Magyar Szó, 1982. május (39. évfolyam, 119-131. szám)

1982-05-07 / 123. szám

18 SPORT ALPE-ADRIA Somogyié a sárga trikó ! A Portorož—­Körper—Portorož 114 5o­tométeres útszalk­asszbaa megkezdődött a sorrenídben 16. АШре-Adria elnevezésű nemzetközi f­erékpárosverrseny. Az eil­­®ő útszakaszt m­a egy meglepetésre a 20 esztendős magyar Somogyi György nyerte 87 szovjet, csehszlovák, o­lasz, osztrák, magyar, liechtensteini és ju­goszláv kerékpározó mezőnyében. A második helyen ugyancsak a győztes idejében az olasz Secondo Volti és Moravia Piamecordia végzett. A győz­tes ideje egyébként 2:44,50 óra­. Átlag­sebessége­­44,312 kilométer volt óránként. Csapatversenyben a­z Olasz Nuova Ca­­betese együttese vezet. A legjobb goldróri a fcramji Vl­a­do Mara­n volt, ekl tivernegyedilkinek érkezett célba.. I. LEÁNYIFJÚSÁGI SAKK VILÁG KUPA Lélegzetvétel az utolsó menet előtt Brustman vagy Rubcova Csütörtökön, egy nappal az utolsó forduló előtt, teljes szabadnap volt az L Leányifjúsági Sakk Világ Kupában A lányok és kísérőik délelőtt a SEN­­TEX vendégeiként divatbemutatón vet­tek részt és ajándékokat vettek át, délben a CHAMPIGNON ételgyárban ebédeltek, délután villámtornán ját­szottak és­­ latolgatták az esélyeket A szerdai utolsó előtti forduló sok mindent tisztázott. A vezető Agnieszka Brustman nem vállalt kockázatot az Európa-bajnok Sztupina ellen, így a rangadó gyors döntetlent hozott. Rub­cova kihasználta a kínálkozó lehető­séget, erélyes játékkal győzött Groves ellen és beérte a lengyel bajnoknőt. Sima döntetlen hozott a Petek—Mar­kov jugoszláv rangadó is. Másik két képviselőnk, Veruš és Gere szintén döntetlent játszott Kováccsal, illetve Borijovichcsal. A többi eredmény: Hájková—Liu Shilan remi, De Greef— Izrailov függő, Dahl—Khadilkar 0:1, Reimer—Bok­u 0:1, Hedke—James 0:1 Darmayanti szabadnapos volt. A táblázat az utolsó menet előtt: Brustman és Rubcova 8, Sztupina és Kovács 6:5, Petek, Veruš, Markov és Hájková 6, Liu Shilan és Groves 5,5 Izrailov, Khadilkar 5 (1), De Greef 5 (1), Gere és Hedke 4,5, Bok­u 5, Buri- Jovich 4, Darmayanti 3,5, Dahl 2, Rei­mer 1,5 és James 1 pont. A két baj­nok jelölt tehát másfél pont előnyt szerzett, és — mivel egymással már megküzdöttek , még két játékos­nak nyílt alkalma, hogy „passzívan” beleszóljon a legfőbb kérdésbe. Az utolsó fordulóban ugyanis Rubcova el­lenfele Veruš, Brustmané pedig Groves lesz. A jugoszláv lányok máris biztosítot­ták helyüket az élmezőnyben. A 16 éves Markov és a tartalékként fellépő Petek eddigi ereménye máris felülmúlt mind­en várakozást. Veruš az egész mezőny legeredetibb játékosa, s csu­pán túlzott kockázatvállalásai miatt nem avatkozhatott be közvetlenül a bajnoki cím kérdésébe. A zentai Geré­­nek mindössze fél pont hiányzik az öt­venszázalékos teljesíményhez, s ed­dig mutatott játéka alapján a világ tizenöt női sakkreménysége között a helye. Az utolsó fordulót 10 órakor kezdik, 15 óráig játsszák, majd egy óra ebéd­szünet után a teljes befejezésig. Az eredményhirdetés, a díjak átadása és a záróünnepség a Városháza díszter­mében lesz, 19 órakor, amikoris a nemzetközi, a jugoszláv és a vajdasá­gi sakkszövetségek képviselőinek je­lenlétében befejezetté nyilvánítják az X. Leányifjúsági Sakk Világ Kupát. Kupát írunk következetesen, mert a húsz éven aluli fiúsakkozók számára 1951 óta minden évben meg­rendezik a hivatalos világbajnokságot, az azonos korú lánysakkozók számára azonban, vajdasági kezdeményezésre, 1977-től rendeztek csak Európa-baj­­nokságot, mindegyiket Vajdaságban, s ez nőtt most először világméretűvé. Meglehet azonban, hogy a Világ Ku­pa utólag megszerzi a világbajnokság hivatalos rangot is, mert a FIDE Vég­rehajtó Irodája az idei olimpiával egybeeső kongresszusra előterjeszti, hogy a Zentán Világ Kupát nyert if­júsági játékost avassák hivatalosan is ifjúsági világbajnokká. 1983-tól ez a verseny mindenképpen világbajnokság lesz. Megrendezése iránt Vajdaságból a kikindaiak tanúsí­tanak legnagyobb érdeklődést, szerdán e célból el is látogatott Zentára a községük sakkszövetségének küldött­sége. Reméljük, hogy ha már Vajda­ság alapozta meg azt a bajnokságsoro­zatot és affirmálta a világban — a folytatás is tartományunk területén következik. PINTÉR Lajos MAGYAR SZÓ A Vojvodina harmadik helye Csehszlovákiába­n Tegnap a hajnali órákban érkezett vissza Csehszlovákiából az újvidéki Vojvodina ifjúsági labdarúgó-csapata, amely egy nagyszabású nemzetközi tornáin vett részt. A páros-fehérek a pozsonyi csoportban küzdöttek, a helybeli Interrel, a Cervena Hviezdá­­val és a berlini Dynamóval. Az Inter és a Dinamó ellen 0:0-ás döntetlent játszottak, míg a Cervena Hviezdát 1:0-ra legyőzték. Mivel az Inter egy ponttal többet gyűjtött össze a Vojvo­dina második helyezettként a harma­dik helyért küzdhetett. A trnavai cso­portban a helybeli Spartak végzett a második helyein, amelyet azután a Voj­vodina 2:0-ra megvert. A tornát az Inter nyerte, miután 1­­ 0-га verte az Újpestet. Mint Péter Jochó, a Vojvodina újú­sági bizottságának elnöke, az útvezető elmondta, kimerítő torna volt ez, mi­vel a külföldi csapatoknak napi két mérkőzést kellett játszaniuk. A torna után Dragán Vasićot kiál­tották ki a legjobb kapussá. Rajta kí­vül még a következők vettek részt a csehszlovákiai tornán: Popovic, Hrubik, Vaj­ágic, Drapic, Micié, Licenberger, Sprećak, Trkulja, Majoros, Nešticki, Jovandic, Vegyelek, Milosevic, Princip, Gaćeša, Mavikov. UEFA Kupa Göteborg—Hamburger 1:0 (0:0) Az UEFA Kupa döntőjének első mér­kőzésén a Göteborg minimális előnyt szerzett a Hamburgerrel szemben. A mérkőzést nehéz talajú pályán ját­szották, a svédek átaladóain támadtak, és a németek védekezésre kényszerül­tek. Az egyetlen­­gól a 87. percben szü­letett, amikor Holmgren ,a hálóiba tar­tott. A visszavágót május 1­9-én játsz­­szák Hamburgban. Serdülő labdarúgó EB NSZK—Jugoszlávia 2:1 (0:0) Az olaszországi Semigaliában a ser­dülő labdarúgó Európa-bajnokság dön­tő tornáján a jugoszláv válogatott 2:1- re kikapott az NSZK-tól. A mieink szerezték meg a vezetést a 46. perc­ben, de két perccel később a néme­tek egyenlítettek, majd újabb négy perc múlva belőtték győztes góljukat, így ők játszhatnak az első helyért. Az olasz—portugál összecsapás a ren­des játékidőben 1:1-gyel fejeződött be, a 11-esek biztosabb értékesítésével az olaszok kerültek a döntőbe. III. ÖKÖLVÍVÓ VB, MÜNCHEN Konovalov a müncheni szorító áldozata Stanković megleckéztette a kubai Martinezt — A bolgár olimpiai bajnok is kiesett (KÜZÖntudósítás a Magyar Szónak) Egyre több az izgalom Münchenben az ökölvívó-világbajnokságon. Amint az már lenni szokott, ahogy haladnak a küzdelmek, mind forróbb a hangu­lat, s természetes, hogy a mérkőzések előrehaladtával születnek nagy veszte­sek és nagy győztesek is. Már az előző jelentésben beszámol­tunk arról, hogy egyre-másra hullottak ki a nagy csillagok, közöttük a leg­­fénylőbb a szovjet Sabrijev, a 48 kilós súlycsoport olimpiai bajnoki cí­mének védője volt. A „dicstelenek” seregébe követte őt moszkvai olimpiai bajnoktársa, az 51 kilóval szereplő Pe­­tar Leszov, aki Kuba elmúlt évi leg­jobb ökölvívójával, Santiestebannal került össze már a 16-ba jutásért. Münchenben még ilyet nem láttak, az apró kubai mint valami atommal töl­tött golyó megállás nélkül rohamo­zott és ütött mindkét kézzel az első gongszótól a küzdelem befejezéséig. A bolgár olimpiai bajnok csak levegő után kapkodott, de a 3. menet dere­kán már ebből sem jutott neki, 1 perc 40 másodperc volt hátra, amikor elő­ször került a padlóra, gyors egymás­utánban még kétszer, és a sarokba kí­sérték, döntő fölénnyel győzött a ku­bai. Nehéz perceket élt át az esti műsor­ban egy másik olimpiai bajnok, a ku- A jugoszlávok ma Félnehézsúly: Tađić—Or­tíz (Dominica) — esti műsor­­bal Martinez a 71 kilósok között a ju­goszláv Stankovic ellen. Hírnevéhez, rangjához méltó első menetet produ­kált, ütései záporoztak Stankovicra, akire számolni is kellett. Jellemző, hogy az új-zélandi bíró 20:15-re, az amerikai pedig 0:16-ra adta Martinez­­nek az 1. menetet — ebben azért volt valami túlzás. Meglepetésre a 2. me­nettől nem Martinez diadalútja követ­kezett, hanem Stankovic összeszedte magát és rohamozott. Négy pontozónál megnyerte ezt a menetet, az ameri­kainál például 20:17 arányban, de az új-zélandinál (róla a későbbiekben még szó lesz) ekkor is 1 ponttal kika­pott. Martinez támolygott a szorítóban, számolni is lelhetett volna rá, s ami­kor a menet végén odaszédelgett a szorító sarkába, úgy tűnt, hogy nem az edzőjét figyeli, lélekben valahol a Karib-tengeren járhatott... A 3. me­net is kemény csatát hozott, Stankovic méltó ellenfél volt, de természetesen az 1. menetbeli jelentős hátrányát nem tudta ledolgozni. Az új-zélandi bíró Walker 60:53 arányban hozta ki Mar­tinezt győztesnek, ez az ítélet egye­nesen nevetséges volt. A szingapúri és a venezuelai járt a legközelebb az igazsághoz, egyformán 59:57-re pontoz­tak a kubai javára, míg a norvég Hannaasnál a kubai olimpiai bajnok csak egy ponttal (59:58) bizonyult jobb­nak. Stankovic becsületes helytállásá­ért megérdemelt tapsot kapott. Azután a világbajnokság szerda dél­utáni programjában az 59. mérkőzésen, pehelysújban megtörtént egy olyan eset, ami egyértelmű felháborodást váltott ki nemcsak a Münchenbe se­reglett külföldiek körében, hanem még a tárgyilagos nyugatnémetek egy ré­szében is. Pehelysúlyban Dragán Ko­novalov mérkőzött a nála 5 hónappal fiatalabb hazai Suckrowval. Konova­lov megindult mindjárt az elején, oda­terelte a nyugatnémetet a kötélhez, majd a sarokba, s ütései valósággal záporoztak rá. A második és harma­dik menetben is ugyanez volt a hely­zet, mindössze annyi változás történt, hogy a 2. menet 50. másodpercében Luckrow egy keresztbeütéstől Kono­valov megingott és jogosan nyolcat számoltak rá. Utána mindenki már csak azon csodálkozott, hogy miként állhatja a nyugatnémet a meg-meg­újuló kemény ütéseket, joggal tételez­ték fel egyesek, hogy talán betonból van a feje. Aztán következett az eredményhirde­tés! 4:1 arányú pontozással Suckrowot hozták ki győztesnek, a tárgyilagos közönség tüntetni kezdett a bírók el­len. És itt mindjárt találkozni lehetett a jugoszláv ökölvívókat most már nyilvánvalóan nem kedvelő új-zélandi Walkerrel, aki 60:58 arányban hozta ki a nyugatnémetet, vagyis nála az ala­posan összevert Suckrow egyetlen me­netet sem veszített el! A további íté­letek: 59:58 a kolumbiai és az ugandai bírótól, 59:59-cel győzelem Suckrownak a franciától és egyedül a Porto Ricó-i Lebron ítélt Konovalov javára 59:58 arányban. A jugoszláv ökölvívósport München­ben levő vezetői felháborodottan álltak fel a helyükről az eredményhirdetés után, így tett az AIBA vezetői között a hagyományos piros zakóban helyet foglaló Danilo Ivanovic is. Senki sem értette — azaz mindenki értette —, hogy a hazai pálya döntött. A jugo­szláv küldöttség azonnal hivatalos til­takozást jelentett be a pontozók tény­kedése ellen. A magyar ökölvívók közül ketten szerepeltek a szerdai versenynapon, és mindketten győztek. Nagy váltósúly­ban Hronek a nigériai Okorodudut verte meg 5:0 arányú pontozással, te­kintélyt parancsoló ökölvívással. Már csaknem éjfél volt, amikor a 91 kiló­sok között Alvics Gyula a legutóbbi két Európa-bajnokságon bronzérmet nyert román Cernat ellen küzdött. Az első menetben Alvics a vezetőbíróra nézett, mélyütés miatt, s közben véd­telen fejére a román két hatalmas ütést vitt be, 8-at kellett számolni. A rendkívül felkészült, kemény Alvics ebből a rossz rajtból is felülkerekedett, és a 2. menettől már végigűzte ellen­felét, akire kétszer számoltak, és vé­gül is a magyar nehézsúlyú 4:1-es pon­tozással győzött. Először látszott Papp László arca derűsnek, ki is jelentette: — Ez igazi ökölvívás volt, így kelle­ne csinálni! Egyébként az igazi ökölvívás még hiányzik — s miként a fentiekből ki­szűrhető, az igazi bíráskodás is . . . Drago MAROVIC Pantelić kapus egy évig nem védhet Franciaországban A Francia Lalbd­arúgó Szövetség fe­gyelmi bizottsága e­gy évi játékorta­­lommal büntette Drag­an Pantelićot, a Bordeaux kapusát,­­arki április 16-án a csapata és a Lens közötti bajnoki ösz­­szecsapás után megütötte az egyik partjelzőt. A francia kommentárok sze­rint ez a büntetés túl szigorú. Így véli a Bordeaux vezetősége is, ame­ly úgy határozott, hogy megfellebbezi a bünte­tésit. Kézilabda Kupa Szerdán este több kupamérkőzést játszottak csapata Imik. A férficsapatok­­nál megkaptuk­ a két döntőst: ez a niiai Zeleani­óak­ és a ljubljanai Kolins­­ka. A nišiek Szarajevóban győzték le a névrokonukat már több nappal ez­előtt, a Kolinska pedig szerdán este 28:2 m­*-re verte a Cservenkát. A cse­r­­venskariak góljait Nešovđć 1, Portner 3, Becker 3, Holpert 6 és Fuzovtó 8 dob­ták. Női negyeddöntők Rad­ni­č­ki—Bane Seku­ć 19:18 (9 *10) — ha a szerencse nem pártolt volna el a zom­bori lányoktól, akikor az ered­mény lehetett volna fordított is. Beograd—Osijek 27:23 (13 Ш)­Rakovica—ZevjezniCaar 25:22 (13:13) — a szövetségi férfiliga bajnoki mérkőzé­se. KOSÁRLABDA