínai világbajnoki döntő részvevője. Ježek ezt mondja — de a kulisszák mögül mást is hallani. Például azt, hogy megemelt prémiumot kap­nak játékosai, ha Prága 28 esztendő után újra magya­rok elleni győztes hazai vá­logatottat lát. Csehszlová­kia, jóllehet két nagyon ér­zékeny vereséget mért a magyar labdarúgókra, 1962- ben Rancaugá-ban (0:1) a chilei VB-n és 1969-ben Marseille-ben (1:4, a mexi­kói VB-re jutásért) 1949. április 10-e óta nem tudott nyerni otthonában, sőt volt olyan, amikor 5:l-re is ki­kapott. — Éppen most törne meg a jég, amikor a magyar csapat ennyire összeállt? — vélekedett Ježek. A csehszlovák szövetségi kapitány még nem közölt összeállítást. Az azonban bizonyos, hogy új összeté­telű gárdával kísérletezik, tekintve hogy ők lemarad­tak a világbajnoki selejte­zőkben és most már a kö­vetkező EB-re, illetve VB- re próbálkoznak. Nagy ér­deklődés előzi meg a re­habilitált brnói kózépcsatár, Kroupa szereplését, aki több mint másfél esztendő után került .vissza a nemzeti vá­logatottba. Még 1976 áprili­sában kiábrándultak belőle, az őszi idényben viszont a bajnokságban elért tíz bombagóljával vissza vere­­kedte magát. A 34. Csehszlovákia—Ma­gyarország mérkőzés elé még csak annyit: nem le­het felfokozott óriási érdek­lődésről beszélni. Az opti­misták 10 ezer nézőben re­ménykednek, mert ahogy Prágában keserűen mond­ják: sokan látnák szívesen az argentínai döntő egyik részvevőjét — de kiábrán­dultságukban nem kíváncsi­ak Saját csapatukra. A magyar labdarúgó-vá­logatott kedden délután ér­kezett meg Prágába. BARÓ­­I TI Lajos szövetségi kapi­tány több hélyen megvál­toztatja a Bolívia elleni csa­patot, egyrészt azért, mert a keret minden tagjának sze­replési lehetőséget akar biz­tosítani, másrészt pedig sé­rülések is közbeszóltak. A magyar válogatott szerdán este az alábbi összeállítás­ban kezd: Mészáros, Mar­tos, Bálint, Kerek), Tóth J„ Rab, Pintér (Halász), Zom­­bori, Fazekas, Törőcsik, Vá­­radi. BOSKOVICS Jenő Második ligás meccsekre tippelünk Mivel a jugoszláv lab­darúgó-válogatott vasár­nap Románia ellen, sors­döntő világbajnoki selej­tezőt vív Bukarestben, szü­netelnek a profi liga küz­delmei, a két II. liga ta­lálkozói szerepelnek a szelvényen, azzal, hogy helyet kapott rajta a szó­ban forgó válogatott ösz­­■ szecsapása is. Ami az esélyeket illeti, nehezen hihető, hogy a meglevő körülmények mel­lett, a jugoszláv együttes akár a döntetlent is ki tudja harcolni a román vá­logatottal szemben. Na­gyon közel áll a sikerhez a vinkovi Dinamo, a 2e­­ljezniéar, Bregalnica és Növi Sad is. A vendégek közül nem lehet meglepe­tés a Napredak győzelme a Majdanpek ellen és a Pobeda sikere Szkopjéban a Rabotnicski ellen, íme a tipp javaslatunk: 1. Románia—Jugoszlávia 1 2. Crvenka—Maribor 1, 0 3. Ruđar (V)— Jedinstvo (Bih) 1, 0 4. BSK—Proleter 1, 0 5. Növi Sad—x.eotar 1 6. Rabotnicski— Pobeda 0, 2 7. Bregalnica—Xovéen 1 8. Majdanpek— Napredak 0, 2 9. Sutjeska—Vardar 1, 0 10. Priština— Radnički (K) 1, 0 11. Dinamo—Vrbas 1 12. ZeljezniSar—Iskra 1 A kisszelvény azonos a nagyszelvény első kilenc pár­jával. Dr. DUŠAN KOSTIOV: SAJAÄIATRA milTO HŐSÖK (11) Á kanadai teszt azzal fenyegetett, hogy lerántja a leplet a sportolók, lelkipászto­rairól, akik a trófeákat kergetve, a cél szentesíti az eszközt alapon a női verse­nyeken erős, férfi külsejű hermafroditákat szerepeltettek. Ezek feladata éremszerzés ■ volt olyan mezőnyben, ahová nem tar­toztak. A budapesti Vili. Atlétikai EB megnyi­tója előtt 1966 közepén bombaként hatott a hír, hogy a bizottság előtt nem jelent meg néhány, a női atlétika évekig szuve­rén uralkodó szuperrekordere. Különféle okokból maradtak távol a bajnokságtól. Csúcsaik is lassan felhajtás nélkül kitör­lődtek a női sport eredményregiszteréből. Tamara és nővére, Irena Press, Tatjana Cselkanova, Marja Itkina és Balázs Jo­lán nem jelent meg Budapesten. Gabriel Koropkov, a szovjet csapat ve­zető-edzője mondta az újságíróknak: — Mint minden más országban, nálunk is léteznek a nemek határán álló atléta­nők. Otthon hagytuk őket, hogy megkí­méljük az orvosi ellenőrzéssel járó kelle­metlenségektől. Abban a pillanatban sokan felidézték Tamara nagy vetélytársnőinek, Galina Szibinának a kijelentését egy verseny előtt, hogy ellenfele „inkább férfi, mint nő”. Szibinát akkor szövetsége hathóna­pos eltiltással büntette. A világatlétika újabbkori történelme te­hát a fent említett ellenőrzés bevezetésé­vel kezdődött. Bécsben 1938-ban. Dora Ratien lett a női magasugrás világbajnoka (170 cm). Né­hány hónappal később megfosztották cí­métől, mert nemi hovatartozása gyanús­sá vált. S valóban újabb hónapok elmúl­tával a csúcstartó műtétnek vetette alá magát. Dórából Heinrich lett. És egy nagy nyugatnémet városban tart most jól menő vendéglőt. Érdekes a francia Claire Bersolles ese­te is. 1952-ben 100 méteres síkfutásban ért el fantasztikus eredményeket. Sebészeti műtét után Claire-ből Pierre lett, és ma boldog, kétgyermekes családapa. Foelye Dillema holland vágtázónő 1955- , ben aratta legnagyobb sikereit. Akkor, amikor az /egyik londoni stadion öltöző­jében társnői megtagadták, hogy vele együtt tussoljanak. Egy évvel később or­vosi vizsgálat után felhagyott a sportolás-, sal. Most hosszú hormónális kúra után abban bízik, hogy végre férfi lesz belőle. 1952-ben a kasseli atlétikai versenyen a 17 esztendős Helga Cordes is megjelent. Az egyik újságírónőnek azonban véletle­nül feltűnt,' hogy Helga nem nőkre jel­lemzően reagált, amikor a súlygolyó mell­be találta. Ez után a „lány”-t megvizsgáló orvos a következőket mondta neki: — Drága gyermekem, te férfi vagy! A felsorolásból nem maradhat ki Kim Dán koreai női válogatott sem, akit ma férfiként tartanak- számon. Kim állítólag ) pályafutása végén a katonai szolgálatot is letöltötte. Az orvostudomány megállapította, hogy minden ezer ember között van két-három meghatározatlan nemű. Ebben semmi rossz nincs, de bizonyíték arra is, hogy az edzők nem szakavatottak, hogy kromati­kus teszt nélkül megállapítsák, ki a ver­senyző és ki a versenyzőnő. Szomorú a kétneműek titka. Szégyenük­ben és tehetetlenségükben ugyanakkor a versenyzés iránti vonzódásuk miatt, mé­lyen titkolják környezetüktől nemiségük változását. Az edzők ezt természetesen „nem veszik észre”. A sportorvosok pedig mossák kezeiket. Olga Fikotova, a híres csehszlovák disz­koszvetőnő az 1966. évi budapesti bomba után Tamara Presszről, erről a 180 centi­méter magas, 100 kilón felüli nőről így beszélt: — Tamara sorsa tragikus. Külsejével ellentétben, lelke mélyén gyönge és bol­dogtalan. Valószínűleg ezért is kereste (ő is és mások is) a sportban az elégtételt az af­­firmációt. S ez a mi szomorú mesénk vé­ge is azokról a sportolónőkről, akik a pro­paganda szolgálatában eszközeikké váltak azoknak, akik csak a győzelmekre, az éremszerzésre készítették elő őket. {Folytatjuk)-ШШ­Szakállas bajnoknők

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék