Magyar Szó, 1982. május (39. évfolyam, 119-131. szám)

1982-05-07 / 123. szám

­ JÓ REGGELT PÉNTEK, 1982. május 7. GIZELLA napja Mia van az év 127. napja, az év végéig még 238 nap maradt hátra. A Nap kél 4 óra 19 perckor, le­­nyugszik 19 óra 04 perckor. Időjárás Angliá­ban, Franciaországban és az Alpok térségében tegnap túl­nyomórészt felhős, helyenként esős volt az idő. Kontinensünk többi részén kissé felhős, száraz, csen­des volt az idő. Vajdaságban ma változóan fel­hős lesz az idő, a délutáni órák­ban futó zápor lehetséges. A nap folyamán gyenge, változó irányú szél fúj. A legalacsonyabb hőmér­séklet 8—11, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 21—23 fok körül alakul. Az ország túlnyomó részében ma változóan felhős, a tegnapinál hűvösebb lesz az idő, helyenként esik az eső. Csak Dél-Szerbiá­­ban és Macedóniában lesz túlnyo­mórészt napos az idő. A legala­csonyabb reggeli hőmérséklet 6— 10, a tengerparton 10—14, a leg­magasabb nappali hőmérséklet Szlovéniában 15, Macedóniában 25, a tengermelléken pedig 18—22 fok között alakul. Tegnap 13 órakor a hőmérsék­let a következőképpen alakult: Palics 23, Zombor 24, Kikinda 26, Becse 26, Verbász 24, Ver­sec 25, Zrenjanin 26, Újvidék 25, Mitro­vica 24, Eszék 23, Varaždin 22, Belgrád 26, Zágráb 23, Ljubljana 14, Szarajevó 24, Banjaluka 26, Niš 25, Szkopje 23, Titograd­ 22, Rijeka 15, Dubrovnik 18, Split 18, Pula 15, Budapest 21, Muraszom­bat 22, Szeged 24, Pécs 22, Temes­vár 25, Graz 19, Szófia 19 fok. Ч9П. május 7., péntek MEGKEZDŐDÖTT A SZAMÓCA SZEDÉSE Macedóniában, Gornji Podulok faluban, a Mora pijade szövetke­zet szamócaültetvényein megkez­dődött a szüret. A l­eszardtellt sza­mócát azonnal piacra is számítot­ták. Szó sincs tréfáról, a felvételen látható közlekedési jel valóban létezik. Nyugat-Németország­­ban, a Schwarzwald egyik kirándulóhelyénél van elhelyezve, s minden bizonnyal felesleges kü­lön magyarázni, hogy mit jelent. Így akarják a nők figyelmét felhívni arra, hogy ha magas sarkú cipő helyett alacsony sarkúban keresik fel a kirándulóhelyet, ezzel hozzájárulnak a kör­nyezet, illetve az erdei utak megőrzéséhez. (Tanjug-fotó) GYÓGYNÖVÉNY­FELDOLGOZÓ GYÁR ÉPÜL MILJINBEN Milj­inben, Cajnice közelében ez év derekán megkezdik egy gyógy­növény-feldolgozó gyár építését. A tervek szerint a gyárban nemcsak teát, hanem illő­olajat is előállí­tanak. A gyár zökkenőmentes mű­ködéséhez lesz elegendő nyers­anyag, hiszen e vidéken tonna­­számra vásárolják fel a gyógynö­vényeket. Ehhez még hozzá kell tenni azt is, hogy tavaly kamilla­­ültetvényt is létesítettek. vízállás A DUNA Pozsonyig árad, lejjebb apad. Bécsnél 274 ( + 33), Pozsony­­nál 283 (+29), Budapestnél 244 (+3), Bezdánnál 170 (—3), Gom­bosnál 198 (+2) cm. A DRÁVA kissé árad. Varazs­­dinnál —40 (+42), Eszéknél —39 (+9) cm. A TISZA Csongrádig apad, lej­jebb árad. Vásárosnaménynál 138 (—2), Szegednél 524 (—5), Zentá­­nál 493 (+4), Becsénél 383 (+3), Titelnél 377 (—2) cm. A SZÁVA apad: Zágrábnál —170 ( + 10), Mitrovicánál 337 (+3), Belgráditól 322 (—8) cm. A JUGOSZLÁV SORSJÁTÉK 18. HÚZÁSÁNAK EREDMÉNYEI Az alábbi I Az alábbi számoknál Ezt az I számokkal I Ezt az végződő összeget I végződő összeget sorsjegyek____________nyertek______| sorsj­egyek I______nyertek_______ 30 80 400504 20 040 820 200 407014 20 040 5190 600 5350 400 55 60 04340 8 000 845 160 44000 2 000 2475 400 71960 2 000 94035 8 000 444390 20 000 291845 20 160 477170 20 000 487000 20 000 96 60 9756 600 4441 400 266546 20 000 7421 1 000 348956 50 000 34821 2 000 396636 20 000 95251 8 000 416996 20 060 115311 20 000 286441 1000 000 029777 20 000 52 60 228177 20 000 62 60 8 40 72 80 6398 440 82 120 89288 8 040 402 160 004078 100 040 70402 4160 097202 20 000 19 100 358912 20 000 59 60 367642 20 000 69 80 79 60 843 200 99 80 5233 800 04489 6 000 49123 2 000 15729 4 000 77223 4 000­­25259 6 060 181123 20 000 45819 2 100 02529 2 000 4 40 93859 6 060 39894 4 040 044159 20 060 94814 6 040 292649 500 000 MAGYAR SZÓ TITO FORRADALMI ÚTJÁN A Tito és a forradalom elneve­zésű körzeti szemléket Bosznia- Hercegovinában május 16-áig tart­ják meg. A köztársasági szemle megrendezésére május 30-a és jú­nius 2-a között kerül sor. Ezekkel a rendezvényekkel a fiatalok egy­szersmind megemlékeznek a KSZ, valamint az ifjúsági szervezet kongresszusáról is. A szarajevói rendezvényen az egész köztársa­ságból mintegy 1200 pionír és fia­tal lép fel A DJU­RO SALAJ GYÁR NÖVELI A TERMELÉST A krskói Djuro Salaj Papír- és Cellulózgyár évente 284 000 tonna terméket állít elő. Ebből 135 000 tonna fotópapírt, valamint 125 000 tonna cellulózt és 20 000 tonna ra­gasztópapírt állítanak elő. A ter­vek szerint az idén 4 százalékkal növelik a termelést. Úgy értéke­lik, hogy a gyár az idén hatmilli­­árd dinár összbevételt valósít meg, ez 16 százalékkal több, mint az elmúlt évben. Átadták a veselin maslesa-díjat Szarajevóban tegnap ünnepélyes keretek között átadták Bosznia- Hercegovina négy kiemelkedő tu­dományos és társadalmi dolgozó­jának a Veselin Maslesa-díjat. Ezt a magas elismerést minden évben a tudomány, valamint a szocialista önigazgatás terén elért kiemelkedő munkáért ítélik oda. Az idén dr. Milivoje Nadaždin­­nak, a szarajevói Állatorvosi Kar professzorának, dr. Avdo Safradži­­jának és dr. Vojislav Pavlovicnak, a szarajevói Természettudományi Kar professzorainál­, valamint dr. Muhamed Nuhiénak, a Szarajevói Rádió és Televízió ügyvezető bi­zottsága elnökhelyettesének ado­mányozták. A díjat Svetozar Zi­­monjic, a Veselin Maslesa-díjat odaítélő bizottság elnöke adta át. KÉTSZÁZHETVENEZER HEKTÁRON ELVÉGEZTÉK A VETÉST BOSZNIA-H­ercegovinában Bosznia-Hercegovinában eddig 276 000 hektár szántóföldet vetet­tek be, a tervezettnek a felét. Az utóbbi néhány nap folyamán az időjárás is nagyban kedvezett a tavaszi mezőgazdasági munkáknak, s így gyorsabb ütemben folyik a kukorica és a tavaszi kalászosok vetése is. A bosznia-hercegovinai szövetkezeti szövetség illetékesei azonban hangsúlyozták, hogy a munkálatok mégsem folynak zök­kenőmentesen, hiszen jelenleg például nincs elegendő műtrágya, de hasonló a helyzet a növényvédő szerekkel is. Ha a vetést e hónap derekáig sikerül befejezni, akkor a mag az optimális vetési határ­időn belül kerül a földbe. Egyelőre azonban tekintettel a felmerült nehézségekre, nem tudni, hogy sikerül-e ezt megvalósítani. MÉG MINDIG A RÉGI ÁRON ÁRUSÍTJÁK AZ ÁRU­­KIHORDÓ GÉPKOCSIKAT Noha az árügyi közösség jóvá­hagyta az árukihordó gépkocsik 13 százalékos drágulását, azok a vevők, akik ez év május 31-éig befizetnek rá, még a régi áron vásárolhatják meg. Erről a kra­­gujevaci Crvena Zastava gépko­csigyár munkástanácsa döntött így, amit Zomborban a Zastava-autó munkaszervezetben a tegnap meg­tartott sajtóértekezleten ismertet­tek. Ezek szerint, tekintettel, hogy időközben a forgalmi adó 14 szá­zalékról 8 százalékra csökkent, a vevők mintegy 30 000 dinárt taka­ríthatnak meg. (A­R.) ÚJJÁÉPÍTETTÉK a PRÁGAI WACLAWSKI TERET Befejezték a legismertebb prá­gai tért, a Wac­lawská tér újjáépí­tését. A téren ezentúl nem halad keresztül a villamos, a felszedett sínek helyén pázsitot létesítettek, a tér középső részén pedig beton­ból­­készült padokat helyeztek el A rekonstrukció álltal a tér tel­jesen megváltozott, az eddigi köz­lekedési gócpontból sétatér lett. CSEHSZLOVÁKIAI KIÁLLÍTÓK TÁRLATA BELGRÁDBAN A belgrádi Nemzeti Múzeumban hétfőn, május 10-én Alfons Mirha és a csehszilovák szecesszió elne­vezéssel tárlat nyílik. A tárlaton 302 kiállítási tárgyat, rajzot, fest­ményt, grafikát, plakátot, szobrot, valamint a mindennapi életben használt üvegből, illetve fémből készült tárgyat, ékszert és köny­vet tesznek közszemlére. Ezzel a ki­állít­ással egyben megemlékeznek a múzeum 138 éves fennállásáról is. Hfpw 9 ­ MAGAS LÁZ AGYBÁNTALMAKAT IDÉZ ELŐ A CSECSEMŐKNÉL A sydneyi egyetem tudósai sze­­rint a terhes nők magas láza kö­vetkeztében a csecsemők komoly agybánta­lmakkal jönnek a világ­ra. Az állatokon végzett kísérletek alapján a szakemberek arra a megállapításra jutottak, hogy ha a vemhes állat testhőmérséklete 37 Celsius-fokról 39 fokra növekszik, az anyaállat testében levő magzat súlyos agysérüléseket szenved. Marshal Edowars professzor szerint hasonló hatást vált ki az is, ha a terhes nő hirtelen túlfűtött fürdő­szobába lép be vagy munká­ját erős hőforrás közelében végzi. THAIFÖLDÖN TÍZEZER ELÍTÉLT AMNESZTIÁT KAPOTT Bangkokban csaknem 10 000 fo­goly, közöttük 740 külföldi am­nesztiát kapott. A szóban forgó személyek egy részét tiltott kábí­­tószerkereskedelem miatt, a töb­bit pedig azért zárták börtönbe, mert illegális úton jutottak be Thaiföldre. Ezenkívül 40 000 fo­golynak csökkentették a börtön­­büntetését. PODUJEVÓN BETONVASAT ELŐÁLLÍTÓ GYÁRAT ÉPÍTENEK A zemenci Vasművek a napokban Poduje­ván megkezdi egy beton­­vasat előállító gyár építését. Az új létesítménynek igen nagy a jelentősége e fejletlen kosovói kommunálban, hiszen Podujevón a 09 000 K­atkoe közül csupán 3600-an vannak munkaviszonyban. A gyár építése mintegy 700 millió dinárba kerül, a tervek szerint két év múlva készül el. Évente 46 000 torma betonvasat állítanak majd elő. A gyár 400 dolgozót foglal­koztat. TILTAKOZIK AZ ABBA EGYÜTTES Kétségkívül politikai okok miatt vetették cenzúra alá és tiltották ki az amerikai televízió Lengyel­­ország megsegítésére rendezett mű­sorából a népszerű svéd Abba együttes zeneszámát. A műsort a világ 50 más tévéállomása is át­vette. Arra, hogy miért nem je­lent meg a képernyőn az előzete­sen bejelentett Abba együttes, nem adtak hivatalos magyarázatot. A svéd rádiónak adott interjújában az Abba egyik tagja elmondta, hogy daluk szövegével nem voltak hajlandók az amerikai propagandát szolgálni. Reményét fejezte ki, hogy a daluk hordozta üzenet, amely őszinte szolidaritást fejez­­ki a lengyel nép iránt, bejárja majd a világot, és az emberek megértik belőle azt is, miért nem engedték abban a bizonyos propaganda in­díttatású műsorban elénekelni. SOKAN VÁLNAK MAGYARORSZÁGON A legújabb statisztikai adatok szerint Magyarországon jelenleg 700 000 elvált nő és férfi él és 380 000 gyerek csak az egyik szü­lőnél nevelkedik. A házaspárok leggyakrabban az első években válnak el, főleg akkor, ha nagyon fiatalok. OLVASSA A KILÁTÓBAN • A JKP VI. kongresszusa Jugoszlávia kommunistáinak harca a szocialista demokráciáért Џ Rádióállomásaink programkultúrája Milyen hatásuk van a különböző rendeltetésű adásoknak Ш Tárgyi néprajz A Tisza-vidék tanyái ü Egy költő halála Aco Sopov baráti emléke Ф Szabadka építészeti sajátosságai Szecesszió a földszinten ф Tengernagy a propelleren Ottlik Géza hetvenéves # Szemtől szemben az őrülttel Egy kiábrándult Hitler-csodáló halála alkalmából Ф Pop-zene Kínában Interjú Jean-Michel Jarre-ral, a szintetizátor élharcosával Џ Kulturális figyelő — Könyvbírálat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék