Magyar Szó, 2017. szeptember (74. évfolyam, 203-228. szám)

2017-09-02 / 204. szám

2017. szeptember 2., 3., szombat-vasárnap MacmSió Az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal a környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 2004/135., 2009/36. sz.) 10. szakasza alapján ÉRTESÍTI a nyilvánosságot arról, hogy kérelmezték a környezetvédelmi hatástanulmány szükséges­ségének megítélését. A projektum beterjesztője, a Plava frajla Kft. (Újvidék, Sutjeska u. 2.) Eko-sistem részlege (Pétervárad, Racki u. 93.) kérelmezte a Veszély­telen hulladékot kezelő berendezés, illetve a veszélytelen hulladék lerakata és újrahaszno­sítása elnevezésű projektum környezetvédelmi hatástanulmánya szükségességének megítélését. A projektumot a péterváradi kataszteri község 496/24. számú kataszteri parcelláján valósít­ják meg. A projektum beterjesztőjének kérelmébe foglalt adatok és dokumentáció az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal helyiségeiben (Újvi­dék, Pirosi u. 110.) tekinthető meg, munkana­pokon 10-től 15 óráig. Az érdekeltek az értesítés közzétételétől számí­tott 10 napon belül írásban eljuttathatják véle­ményüket a hivatal címére. Az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal a környezeti hatások felméréséről szóló törvény (SZK­HK 2004/135 és 2009/36 sz.) 29. szaka­sza alapján ÉRTESÍTI a nyilvánosságot az arra vonatkozó határozat meghozataláról, hogy nincs szükség a projek­tum hatástanulmányára. A projektum beterjesztője, a Maneks Kft. (Újvi­dék, Ljubica Ravasi u. 1.) ennél a szervnél kérel­mezte a projektum környezetvédelmi hatás­­tanulmánya szükségességének megítélését. A veszélytelen hulladék, fém- és színesfémlerakat elnevezésű projektumot az Energotechnika - Dél-Bácska, Újvidék keretében bérelt létesít­ményben, az Ipari utca és az újvidéki Partizán osztag út sarkán, Újvidék I. kataszteri közsé­gének 3850/2 sz. kataszteri parcelláján való­sítják meg. A Városi Környezetvédelmi Hivatal az eljárás lebonyolítása után, 2017. VIII. 28-án VI-501- 450/17 sz. alatt határozatot hozott, amely szerint nincs szükség a hatástanulmány kidolgozására. Az érdekeltek a szóban forgó határozatba a Városi Környezetvédelmi Hivatalban (Újvi­dék, Pirosi u. 110/a) nyerhetnek betekintést munkanapokon 10-től 15 óráig, vagy a Városi Környezetvédelmi Hivatal www.environovisad. org.rs honlapján. Az érdekelt nyilvánosság a határozat ellen a tömegtájékoztatási eszközökben való közzé­tételétől számított 15 napon belül az illetékes szerv révén óvást nyújthat be. FÉNYMÁSOLÓK, NYOM­TATÓK, FESTÉKKAZET­TÁK, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK DIALTECH KFT. Szabadkán új címre költöztünk, a Petőfi Sándor utca 20/B-be. Elérhetőségünk: www.dialtech.rs; tel: 024 530 875 Magyarkanizsai üzletünkbe informatikust keresünk. Elvárások: B kategóriás jogosítvány, informati­kai ismeretek, szerb nyelvtudás, alapszintű angol nyelvtudás Előny: hálózatok ismerete, szakmai tapasztalat, önál­ló munkavégzési képesség A szakmai önéletrajzokat a dialtech.rp@gmail.com e-mail-címre várjuk, vagy személyesen Magyarka­­nizsán, a Bálmán utca 7. alatt, telefon: 024 873 039, 063 596 850 Az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal a környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 2004/135. és 2009/36. sz.) 29. szakasza alapján ÉRTESÍTI a nyilvánosságot az arra vonatkozó határozat meghozataláról, hogy nincs szükség az NS - Szentendrei út UMTS-NSU244 mobiltelefon­hálózati bázisállomás elnevezésű projektum környezetvédelmi hatástanulmányára. A projektum beterjesztője, a Telekom Srbija Rt. (Belgrád, Takovo u. 2.) ennél a szervnél kérel­mezte az NS - Szentendrei út UMTS-NSU244 mobilhálózati bázisállomás elnevezésű környe­zetvédelmi hatástanulmánya szükségességének megítélését. A projektumot Újvidék IV. kataszteri községé­nek 65/5. számú kataszteri parcelláján, a Szent­endrei út 165. alatt valósítják meg. A Városi Környezetvédelmi Hivatal a lebonyo­lított eljárás után, 2017. VIII. 28-án VI-501- 487/17 sz. alatt határozatot hozott, amely szerint nincs szükség a környezeti hatások felmérésére. A szóban forgó határozatba az érdekeltek az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal helyiségeiben (Újvidék, Pirosi u. 110/a) munka­napokon 10-től 15 óráig, továbbá a hivatal www. environovisad.org.rs honlapján nyerhetnek betekintést. Az érdekelt nyilvánosság az értesítés közzététe­létől számított 15 napon belül az illetékes szerv révén óvást nyújthat be. Az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal a környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 2004/135. és 2009/36. sz.) 29. szakasza alapján ÉRTESÍTI a nyilvánosságot az arra vonatkozó határozat meghozataláról, hogy nincs szükség a Terme­lőcsarnok kísérőlétesítményekkel elnevezésű projektum környezeti hatásainak felmérésére. A projektum beterjesztője, a Ciklonizacija Kft. (Újvidék, Tengermellék u. 76.) ennél a szervnél kérelmezte a Termelőcsarnok kísérőlétesítmé­nyekkel elnevezésű projektum környezeti hatá­sainak felmérését. A projektumot Újvidék I. kataszteri községének 2221/4. számú kataszteri parcelláján, a Tenger­mellék u. 76. alatt valósítják meg. A Városi Környezetvédelmi Hivatal a lebonyo­lított eljárás után, 2017. VIII. 25-én VI-501- 457/17 sz. alatt határozatot hozott, amely szerint nincs szükség a környezeti hatások felmérésére. A szóban forgó határozatba az érdekeltek az újvidéki Városi Környezetvédelmi Hivatal helyiségeiben (Újvidék, Pirosi u. 110/a) munka­napokon 10-től 15 óráig, továbbá a hivatal www. environovisad.org.rs honlapján nyerhetnek betekintést. Az érdekelt nyilvánosság az értesítés közzététe­létől számított 15 napon belül az illetékes szerv révén óvást nyújthat be. Kanjiza-Turizani d.o.o. Kanizsa-Turizmus Kft. GARNI HOTEL*" KANJIZA/MAGYARKANIZSA & CAFÉ www.arthotd.rs tel: 024415­0370 Főtér 9. TISZTELT TERMELŐK! Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy cégünk, a GENEZA Kft. Magyarkanizsáról a Prosperitati támogatásának köszönhetően bővíti a szárítói kapacitását. A jelenlegi 8000 tonna nyers leveles és gyökeres zöldség feldolgozásán felül lehetőség nyílik kibővíteni a termékstruktúránkat más, vidékünkön honos gyógy- és fűszernö­vényekre és megnövelni a már meglévő termékfajták mennyiségét is. Célunk és integrátori feladatunk, hogy hosszú távú beszállítói lehetőséget nyújtsunk azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik érdekeltséget látnának az alábbi termé­nyek termesztésében, hagyományos vagy biogazdálkodásban egyaránt: 1. Petrezselyemzöld 6. Rozmaring 11. Koriánderlevel és -mag 2. Póréhagyma 7. Oregánó 12 Kelkáposzta 3. Menta 8. Kömény­­ , , , , 4. Kamillavirág 9. Mustár 11 Fehér káPoSzta 5. Bazsalikom 10. Lenmag 14. Muskáttök, tamburatök Cégünk gondoskodik a termelő számára vetőmagról, a leves növények kaszálásáról és a termesztés technológiai támogatásáról. Az együttműködés fontos feltételei közé tartozik, hogy az egyfajta növényre eső terü­let minimum 10 hold öntözhető termőföld legyen. Azok a termelők, akik többfajta növény termesztésében volnának érdekeltek, a szer­ződéskötéskor előnyt élveznek. Kérjük, jelezzék, ha a fent említett termények valamelyikének termesztésében érdekel­tek, hogy felvehessük önökkel a kapcsolatot. Jelentkezhetnek telefonon Szecsei Fábiánnál a 063-545-158-as telefonszámon vagy e-mailben (S.fabian@geneza.rs), legkésőbb 2017. szeptember 30-áig. A tervezésről és építésről szóló törvény (SZK­HK 2009/72,2009/81 - módosítás, 2010/64 - alkotmánybírósági döntés, 2011/24,2012/121, 2013/42 - alkotmánybírósági döntés, 2013/50 - alkotmánybírósági döntés, 2013/98 - alkotmánybírósági döntés, 2014/132 és 2014/145 szám) 50. szakaszával, továbbá a tervdokumentumok tartalmáról, kidolgozásának módjáról és eljárásáról szóló szabályzat (SZK­HK 2010/31,2010/69 és 2011/16 szám) 60-73. szakaszával összhangban MEGHIRDETI az Ónagyfény település általános rendezési tervének, a Misk­evo munkaövezet részletes rendezési tervének és a palicsi fürdő módosított rendezési tervezetének közszemlére bocsátását. A közszemlére bocsátást 2017. szeptember 4-étől október 3-áig rendezik meg, munkanapokon 8-tól 15 óráig a szabadkai városi közigazgatásban (Szabadság tér 1.). Az érdekelt jogi és természetes személyek a tervbe a szabadkai városi közigazgatás építésügyi titkárságának épületében (régi városháza, 202/1 sz. iroda) nyerhetnek betekintést és ott kaphat­nak részletesebb információkat is. A közszemlére bocsátás idején a tervezett megoldásokkal kapcso­latos írásbeli észrevételeket 2017. október 3-áig az építésügyi titkár­sághoz kell eljuttatni (ügyfélfogadó szolgálat, 14. és 15. tolóablak). A tervügyi bizottság nyilvános ülését 2017. október 9-én 13 órakor tartja a régi városháza Kék termében (Szabadság tér 1.). A jogi és természetes személyek a tervügyi bizottság előtt megin­dokolhatják a közszemlére bocsátás idején eljuttatott írásbeli észrevételeiket. hirdet@magyarszo.rs / oglasno@magyarszo.rs

Next