Szinnyei József: Magyar tájszótár, 1. kötet

MAGYAR TÁJSZÓTÁR­ S­ A­M. TUD. AKADÉMIA MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE SZINNYEI JÓZSEF EGYETEMI PROFESSZOR. E­L­S­Ő K­Ö­T­E­T: BUDAPEST HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVKERESKEDÉSE

Next