Magyar Szó, 2017. szeptember (74. évfolyam, 203-228. szám)

2017-09-02 / 204. szám

13 2017. szeptember 2­­3., szombat-vasárnap HKi­kilt ___________kult@magyarszo.rs OKTATÁS/MŰVELŐDÉS Megvan a miniszter jóváhagyása Kis létszámú magyar nyelvű középiskolai szakok megnyitását engedélyezte a minisztérium Mihályi Katalin Az oktatási minisztérium még a tanévkezdés előtt zöld fényt adott több, 15 főnél kisebb magyar középiskolai osztály működéséhez. Erre azt követően nyílt lehetőség, hogy a napokban befejeződtek a pót­záróvizsgák azoknak, akik valamilyen ok miatt ezekre nem tudtak júniusban kimenni, és ezen diákok beiratkoztak a fennmaradt szabad férőhelyekre. Tehát ezzel lezárult a második beiratkozási kör is.­­ Az oktatási miniszter ezt az idősza­kot jelölte meg véglegesnek a döntéshez, hogy mely kis létszámú középiskolai osztályokat hagyja jóvá - emelte ki Vicsek Annamária, az oktatási minisztérium államtitkára. Mint mondta, voltak olyan osztályok, amelyekbe a lehetségesnél kevesebb tanuló jelentkezett, de mindenki abban bízott, hogy még lesznek beiratko­­zók. Ugyanakkor egyes iskolák esetében voltak olyan diákok, akik ide szerettek volna másik iskolából átiratkozni, viszont ezekre a módosításokra, változtatásokra addig nem volt lehetőség, amíg a beirat­kozás minden szakasza le nem zárult. Ám nagyon fontos az, hogy a most jóváha­gyott szakok között olyanok is vannak, amelyek a vajdasági magyar oktatás szem­pontjából nagyon fontosak. Mint Vicsek Annamáriától megtud­tuk, a most jóváhagyott, 15 főnél keve­sebb tanulóval megnyíló középiskolai szakok egyike a szabadkai Vegyészeti- Technológiai Iskolában a gyógyszeripari technikus szak.­­ Igaz, hogy ide az előző körben mindössze 7-8 tanuló iratkozott be, viszont másik szakokról szeretnének átiratkozni diákok, ezért harcoltunk, hogy mindenképp jóvá legyen hagy­va ennek az osztálynak a beindítása, hiszen Vajdaságban magyar nyelven csak itt működik ilyen szak, és az iskola tanulóinak sikerei a hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken is megerősítet­tek abban, hogy ezért az iskoláért érde­mes harcolni. Zentán az a szerb nyelvű gimnáziumi osztály, ahol mindössze 7- en iratkoztak be, sajnos nem kapott zöld fényt, viszont a Közgazdasági és Kereske­delmi Középiskolában a magyar tannyel­vű kommercialista, azaz pénzforgalmi ügyintéző szak 14 diákkal megkapta a jóváhagyást. A jelzések szerint lesz diák, aki ide szeretne átiratkozni - hangsúlyoz­ta az államtitkár. Mint mondta, minden­képp érdemes kiemelni Nagybecskereket, a Jovan Trajkovic Közgazdasági és Keres­kedelmi Középiskola kereskedő szakát, amely esetében 5 diák számára jóvá­hagyta a miniszter az osztály megnyitá­sát, hiszen szórványról van szó, és ez az egyetlen ilyen szak magyar nyelven egész Vajdaságban, ezért sikerült megszerezni a beleegyezést. Topolyán a Mezőgazdasági Középiskolában az élelmiszer-ipari tech­nikus szak megnyitása is rendben van. Futakon a Mezőgazdasági Középiskolába sajnos csak 2 magyar tanuló jelentkezett, úgy látszik, inkább Topolyát és Szabad­kát választották, így sajnos ez az osztály nem kapta meg a miniszter engedélyét. Zomborban a Veljko Petrovic Gimnázi­um magyar osztálya és a Közgazdasági Középiskolában a szakács szak megnyitá­sa szintén zöld fényt kapott. Újvidéken a Bogdan Luput Művészeti Középiskolában 7 diákkal szintén megnyílhat a magyar osztály. Csókán a Vegyészeti-Élelmiszer­ipari Középiskolában a vegyészeti labo­ráns szak nem került jóváhagyásra, mert sajnos csak 2 tanuló jelentkezett, viszont a 3 éves hentes és pék szak kombinált osztályként megkapta a miniszteri beleegyezést. Mint beszélgetőtársunk hangsúlyoz­ta, ezen a listán csak azok az iskolák és azok a szakok szerepelnek, ahol az előző körben már engedélyezve lett az osztályok beindítása, viszont 15 főnél kevesebb diák jelentkezett, ezért kellett a miniszter külön jóváhagyása. Az, hogy ez már szeptember elseje előtt megtör­tént, egy óriási változás az elmúlt évekhez viszonyítva, amikor a kis létszámú osztá­lyok úgy kezdték meg a munkát, hogy az