EB A bolgárokat is a második félidőben vertük Jugoszlávia—Bulgária 93:76 (41:42) A jugoszláv kosárlabda-válogatott ve­retlenül jutott az utolsó fordulóig, amelyben tegnap este a Balkán-baj­noki címet védő, hazai pályán küzdő török válogatottal találkozott az isz­tambuli sportcsarnokban. A jugoszláv csapat az első félidőben nehezen boldogult a tapasztalt Sarkov és Eftimov vezette bolgárokkal. Az el­ső húsz percben­­a bolgárok vezettek, a második félidő azonban ,a jugosz­lá­­vo­k teljes fölényét hozta. Tan­­­ovic edző valamennyi játékosát parkettre küldte, csupán Mutapéié pihent a dön­tő találkozóin. Válogatottunk pontd óból: Bečić 6, Radović 2, Benaéek 12, Suma-ra 2. Vu­­óekovié 14, Karadžić 6. Vilfan 17. Bogo­­savljev 8 Vučurović 4, Savovié 8, Av­­dija 14. A másik mérkőzésen izgalmas csatá­ban Törökország 82:77 035:28) arányban legyőzte Görögország válogatottját. A táblázat: MILANO.­­ Az ol­aisz­ecolám­labda-baj­­noks­ágot a Billy csapata nyerte. A play off döntője második mérkőzésén a Bi’Tily 75:72-re legyőzte a pesarói Sca­­volini csapatát, amelynek Kicanovic volt a leg­jobb fia. 1. Jugoszlávia 3 3 0 287:235 6 2. Törökország 3 3 0 243:212 6 3. Bulgária 4 2 2 298:313 4 4. Görögország 3 0 3 237:260 0 5. Románia 3 0 3 228:281 0 1981. május 7. porrték A labdarúgó VB-k története 1966 . ANGLIA♦ Lovrićot szakbizottság váltja fel­­ 1964. szeptember 27-én a bécsi Fráterban léph­­ tünk pályára barátságos találkozón és izgalmas ♦ küzdelemben alulmaradtunk Ausztriával szemben , 3:2 arányban. ♦ Ezután következtek a tokiói olimpiai játékok, ♦ ahol Lovric új válogatottal próbálkozott, de két­­ győzelem és három vereség lett a mérleg, és a vé- ♦ gén a hatodik hely, ami leszereplésnek számított. A ♦ franciák elleni selejtező előtt három barátságos­­ meccset játszottunk, további kísérletezésekkel. — Október 24-én Budapesten már ezt a csapatot ф próbálta ki Lovric szövetségi kapitány: Pantelic, ♦ (V. Radović), Durković, Justin­, Škrbić, Vasomc, Po­ J­pornc, Z. Čebinac, Melić, Vukelić, Gálic, Skoblav­­a A Népstadionban 30 000 néző volt kíváncsi a két ♦ válogatott tudására. Albert két góljánál 2:0-ra el-­­ húzott a magyar együttes, a mérkőzés végéig csak ♦ szépíteni sikerült Skoblar góljával. Három nappal később már Tel Avivban futott ф ki egy jugoszláv nemzeti tizenegy teljesen új ne- ♦ vekkel: Skorić, Farlagić, Jestić, R. Belm, (L. Ra- ♦ dovic), Miladinovic, Bunčić, Takács, (Osim), Zam­ , Kuta, Pavlic, Firmajer, (Melóé), Dzajié. ♦ Az izraeliek nagy lelkesedése 2:0-és győzelmet ♦ eredményezett. Lovricot számos bírálat érte e ve­­­­reség miatt, majd betelt a pohár, amikor novem- ♦ ber 22-én Belgrádban csak 1:1-et értünk el a Szov- ♦ jetunió ellen. A következők kaptak lehetőséget:­­ Škorić, Durkovic, Jusufi, R. Beim, Vasovic, Mila­ ♦ dinovic, Kobesčak, (Z. Čebinac), Zambata, Melóé,­­ Gálié, Skoblar. Egyetlen gólunkat a Dinamo akkori­­ gólgyárosa, Zambata szerezte. ♦ Körülbelül fél év maradt ezután a franciák el­­l­­eni selejtezőre való felkészülésre. Az előzmények ф összegezése után Lovric elveszítette tisztségét, és ♦ 1965. április 18-án a D­ zvezda stadionjában már ♦ négyes bizottság vezette a válogatottat.­­ ♦ ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék