Magyar Tőkepiac, 2005. november (10. évfolyam, 212-232. szám)

2005-11-23 / 227. szám

MAGYAR TŐKEPIAC 227. SZÁM Tőkepiac Társasági közzétételek Az Általános Értékforgalmi Bank Rt. tájékoztatása vezérigazgató-helyettes kinevezéséről Az Általános Értékforgalmi Bank Rt. (székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 34-36.) a Tpt. 395. §-a elő­írását követve közzéteszi, hogy a PSZÁF E-I-1114/2005. számú határozatában kiadott engedé­lye és a bank igazgatóságának határozata alapján Rahimkulov Ruszlán vezérigazgató-helyettessé törté­nő kinevezése megtörtént. Budapest, 2005. november 22. Általános Értékforgalmi Bank Rt. www.magyartokepiac. hu 5 PÉNZPIAC A PSZÁF E-I-1154/2005. számú határozata az Exclusive Best Change Kft. számára új pénzváltási telephelyek létesítésének engedélyezéséről A Raiffeisen Bank Rt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) - a továbbiakban: bank­­­kérelme alapján engedélyezem a bank és az Exclusive Best Change Kft. (székhelye: 1052 Budapest, Váci u. 12.) - a továbbiakban: kft. - között létrejött, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által felülbélyegzett, 2004. február 26-án megkötött megbízási szerződés 2005. szeptember 30-án kelt módosításában foglalta­kat, miszerint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállal­kozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt ügynöki tevékeny­ség keretében végzett pénzváltást a kft. az­­ 5540 Szarvas, Csabai út 9. (Tesco), a - 6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet 8/B (Tesco) és­­ 2005. december 23. napjától az 5000 Szolnok, Tég­lagyári út 30. (Tesco) alatti telephelyein is gyakorolja. A kft. útján történő pénzváltási tevékenység folytatá­sának feltételeit tartalmazó, 1­1437/2004. számú határo­zat egyéb rendelkezéseit jelen határozatom nem érinti. Mivel a kérelemnek a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján helyt adtam, a határozat indoklását és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, mód. 1957. évi IV. törvény 43. § (2) bekezdése alapján mellőztem. Budapest, 2005. november 21. Marsi Erika s. k., a PSZÁF főigazgatója A PSZÁF E-I-1159/2005. számú határozata az Arany-Zálog Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által indított eljárás kérelemre történő megszüntetéséről Az Arany-Zálog Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4532 Nyírtura, Rákóczi u. 50/A) - a to­vábbiakban: kft. - Pénzügyi Szervezetek Állami Fel­ügyeletéhez - a továbbiakban: felügyelet - benyújtott kérelmére indult eljárásban, a felügyelet főigazgatójá­nak felhatalmazása alapján, annak megbízásából az alábbi határozatot hozom: A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) végzésének enge­délyezése tárgyában indult államigazgatási eljárást, a kft. kérelmére megszüntetem. Mivel a kérelemnek az államigazgatási eljárás álta­lános szabályairól szóló - többször módosított - 1957. évi IV. törvény (Áe.) 14. § (1) bekezdés alapján helyt adtam, a határozat indoklását és a jogorvoslatról szó­ló tájékoztatást az Áe. 43. § (2) bekezdése alapján mellőztem. Budapest, 2005. november 21. Dr. Kutter Judit s. k., a PSZÁF ügyvezető igazgatója 2005. NOVEMBER 23. SZERDA

Next