igazgatókat arra biztatták, indítsák be az osztályt, időközben majd csak sikerül elérni, hogy a minisztérium pozitív elbí­rálásban részesítse ezeket. Így a Zentai Gimnázium esetében éveken át megtör­tént, hogy még októberben, november­ben sem érkezett meg a minisztérium írásos válasza. Ez, hogy most a kis létszá­mú osztályokat már a tanév megkezdése előtt jóváhagyásra kerültek, alátámaszt­ja, fontos a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkári jelenléte az oktatási tárcá­ban. Ezek az iskolák a tartományi okta­tási titkárságon kérték ezeknek a tago­zatoknak a jóváhagyását, amelyet meg is kaptak, az MNT szintén pozitívan véle­ményezte az iskolák kérvényeit. Az általános iskolák kis létszámú osztályainak jóváhagyásával kapcsolat­ban Vicsek Annamáriától megtudtuk, a minisztérium tekintetbe veszi azt, hogy szeptember közepéig várható változás az első osztályok tanulói létszámában, függetlenül attól, hogy a beiratkozás áprilisban indul és júniusban lezárul. A kisebbségi osztályok esetében az első napokban még mindig van mozgástér, még mindig van lehetőség például arra, hogy a gyerek a szerb osztályból átirat­kozhasson a magyar osztályba. Tehát, a minisztérium a kis létszámú általános iskolai osztályok esetében még nem adott ki sem elutasító sem jóváhagyó végzést. Az is elképzelhető, hogy ezek a döntések már most megszületnek és már a jövő hét folyamán eljutnak az iskolákba, de az is természetes, és nem tekinthető késésnek, ha szeptember közepén, amikor hivatalo­san is lezárul az osztálylétszám alakulá­sa, amikor már teljesen véglegessé válik, hogy melyik első osztályban hány gyerek van, akkor születik meg a döntés. Addig kell elérni mindenképp azt, hogy ott, ahol kis létszámú első osztályokról van szó, ezek megnyílhassanak, illetve azok a már meglevő, kis létszámú alsó tago­zatos osztályok esetében, amelyeket az osztályok kialakításáról szóló rendelet értelmében össze kellene vonni, elérni azt, hogy ahol csak lehet, ezek megma­radjanak önálló osztályként, így legyenek jóváhagyva. i~­t a 1­­­1 -19 an ■ cd Az idei Londoni Filmfesztivál filmjeinek negyedét nő rendezte Évek óta téma és bírálat tárgya a női rendezők hiánya a jelentős filmfesztiválo­kon. A szerdán megnyílt és szeptember 9- ig tartó Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában szereplő 21 alkotás közül csupán egynek nő a rendezője. Az október 4-én kezdődő 61. Londoni Filmfesztivál 242 filmet tűz a műsorára, ezek közül 61 alkotást jegyez női rende­ző. A mustra Andy Serkis megtörtént esetet feldolgozó Breathe című drámá­jával kezdődik, és október 15-én Martin McDonagh fekete komédiájával, a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri című filmmel zárul. A fesztiválon a Jonathan Dayton és Valerie Faris rendezésében készült Battle of the Sexes című filmet is vetítik, mely­nek teniszjátszmájában Emma Stone és Steve Carell alakítja Billie Jean King és Bobby Riggs ellenfeleit. A fesztivál igazgatója, Clare Stewart elmondta, hogy miközben a hetvenes években játszódó történet vígjáték, azt is „jól demonstrálja, hogy mennyire nem haladtunk előre a női egyenjogú­ság terén”. Stewart arról is beszámolt, hogy a programban számos film látható majd, amelyek „izgalmas, leleményes” szabadsággal kezelik a műfajokat. Példa­ként megemlítette Guillermo del Toro The Shape of Water, Alexander Payne Downsizing és Yorgos Lanthimos The Killing of a Sacred Deer című filmjeit. A londoni mustrán a sérült emberek­ről is beszélnek majd. A szervezők szerint a filmiparnak még nagyon sok lemaradá­sa van a fogyatékkal élők képviseletének terén. (MTI) Közvitán Szerbia első kulturális stratégiája Vladan Vukosavljevic művelődési és tájékoztatásügyi miniszter pénteken részt vett Szerbia 2017-2027. évi kulturális stratégiájának közvitáján, amelyet Újvidéken, a Matica srpska dísztermében tartottak. A miniszter bevezető előadása mellett rövid előadást tartott dr. Dragan Stanic, a Matica srpska vezetője, és dr. Stevan Pilipovic akadémikus. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte többek között dr. Vuk Vukice­­vic, a Kulturális Fejlődésügyi Intézet igazgatója, továbbá dr. Snezana Smederevac az Újvidéki Egyetemről. A szerb kultúra szempontjából jelentős dokumentum szövege közvitára lesz bocsátva Szerbia hét városában. A miniszter hangsúlyozta, hogy ilyen dokumentuma eddig nem volt Szerbiának. Többek között fontos definiálni a szerb kulturális terület fogalmát, amelyen történelme során anyagi és szellemi értékek születtek. Többek között szó volt arról a javaslatról is, hogy a következő tíz évben nagyobb százalékban különítsenek el pénzt a kultúra fejlődésére. Egyik javaslat, hogy Pekingben, Moszkvában, Berlinben és Triesztben szerb kulturális központok létesüljenek. A bevezető előadások után a jelenlevőknek alkalmuk volt beterjeszteni javasla­­ taikat Aleksandra Fulgosinak, Ivana Dedicnek, Asja Draca Munteannak, dr. Dejan Maslikovicnak, Olivera Jivanovicnak, Igor Jovicicnak és dr. Dragan Hamovicnak, a minisztérium képviselőinek, a kulturális stratégiát kidolgozó csapat tagjainak. ■ ria Bozsoki Valéria Dr. Stevan Pilipovic akadémikus, Vladan Vukosavljevic miniszter, dr. Drágán Stanic és dr. Miro Vuksanovic akadémikus 2 + 2 nap a jazzkedvelőknek A 8. szabadkai Jazzik nemzetközi dzsesszfesztivál fő műsorrészére 13-án és 14-én kerül sor, de 12-én és 15-én is lesznek koncertek A Jazzik idén is világhírű dzsesszzenészeket hívott meg Szabadkára. A programról Sanja Bunford, a fesztivál végrehajtó producere szólt.­­ Az Amerikai Egyesült Államokból, Kubából, Magyarországról, Szlovéniából, Horvát­országból és Szerbiából érkeznek a fellépők. A fesztivál támogatói Belgrád amerikai nagy­­követsége, a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság, Szabadka önkormányzata és az Erste Bank, de ezúttal is együttműködünk más intézmé­nyekkel. Idén is nagy hangsúlyt helyezünk az oktatásra, a műhelymunkákra, hiszen a szabadkai Zeneiskola dzsessztanszakának köszönhetően egyre több a fiatal dzsessz­­zenész. A fesztivál direkt módon járul hozzá a zenei fejlődésükhöz - hallottuk Sanja Bunfordtól. A Jazzik műsorát Bunford Gábor művé­szeti igazgató ismertette: - Idén is arra törekedtünk, hogy szín­vonalas és változatos műsort kínáljunk a közönségünknek. A fő műsorrész első napján fontos szerep jut az éneklésnek, a második nap inkább instrumentális lesz. A Jadran színpadon 13-án 20 órakor diákok lépnek fel a tanáraikkal, utánuk a horvát­­országi-szerbiai-szlovéniai Veselino Jazz Project, majd pedig 22 órától az Elsa Valle Affocando együttes következik. Elsa Valle kubai énekesnő, aki néhány éve Magyaror­szágon él. Következő nap, 14-én, 20 órától a dzsessztanszakosokból álló ír principa zenél, 20.30-tól a Shime Trio + One szerbiai formáció, 22 órától pedig az amerikai Joey Calderazzo Trio. Véleményem szerint Joey Calderazzo az egyik legjobb dzsesszzongorista - mondta Bunford Gábor a pénteki sajtótájékoztatón. A Jazzik indulásától kezdve együttműködik a szabadkai Zeneiskolával. Goran Evetovic, a dzsessztanszak vezetője szerint a fesztivál kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a diákok követlen módon szerezzenek tapasztalatot elismert zenészektől Külön hangsúlyozta, hogy a műhely­munkák díjmentesek, és ezeken bárki részt vehet, nem csupán a zeneiskola diákjai. Harmadszor áll a fesztivál mellé az Erste Bank, a sajtótájékoztatón jelen volt a szabad­kai fiókintézet igazgatója, Darko Papac is, aki arról szólt, hogy eddig több mint hétszáz projektumot támogattak több mint hárommillió euróval, mivel fontosnak tartják a kultu­rális eseményeket. A Jazzik két fő napján a késő esti órákban ezúttal is oldott hangulatú zenélés lesz a Klein House-ban. Ugyanitt Vuk Vuckovic kiállítása tekinthető meg, míg az Amerikai kuckóban egyebek közt Zdenko Stricki fotói. A Dolce Vita kávézóban és borhárban 12-én és 15-én is sor kerül élő zenére. A fesztiválra a jegyek már megválthatók a Dolce Vitában, hétfőtől az Amerikai kuckó­ban is. A jegy ára egy napra 500 dinár, mindkettőre 1000 dinár, míg a kísérőrendezvények díjmentesek. ■ L. M. Elsa Valle is fellép a Jazziken

Next