Magyar Szó, 2010. szeptember (67. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-17 / 217. szám

/ / 6 ÚJVIDÉK kalauz@magyarszo.com Mkmr&ó 2010. szeptember 17., péntek RÖVIDEN Mézfesztivál Újvidéken A Zmaj utcában ma kezdődik a sorrendben tizenhatodik Mézfesz­tivál, a háromnapos rendezvényen a kisipari méztermelők és felszere­lésgyártók kínálják jutányos áron termékeiket, A fesztiválon beszerezhetők a méhészkedéshez szükséges befőt­­tesüvegek, öntapadós cédulák stb., keretében művelődési műsorokat szerveznek, amelyeken a néptánco­sok, énekesek a tartományban élő nemzetek hagyományait mutatják be, fellépnek majd színművészek, költők stb. is, kiállítások és sakktorna is lesz. A fesztivál célja az egészséges életmód népszerűsítése, hazánkban nagyon kevés mézet eszünk, a mézfogyasztás­nak sajnos nincs hagyománya. A megnyitóünnepség délelőtt 11 órakor lesz a központban, a Zmaj utca elején, ezt követően, délben a város­házán tartanak fogadást a fesztivál résztvevői számára, (szb) Kerti hulladék Az újvidéki Köztisztasági Közvál­lalat munkásai március 15-től novem­ber 19-ig szállítják ki szervezetten a kerti hulladékot az újvidéki és perem­városi háztartásokból, a kihordást előre meghatározott sorrend szerint végzik. A kamionok ma Péterváradról és Begecsről, hétfőn pedig Budisza­váról, Alpárról, Kiszácsról, továbbá Sanghaj, Satelit és Bánátié városré­szekből hordják el a zsákokba csoma­golt avart és gallyakat. Nagyméretű, régi bútorok, kimustrált háztartási gépek stb. befogadására alkalmas szemeteskonténereket ma a Bata Brkié és Miloje Ciplié, Partizánbázis és Stevan Hristic utcák kereszteződé­sénél, a Futaki út 16-os száma előtt, továbbá a Cirié püspök, a Simeon Piščević és a Branislav Borota utcák közötti terecskén helyeznek el. / Áramszünet Tervezett hálózati munkálatok miatt ma reggel 8 órától 10 óráig nem lesz áram a város szerémségi oldalán a Szent Rókus-templom­­ban, a Bukovaci úton, a Karlócai út egy részén, továbbá a Lazar Savadé, a Preradovic és a Torna Maretié utcákban Cortanovcin az Indijai domb víkendtelepülésen 9 és 12 óra között dolgoznak az Elektrovojvodina szerelőmunkásai. Énekel Újvidék Jövő nyáron városunkban első ízben szervezik meg a Kórusdalok nemzetközi hetét, az Újvidéki Zenekedvelő Ifjúság és az önkormányzat illetékesei sajtótájékoz­tatón számoltak be a 2011. augusztus 22-e és 28-a között megtartandó rendez­vénysorozattal kapcsolatos tudnivalókról. A nyugat-európai országokban 1960-óta tartanak kórusdalok hetét, az Europa Cantat fő céljai közé tartozik az európai értékrendszer és a muldkulturalizmus népszerűsítése, továbbá a kórusének hagyományát ápoló városok közötti kapcsolatok erősítése. A városi önkor­mányzat illetékesei büszkék arra, hogy az éneklésen és a zenén keresztül Euró­pát Újvidékre és Szerbiába „hozhatják” majd. Az Europa Cantat tagságához 42 állam és város tartozik, a szervezők szerint a Cantat Növi Sad projektumban félezer énekes vesz majd részt. Ok öt, stílusirányzatban eltérő zenei alkotómű­helyben tevékenykednek, azaz énekelnek majd. (szb) Az együttműködés jegyében Csongrád Megyei Mozgássérültek Egyesületének küldöttsége Újvidéken és Óbecsén Hosszú távú együttműködési program fő kitételeit vázolta Újvidéken a Csongrád Megyei Mozgássérültek Egyesületének (CSMME) küldöttsége, a Dél-bácskai Körzet Disztrófíások Egye­sületének képviselőivel a Vajdasági Végrehajtó Tanács egészségügyi és népjóléti titkárságával együttműködve. • if ' ífbrtj Csoportkép székvárosunk központjában A vendégeket fogadta dr. Csengeri Attila tartományi egészségügyi titkár és Novka Mojié népjóléti titkár.- Augusztusi látogatásunkat viszo­nozták a Csongrád megyéből, Szeged­ről, Dócról, Csongrádból, Algyőből és Makóról érkezett mozgássérültek egye­sületeinek tagjai - nyilatkozta lapunknak Csengeri titkár. - Eddig is, de a jövőben még inkább, a magyarországi tapasz­talatok alapján fogjuk szorgalmazni az esélyegyenlőséget mindenki számára. Ismételten kezdeményezni fogja a TVT a mozgássérültek akadálymentes bejutá­sának biztosítását valamennyi egészség­­ügyi intézménybe Vajdaságban. Ezúttal is hasznos, nálunk is alkalmazható tapasz­talatokról számoltak be magyarországi vendégeink. A támogatási programjaik, az akadálymentes közlekedés megva­lósításában, a jogszabályok érvényesí­tésében elért eredményeik példaérté­kűek környezetünkben is. A jugoszláv utódállamok közül Szlovéniában például már törvény szabályozza a mozgássérül­tek esélyegyenlőségét. Együttműködési programunk része az EU-s pályázatokon való közös részvétel is. A magyarországi Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) sokat tett az elmúlt két évti­zedben, de főleg az utóbbi néhány évben az érdekvédelemért. Erről kimerítően szólt Tóth Margit, a CSMME elnöke, Dúc polgármestere.- Az esélyegyenlőség megvalósításá­nak látható eredményei vannak Magyar­­országon - mondta Margit asszony. - A közlekedésben például sok az alacsony lépcsőjű autóbusz. A szabadidő megszer­vezése, az önálló életvitelre való felkészí­tés is az alaptevékenységünkhöz tarto­zik a támogatás biztosításával együtt. A közeljövőben utazó-kölcsönző segédesz­köz helybeszállító hálózatot szeretnénk létrehozni, valamint kistérségi tájékozta­tási zónákat, amelyben mindenki megfe­lelő eligazítást kaphat. A Vajdaságban tapasztalt humánus gyakorlat alapján javaslatot tettünk az országos reszortminisztériumnál, hogy intézményesítsék Magyarországon is a kölcsönös tájékoztatást a kórházak és az illetékes mozgássérültek szerveze­tei között. Ezáltal még hatékonyabban tudnánk eljárni a rokkantak érdekvé­delmében. Magyarországon jelenleg a MEOSZ 210 ezer személyt tömörít, 113 tagszervezetében. Ha ennyien össze­fogunk, látványos eredményt érhe­tünk el. A Csongrád megyei vendégeket Újvidéken Kovács Attila elnök tájékoz­tatta a disztrófíások egyesületének őszi programjáról. Székvárosunkban tett egynapos látogatásuk után Óbecsén, a városi önkormányzatban folytatódott az együttműködési projektum megbe­szélése. A Főnix Plusz Mozgássérültek Érvényesüléséért Egyesület is vendégül látta a magyarországi küldöttséget. ■ S.T.G. Hosszú távú együttműködéssel az esélyegyenlőség megvalósításáért. Fogadás az egészségügyi titkárságon Se pénz, se fűtés Mintegy száznyolcvan újonnan felépült újvidéki tömbházban gondolnak félve a fűtésidény kezdetére Az újvidéki Távfűtő Műveknél már többször is biztosították a polgárokat arról, hogy október 15-én, vagy ha az időjárási körülmények azt szükségessé tennék, akkor akár már október 1-jén is megindulhat a városi fűtés, az idény kezdete azonban mégsem ennyire gond­talan minden újvidéki számára. Már nem első alkalommal kerülnek egyes, még az adott építkezési vállalkozó hatás­körében álló épületek lakói abba a hely­zetbe, hogy, bár rendszeresen fizették a fűtés díját a vállalkozónak, az „elfelej­tette“, úgymond, továbbítani ezeket az összegeket a távfűtőnek. így, egyrészt a távfűtő is joggal akarja kikapcsolni a fűtést az adott létesítményben, másrészt meg a polgárok is joggal mondják, nekik jár a fűtés, hisz fizetik. Az idei fűtésidényt mintegy 180 újvidéki, újonnan felépült tömbházban várják félve, a Távfűtő Művek beszámo­lója szerint, legalábbis ennyi új épület építkezési vállalkozója maradt el alapo­san a számlák kiegyenlítésével. Összesen 1,6 milliárd dinárral tartoznak - állítják a közvállalatnál. Az épülőfélben lévő, még teljesen be nem fejezett objektumok úgynevezett ideiglenes fűtést kapnak, melynek költ­ségeit a befektető címére számlázzák. Az épület lakói, az egyes lakások nagysága szerint fizetik a vállalkozóknak saját fűtésdíjaikat. A szóban forgó épületek lakói azt állítják, fizettek, s kizárólag a vállalkozót terheli a felelősség a kialakult helyzet miatt. A Távfűtő Műveknél, a gondok elhá­rítása érdekében, arra szólították fel az adósságproblémákkal küszködő fogyasz­tókat, hogy a 420-853-as telefonszámon kérjenek időpontot a közvállalat keres­kedelmi szektorának vezetőjével történő személyes egyeztetéshez. B y ^ Gyerekek és nagymamák figyelmébe! Az újvidéki Petőfi Sándor MMK szeptember 25-én 10-től 14 óráig színes, hangulatos társalgást szervez nagymamáknak és unokáknak, nyugdíjasok közösségének és az óvodások, valamint alsó osztályba járó gyerekek kapcsolatának ápolása érdekében. Hímezzünk, neme­­zeljünk, gyöngyözzünk, süssünk együtt!!! Gyere, szórakozz velünk! Újvidéki Rádió O órától 24 óráig ultrarövidhullámon a 90,5, a 92,5 és a 100,3 MHz-en A mai műsorból: 7.00,15.00,18.30 és 21.30 Híradó 9.03-12.00 Metszetek - Folyóiratok és szépirodalom ma címmel tanácskozás az 58. magyarka­nizsai írótáborban 15.35-16.30 Szivárvány - heti színes magazin. Az Újvidéki Rádió az Interneten is hallgatható: www.rtv.rs Hallgassa ma is a vajdasági közszolgálati rádiót! Pr<S9rama-Íam'ó ART MOZI: Emlékezz rám (Remember Me), amerikai romantikus dráma, fsz.: Pierce Bros­­nan, Robert Pattinson, Emilie de Ravin, Chris Cooper, Ruby Jerins, Caitlyn Rund, Moisés Acevedo, Noel Rodriguez, Kevin P. McCar­thy, Athena Currey, Lena Olin, Gregory Jbara, Angela Pietropinto, Tate Ellington, David Deblinge, r.: Allen Coulter (20), keddig műsoron marad. A mozi a Vojvodina Sport- és Üzletközpontban működik. A belépőjegy általában 250 dinár, a fesztiválok, tematikus sorozatok stb. produkcióinak megtekintése rendszerint olcsóbb vagy ingyenes. JADRAN MOZI: Gru (Despicable Me), amerikai családi animációs komédia, fsz.: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Julie Andrews, Will Arnett, r.: Pierre Coffin és Chris Renaud (17.30) * A karate kölyök (The Karate Kid), amerikai-kínai családi akci­ódráma, fsz.: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, r.: Harald Zwart (19), a film 140 percig tart. * Az utolsó léghajlító (The last Airbender), amerikai családi kalandfilm, fsz.: Dev Patel), Jackson Rathbone, Nicola Peltz, Cliff Curtis), Shaun Toub, Aasif Mandvi, Noah Ringer, r: M. Night Shyamalan (21.30). A moziműsor szeptember 22-ig nem változik, belépőjegy 200 és 250 dinár, egyetemistáknak 150. Iskolások vagy óvodások csoportjainak filmvetítés lehetősége más időpontokban is, egyetemistáknak árengedmény, péntekenként 19.45-től egy belépőjeggyel ketten mehetnek be. Posta utca 5. Információk a 065/44-03- 454-es számon. Rendőrkézen a rablók Az újvidéki bűnügyi rendőrség dolgo­zói fényt derítettek arra a bűncselek­ményre, amely augusztus 31-én történt egy székvárosi kaszinóban: a játékbar­langot két 18 éves helybeli fiatalember rabolta ki, arcukat símaszkkal álcázták, az alkalmazottat késsel fenyegették meg, és magukkal vitték a bevételt. Rade B. számára 48 órás vizsgálati fogságot rendeltek el, míg Darko N. ellen hiva­talból tesznek bűnvádi feljelentést. Gyalogosokat ütöttek el Tegnapelőtt kora délután 14 óra körül súlyos közlekedési baleset történt a Pirosi úton, egy 9 éves kisfiú súlyosan megsérült. Egy Fiat gépkocsi 59 éves helybeli vezetője a gyorshajtás miatt nem tudott idejében lefékezni, amikor a kisfiú kiszaladt elébe az útra. A fiút eszmélet­len állapotban, életveszélyes sérülésekkel szállították az újvidéki kórházba, Slobo­dan G. ellen a közlekedésbiztonság veszé­lyeztetése miatt bűnvádi eljárás indul. Csütörtökön 15.30 körül a Lazar cár sugárúton is elütöttek egy gyalogost, a 27 éves belgrádi fiatalembert súlyos sérü­lésekkel szállították kórházba, a gázoló megszökött a helyszínről. A nyomozók később megállapították, hogy a balesetet okozó Ford Mondeo gépkocsi kormány kereke mögött a 19 éves, veterniken élő Senad T. ült, a fiatal sofőr nem adta meg az előnyjogot a gyalogosnak, a gyalogátkelőhelyen gázolta el. A közlekedésbiztonság veszé­lyeztetése és cserbenhagyásos gázolás miatt bűnvádi feljelentést tesznek ellene. Mivel szlovén rendszámú autót vezetett, a szabálysértési bíró előtt is felelni fog, az új közlekedésbiztonsági törvény ugyanis tiltja ezt az állandó szerbiai tartózkodási hellyel rendelkező személyeknek. Szemtelenkedés miatt szabálysértési feljelentés A rendőrség dolgozói szabálysér­tési feljelentést tettek három bukovaci fiatalember ellen, akik viselkedésükkel közrendháborításnak minősülő bűncse­lekményt követtek el. Aleksandar S. (1989), Miroslav S. (1988) és Velizar Lj. (1991) szeptember 11-én hajnali 4 óra körül napernyőket és virágtartókat törtek Újvidék központjában. A rend­őrség beavatkozott, a Szabadság téren hat fiatalembert ért tetten, elbeszélgettek velük, de végül csak hármuk ellen tettek szabálysértési feljelentést, (szb)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék