Magyar Ujság, 1872. július (6. évfolyam, 149-173. szám)

1872-07-12 / 157. szám

Termény font­nyi Ár vám­­mázsánkt.font­nyi Ár vám­­mázsánkt­­uda bánsági . . . 81 6.95 6.05 85 6.10 6.20 IS 71 ... 83 6.75 6.35 87 6.45 6.55 77 85 6.60 6.65 86 6.7 96.75 r,tiszai . . . 87 6.— 6.10 88 6.20 6 .30V 81 6.35 6.45 82 6.55 6­ 65r 83 6.76 6.80 84 6«5 6.90r pesti . . . 85 6.— 6.10 86 ■ 20 6 25 71 87 6.80 6.40 88 6.60 6­ 6)«71fsSérinegyet . . 81 83 6.65 6.— 6.70 6.10 82 . 84 6 75 6.20 6 85 6 36 7» 85 6.35 6.45 86 6 55 6.65 71 87 6.76 6.80 88 6.85 6.90 bácskai . . . 81 6.95 6.65 82 sím­6,20_fl_ r • * • 83 6.25 6.35 84 45 6.55 Minő­ség hány . fontjv. Ara adva . tartva Pesti áru- és érték-tőzsde Julius 11-én. svámmázs­­ár­adva startva Rozs................... 78—79 80 3.50 ? 55 Árpa malátának 68—70 72 3.05 3.20_ _.—7, etetésre % . Zabi ................... 66—68 72 2.85 s.—_ 43—45 50 1.70 1.75_.__.— Kukoricza . . . 88 Mérő_____.— 4.05 4.25 Repcze (káposzta) 80— — — 77 luvistigi . Köles...................— 75 6.75 687*/2 —.— —.— — 1— 6.05 637 V*—.__._ Kendermag , . 82 3.50 3.55 Értékpapír ■£ KD N « N i S i Magyar vasúti kölcsön M. sorsjegy kölcsön . . . M. földtehermentesités . . M. földteh. 1867 kisor. . . Bánáti földt........................... * „ 1867 kisor. . . Horvátorsz. földt. . . . Erdélyi „ .... Bordézsma vált kötvény. . Egys. államadós. 5 kam. pat „ „ ezüst ju­n „ „ ápr 1860 ki sors. 500 frtos. . 1860 * 100 frtos. . 1864 „ 100 frtos. . Pest város 1871. köles. 6°/0 Első magyar biztositótrs. Haza életbiztositóbank . . 815 150 Adva 108.— 108. 82. 80.50 80.50 79.50 78- 6450 71.50 71.50 104.50 127.— 144.50 89.— 900.— 171.— Tartva 180.50 108.60 82.25 81.50 51.50 30. 78­50 65.— 72.— 72/S 105.50 129.­145.50 90.— 905. 173.— Értékpapír Pannónia viszonbiztositó. . . Pesti biztositó........................ Hunnia . ........................ Unió „ ......................... Nemzeti n ........................ Pécsbarcsi vasút....................... Pesti közúti I. és II. k. Budai „ ..................... Alföldi fiumei v........................ Északkeleti v........................... Magyar keleti v........................ Első erdélyi vas...................... Déli vaspálya....................... Budai hegyi vasút .... Angol magyar bank .... Bánáti kér. és iparbank . . Magyar általános hitelbank. Franczia magyar­ bank . . . Magyar jelzálogbank . . . Pozsonyi keresked. bank . . . iparbank................... Takarék és hitelegylet . Pesti népbank........................ Buda és ó-budai népbank . Iparbank................................. budai keresked. bank . . . Pesti kereskedelmi bank . . . iparbank........................ Baranyai lak. és hitelbank . Debreczeni ker. bank. . . . Temesvári kereskedelmi és jel­zálog bank ....................... Első erdélyi bank .... Szerb bank ideigl.jegy . . Óbudai takarékpénztár . . Ferenczvárosi és Józsefvárosi takarékpénztár................... Félegyházi takarék pénztár Gödöllői „ I­I. Hazai takarékpénztár . . Budapesti fővárosi takarék­pénztár ................................. Terézvárosi takarék... . . . Kőbányai takarékp................. Pest külv. takp......................... Szt-Endrei takp........................ Újpesti takp............................... Árpád gőzmalom .... Aradi gőzmalom .... Blumféle * ................... i « S Adva ® «0 ! . PQ­o 300 300 200 300 80 200 200 200 200 200 500.-285.— 214. Tartva 5oo. 10 296 — 215.— 364.— 356.— 80 80 60 100 200 50 60 27 30 ! 200 ! 200 . 200 80 ! 80 ! 80 200 . a. 12 100 50 ! 40 40 ! 63 100 ! 40 60 30 60 ! 500. 600 | 89.­94.— 43 57.­223. 800.— 626.— 85.50 87. 1­7 1575. 223— 45 — 96.00 34 — 90*.— 180*— 89.50 94 25 43 50 57.25 225. 805 — 625— 64— 96!— 105.— Értékpapír . * ! u Adva Tartva Concordia gőzmalom . . Borsodmiskolczi gőzmalom Erzsébet gőzmalom . naraly­n Luiza „ Temesvári gőzmalom Molnárok és pékek gőz lom............................. Unió gőzmalom . . . Hengermalom .... Victoria gőzmalom . . Első Buda­pesti . . • Budai gyártelep . . . Pannónia gőzmalom . . Első magy. serfőzde Király serfőzde . . • Sertéshizlaló................... Atheneum könyvnyomda Deutschféle „ Pesti könyvnyomda . . Vegy és keményítő Első magy. gőzhajó Becskereki gőzhajó Első magy. hordógyár . Ganz vasöntöde . . . Gschwindtele szeszgyár Kereskedelmi épület Gyaratolt fonálgyár Első magy. bőrgyár Losonczi poszté . . . Mátray kux ... Oetiféle pénztárgyár Gyógysz. és vegy. int. Pozsonyi papírgyár . . Rima-Murányi bánya . .. magy. gyapjumosó és bizo Salgótarjáni kőszénbánya Wehlick vasöntöde . . • Pe­ttiumei­ hajógyár . . 8óda- és vegygyár . . Spodiumgyár . . . • Első magyar szeszfinomító gyÁr..................................... Drasche kőszén­bánya Magyar ált. kőszénbánya Alagút ............................ Zarzetszky-féle gyászer Sz.-Endrei téglavető Buda­pesti n Uj-telepi........................ 200 500 160 200 200 600 300 500 100 10­. OOO 200 500 200 200 100 200 500 200 210 200 200 100 209 66 200 200 200 100 200 200 200 200 500 500 200 200 105 200 200 295.— 365.-120.— 123 — 110.— 116.— 185.— 190.—­­TO 115.­ 14 — 440.— 548.— 137 198 235 445 85 898 222 142 151 — 400.— — 223­­50­­ 143*50 —­­ 153.­163 163 189 185 .“” 24 111 212 218 118.— 46.— 6741— 118.— 200. - 237.— — i 85150 — 108.­— 1 165.­- 1 196.. 1 190.— 1 1­56 112 60­­ 2. — — 1 220.— 80 100­­. 8 379.— 116.— 182.— 165.50 135.50 92*75 109— 155*25 117.75 61. 380.— 118.— 183. 166.10 136.50 93* — 109.50 155.50 118.— 63. 87.50 127.50 46Ü0 224.— 46 .— 100 OO 35 — Első cs. kir. szabadalmazott duna-gőzhajózási társulat. A személyszállító hajók menet­rende, 1872. april 1-jétől kezdve további intézkedésig. A Dunán, lefelé, Passauból Linczbe , minden páratlan napon, déli 12 órakor, april 16-ától kezdve naponkint délutáni 2 óra 10 perczkor. Linozból Bécsbe: naponkint reggeli 7'/s órakor. Bronb­ől Pozsonyba (helyi­ gőzös) naponkint délutáni 4 órakor. Bécsből Pestre naponkint reggeli 6'/s órakor.­­ Győrből Pestre : naponkint délelőtti 11 órakor. Uj-Szőnyről Esztergom-, Vácz- és Pestre (helyigőzös) napon­kint kora reggel, a bécs-győri vonat megérkezte után. Nagy-Marosról Bogdány- és Pestre (helyi­ gőzös) naponkint reggeli 5 órakor. Pestről Baja- és Mohácsra (helyigőzös) naponkint déli 12 órakor. Pestről Újvidékre naponkint reggeli 6,­2 órakor. Pestről Zimony- és Belgrádra hétfőn, kedden, csütörtök, pén­tek és v­asárnap reggeli 6'/a órakor. Pestről Orsova­ és a Dunafejedelemségekbe (hajóváltozta­tással Orsován) kedden és pénteken reggeli 6'/s órakor. Eszékről Újvidékre : naponkint délután 5 órakor. Eszékről Zimony- és Belgrádra : hétfőn kedden csütörtök pén­tek és vasárnap, délutáni 5 órakor. Eszékről Orsóvá­ és a Dunafejedelemségekbe (hajóváltozta­­tással Orsován) kedden és pénteken délutáni 5 órakor. Zimony­­a Belgrádról Orsóvá és a Dunafejedelemségekbe (hajóváltoztatással Orsován) szerdán és szombaton reggel, továbbá Belgrádról a szerb parton kedden reggel. Bazsákról Orsová­ és a Dunafejedelemségekbe (hajóváltozta­tással Orsován) szerdán és szombaton délben, továbbá a szerb parton közlekedő hajóval, kedden délben. Orsováról Gyurgyevo­ és Galaczra csütörtök és vasárnap reg­geli 6 órakor. Orsováról Gyurgyevo­ és Galaczra, csatlakozva a Szerbia-Fülfelé. Zilnozból Passauba : minden páros számú napon, reggeli 6'/s óra­kor ápril 16-ától kezdve naponkint szintén reggeli 6'/s órakor. Bécsből Linczbe : naponkint reggel 6'/s órakor. Pozsonyból Bécsbe (helyi-gőzös) naponkint reggeli 6 órakor. Győrből Bécsbe­­ naponkint esti 7 órakor. Pestről Bécsbe naponkint esti 6 órakor. Pestről Vácz- Esztergom-és Uj-Szőnyre (helyi-gőzös) napon kint délután 3 órakor. Pestről Bogdány- és Nagy-Marosra (helyi-gőzös) naponkint dél­után 4 órakor. Bajáról Pestre (helyi-gözös) naponkint délutáni 2 órakor. Mohácsról Bajára és Pestre (helyi-gözös) naponkint körülbelül déli 12 órakor, csatlakozva a Pécsről Mohácsra menő reggeli vo­nathoz. Eszékről Pestre , naponkint d. u. 6 órakor. Újvidékről Pestre naponkint délelőtti 11 órakor, Belgrád­ és Zimonyból Pestre hétfőn, kedden, szerdán, pénte­ken és szombaton és pedig . Belgrádról reggeli­g­ 16 órakor Zimonyból „ 6 „ Baziásról Belgrád- Zimony és Pestre, csütörtök és vasárnap délben, továbbá Belgrádra a szerb parton közlekedő hajóval szerdán délben. Orsováról Belgrád-, Zimony- és Pestre csütörtök és vasárnap reggeli 6 órakor, továbbá Belgrádra a szerb parton köz­lekedő hajóval, szerdán reggeli 6 órakor. Galaczról Orsovára, Belgrád- Zimony- és Pestre (hajóvál­toztatással Orsován) hétfőn és csütörtökön reggel. Galaczról Orsovára és innen (hajóváltoztatással) a szerb parton Belgrádra vasárnap reggel, Turgyevo- és bal jövő hajóhoz, szerdán reggel 6 órakor. A mohács-pécs-Imrégi, valamint a déli vasút vonatai is egyenes összeköttetésben állnak a Mohácsra Ml­*110­ és onnan jövő személy-szállító hajók meneteivel, úgyszintén az alföldi vasútól is, a Gom­bosra m­enő és onnan jövő személy-szál­ltókkal. G­­yorshajózások az Aldrna és Konstantinápoly felé, továbbá az orosz gőzhajókhoz csatlakozva Odessába (Galacznak) Mohács, Gombos, Újvidék és Zimony érintésével. . Indulás: Pestről: hétfőn reggeli 7 órakor. „ Baziásról: kedden délelőtti 9 órakor. Érkezés Ruszjukba : szerdán d. e. 10 órakor. „ Gyurgyevóba : szerdán délben. „ Galaczia: csütörtökön reggeli 7 órakor. „ Konstantinápolyba : csütörtökön délben. II Indulás, Baziásról: szombaton d. e. 9 órakor. Érkezés Ruszjukba : vasárnap d. e. 10 órakor. „ Gyurgyevóba: vasárnap délben. „ Galaczra: hétfőn reggeli 7 órakor. „ Konstantinápolyba : hétfőn délben. I. Indulás Konstantinápolyból: pénteken délutáni 4 órakor. .. Galaczról: szombaton reggeli 4 órakor. „ Gyurgyevoról: szombaton éjjeli 12 órakor. „ Ruszsukból: vasárnap reggeli 1 órakor. .. .Orsováról: hétfőn reg: rögtön a vámhivatali eligazítás után Érkezés Baziásra : hétfőn d. u. „ Pestre : szerdán reggel. II. Indulás Konstantinápolyból: kedden d. u. 4 órakor. „ Galaczrak szerdán reggeli 4 órakor. .. Gyurgyevoról: szerdán éjjeli 12 órakor. „ Ruszsukból: csütörtök reggeli 1 órakor. „ Orsováról: pénteken reggel rögtön a vámhivatali eligazí­tás után. Érkezés Baziásra: pénteken d. u. NB. Az utazás Konstantinápolyba Ruszsuktól Várnáig vasúton s innen tovább pedig Ll­oyd-gőzökön történik! Az orosz gőzhajók menetei Galacz és Odessa között lefelé a II., fölfelé pedig az I. számú gyors­hajózással állnak összeköttetésben.­­A Tiszán, Szegedről Zimonyba vasárnap és csütörtökön reggeli 5 órakor. Szegedről Titelbe: (Szalánkemén) kedden és pénteken, reggeli 5 órakor. Zimonyból Szegedre hétfőn és pénteken, délelőtti 8 órakor. Titelből (Szalánkemén) Szegedre : szerdán és szombaton, délután 2 órakor, (Újbecsén éjjelezve). Sziszekről Szemüénbe hétfőn reggel.S­záván, Szemlinből Sziszekre pénteken reggel. A szert» k­osztimai part hosszúim». Breskáról Sabácz­ és Belgrádra,­­Osztrák-Mitroviczot érint­ve pénteken reggel. Sabáczról Belgrádra pénteken a breskáró­l megérkezés után, továbbá hétfőn és szerdán reggel. Belgrádról Gradistére, a pancsovai vesztegzár, Baziás és valamennyi közbeeső szerb állomások érintésével, vasár­nap,­ kedden és csütörtökön az első zimonyi helyi­ gőzös meg­érkezte után. Belgrádról Orsovára, csatlakozva az aldunai hajókhoz, a pancso­­vai vesztegzár, Baziás, valamennyi közben eső szerb ál­lomások érintésével, kedden reggel az első zimonyi helyi hajó megérkezte után.. Orsováról Belgrádra, Baziás, a pancsovai vesztegzár, és a szerb állomások érintésével, Sabácz és Broskáról jövő hajóhoz csatlakozva szerdán reg­geli 6 órakor. Gradistéről Belgrádra, Baziás a pancsovai vesztegzár és a közbeneső szerb állomások érintésével, szerdán az Orsó­­váróli megérkezés után, továbbá hétfőn és pénteken reggel. Belgrádról Sabácz- és Broskára, Osztrák - Mitroviczot érintve csütörtökön reggel, az első zimonyi helyi­ hajó megér­kezte után. Belgrádról Sabáczra : vasárnap kedden, és csütörtökön az első zimonyi helyi hajó megérkezte után. A személyszállító hajók megérkezése Pesten: Bécs- és Győrből: naponkint este. Új-Szőny-, Esztergom-és Váczról (helyi­ hajó) naponkint délelőtt. Nagy-Maros- és Bogdánb­ól (helyi-gőzös) naponkint délelőtt. Mohács- és Bajáról (helyi-gőzös) naponkint kora reggel. és Újvidék-és Eszékről: naponkint délután. Belgrád- és Zimonyból kedden, szerdán, csütörtök /szombat vasárnap délután. Orsová­ és a Dunafejedelemségekből: szombat és kedden dél­után (gyorshajó szerdán reggel.) Pest, 1872. évi márczius hó 26-án. (Utánnyomat nem dijaztatik.) A magyarországi forgalmi igazgatóság. Pest, 1872. Nyomatott a „Magyar Nyomdában.“ Lipót utcza 11. szám. Észszerű kezelés chronikus ifIBE- f­­altesti bajok Steinbacher-féle villanyos combinált ter­mészetes gyógykezelés. Tervrajz s számadásté­tel ingyen küldetik. A brunthali termé­szetes gyógykezelés. MÜNCHEN. Franco-magyar bank. A kormányzó-tanács mai nap tartott ülésében egy RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS b­ehívását vasárnap, 1872. évi augusztus 15-ére, délelőtti 10 órára a bank helyiségeiben határozta el, melyre a t. ez. részvényes urak ezennel tisz­teletteljesen meghivatnak. 1­­ . , 385 A tanácskozás tárgyal. A kormányzó tanács egy további részvénykibocsátására vonatkozó indít­ványa az alapszabályok 4., 5. és 53. §§. e) pontozata értelmében. Az. ez. részvényes urak, kik a közgyűlésen részt akarnak venni, ezennel megmvatnak, hogy ideiglenes részvényjegyeiket az alapszabályok 50*) és 51**) §§-ai értelmében Pesten az intézet pénztáránál és Bécsben a Franeo-osztrák banknál és pedig legfölebb f. évi julius 31-kéig, mint az alapszabályok szerinti véghatáridőben letéteményezzék. Pest, 1872. julius hó 9-én. *) 50. §. Minden részvény egy szavazatot képvisel hanem több mint 10 szava­zatban akar saját maga, akár meghatalmazás folytán sem részesülhet. . !*) 5. §( A részvények alapszabály szerint 14 nappal a közgyűlés előtt letéte­menyezendők. (Utánnyomat nem dijaztatik.) OOOOOOOOOODOODOOOOO o o o o DOO Értékpapír ® ti) N ‚D tp N ® w1Adva Tartva 83 75 86.50 93 — 154— Kőbányai téglavető . . 200 M. földteh. záloglevelek 5*/*% 200 Magy. 6. kam. jövedékjegy . 200­­ Magyar jelz.­bank 51/a6/o • .­­ — 1 Kereskedelmi bank 6% . . — —.— Északkel, vasút . . . . — —.— I. Erdélyi vasút 5% ezüst . — 89,75 Lánczhid 6 elsőbbs. . . — I —.— Miskolczi malom elsőbbs. I 200­­ —.— Losonczi posztógyár elsőb. 100 Buda­pesti malom 6° „ . .­­ 150 Pannónia gőzmalom 6% 200­­ Unió gőzmalom 6% . . 250 | Egyes. magy. gőzh. társ. 6% — Pénzek és váltók Császári arany .... Napoleonsdor .... Ezüst ....... Porosz tallér .... Augsburg top írt délnémet : 4 Frankfurt 100 dél frt . . 4 Hamburg P­ark Bankó I s London 10 L. Sterl. . . Páris 100 frank ... . Nem jegyzettek. Aradi keresked. bank . . . Zugligeti részvény . 120 Építőanyag .... Üveggyár ...*.* .* Részvényszálloda . . Securitás....................... Győri keresked. bank Spieringféle .... Kóskuti kőbánya . . . Temesvári közúti . . (Magyar géptéglag-yár Vaggongyár .... Bécsi Tramway . . . Gyapjumosó .... 5.34 8.90 108.75 16 1/4 93.25 81.75 HI 26 40 15 90.— 87.— 93.50 90.25 156.— 200 200 800 100 200 100 200 200 200 200 195 710 5.36 8.92 169 56 165 */4 94.56 82. l­l 50 43.80 190 — 725. A bécsi tőzsde hivatalos árjegyzései Június 8-án. Jövedék máj.—nov. sorsj. sorsj. sorsj. 1­8zelv. bankj. 5% . . 1.j£W sorsj. egész (255 pp/roo­rt. után .­ 1854-ki sorsj. (250 frt pp.) 4%­­ ... 1860-ki sorsj. egész (500 forint 0. é.) 5% . . 1864-ki (100 frt 0. é.)....................... Lomé-jövedékjegy (42 lira) darabonkint magyar vasúti kölcsön (120 frt ezüstben) Also-Austriai földtehermentesítési kötvény Ango-Ostrák bank benz, 200 frt ezüstben . Hitelintézethitelint’ befiz’ 80 frt ezüstben • • Alsó-Austriai leszámitoló társaság 500 forint f­ranczia-osztrák bank befiz, 60 frt ezüstben ■Nemzeti bank.............................. Dunagőzhajó-társulat 500 frt dd ' ' Erzsébet-pálya 200 pp. . . . ' ' ' Ferdinand-északi pálya 1000 frt pp Kerencz József pálya 200 frt 0. é. ezüstben . vasPálya befsz- 60 frt ezüstben lTiesti Lloyd 100 frt pp I Erdély­ pálya 200 frt ezüstben .' ' .' Államvaspálya 200 frt pp. ezüstben . . Hél vaspálya 200 frt 0. é. ezüstben . . tiszamelléki vaspálya befizetett 140 frt pp Tramway befiz. 120 frt 0. é. Magyar nyugoti vasút . . Magyar-galicz vaspálya 200 frt ezüstben m­ÜSTfí fel!?!}®*1, '^apálya 200 frt ezüst Osztrák zöldhitelintézet ezüst 5»/0 „ 13 évben visszafizetendő 0. é­s nemzeti bank 5% osztrák ért. Alföld fiumei vasp. 200 forint ezüst 50/. Dunagőzhajózási társaság pp. . Ferdinand éjszaki vasút 5% pp. . Pécs-barcsi vasút 200 forint osztrák ért.­k-86 erdélyi pálya ezüstben 5»/„ Adamvasu­t 600 frank ... „ 1867. 50 frank . . * ' ‘ Déli vasút „ . ‘ ,, 6% bons 1870—1874 50 frank ! ' Tiszamelléki vasút ezüst 6°/0 50 frank Magyar keleti vaspálya 5% frank­­ Adva Tartva 64.80 64.96 f 72.40 72.50 33'­. — 331 00 96. 75 97.25 104 — 104-2­5 146 .— 24.— 25.— 109.— 109.25 225. 325.50 S 3950 340— looo loo5 139.50 140.— 842.00 843.00 66600 607.00 251 5. 251.25 225. 2260 . . 210.75 811.50 189. 189.75 485. 186. 184. 182.— 355.— 356. 107.40 207.60 276. 277 *6 312. 315. 139. 136.50 170.50 171.— 165.50 167.— 104.46 105.56 89.00 89.50 93—1 93.56 90.30 90.64 93.30­­*4. 92.25 98.75 130.— 131.— 126. 127. 111.77 112. 11.2*5­11.75 IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA A magas kormány által engedélyezett és biztosí­­tott nagy Pénzsorsolat nyereménye tartalmaz összesen 1 millió 900.000 tallért port­ért, melyek is hét osztályban bizonyosan kihúzás alá jönnek: Főnyeremény porosz tallérokban 100.000, 60.000, 40.000, 24.000, 16.000,12.000,10.000, 3 á 8000, 3 á 6000, 4 á 4800, 4400,8 á 4000, 9 á 3200,10 á 2400, 26 á 2000, 5 á 1600, 53 á 1200, 104 á 800, 6 á 600, 206 á 400, 250 á200, 340 á 80, és mintegy 31.000 á 44, 20 stb. A közelebbi húzás lesz e­z. évi július 17. és 18-án. Eredeti egész sorsjegy ára 7 frt — kr. n . )) 3 „ 50 „ „ negyed „ „ 1 „ 75 „ mely sorsjegyeket, értékük bérmentes beküldése után (al. levélben kényelmesen) pontosan és titok­tartás mellett a legtávolabb helyekre is megkü­l­­dök. A nyereménypénzek, mint a hivatalos állatu­­czimerrel ellátott huzássorrend is minden érdek-­ö­letnek a húzás után azonnal megküldetnek. Já­­tékterv ingyen és bérmentve. Minél elöbb bizalom- X mai forduljanak a szerencse kedvezésében álló X Heckscher Zsigmond X bankházához Hamburgban. A foooooooooooooooooooo/ Csak alapos és gyors gyógyítás biz­tosít utóbajok ellen. TITKOS BETEGSÉGEKET S TEHETETLENSÉGET 3Si (elgyengü­lt férfi-crof) mimi magömléseiét, sőt a végletelns tehetetlenséget is, katonai és polgári kórházakban sok ezer esetben fényesen kipróbált egyszerű módszerrel a nélkül, hogy a beteg hiva­tásában vagy életmódjában gátoltatnék, minden fájdalom — és az elgyengült férfierőt izgató szerek — nélkül, kivá­lóan tartós siker biztosítása mellett, bámulatos gyorsan és alaposan gyógyít (az utonkeletkezetteket 48 óra alatt) Weiss J. gyak. orvos és szülész, az itteni cs. kir. katonai főkórházban volt osztály­orvos, a magy. kir. természettudományi­ társulat rendes tájjá rendelő-intézetében Pest, belváros, Sebestyén-tér 4. sz. (a két huszárhoz“ czim­­zett kávéház felett) I. em. bemenet a lépcsőn. Naponkint reggel 7 órától 10-ig, délután 1­4-ig-Urak és hölgyek részére külön-külön várószoba van. Díjjal ellátott levelekre leggyorsabban válaszol, s kívánatra gyógyszerről is gondoskodik. : ■'»T ■T«T Két ház eladandó! ooooo írJ 8oo A csömöri út melletti „SZÁZ-HÁZ“-ból két egymás mellett levő ház azonnal eladandó. Bővebb értesítést nyerhetni Józsefváros, nagy­­tavasz-mező-utczában 2. sz. a. a korcsimában. ooooo CJ oo ooo soo 8 8 Ooooooooo 8oo oooooo Különösen előnyös szerencse ajánlat. „Szerencse és áldás Cohnnál!“ Nagy, az állam által biztosított Hamburgi pénzsorsolás 1 millió 860,000 talléron felül. Ezen előnyös pénzsorsolás ismét számos nyer­­vényekkel szaporított, s mely csak 58,000 sorsje­gyet tartalmaz, kevés hó folytán 6 osztály a kö­vetkező nyervényeket hozza biztos eldöntésre, és pedig 1 nyervény esetleg 100,000 tallér különösen pedig 60.000, 40.000, 24.000, 16.000, 12.00­0, 10.000, 3-szor 8000,3-szor 6000, 4-szer 4800, szer 4400, 7-szer 4000,9-szer 3200,10-szer 2400,26-or 2000, 4-szer 1600, 53-szor 1200, 103-szer 800 5-ször 600, 2-szor 480, 205-ször 400, 255-ör 200, 5-ször 120, 340-szer 80, 14, 610-szer 44, 40, 13, 750-szer 20, 8, 6, 4 és 2 tallér. A nyervény húzós első osztályban hivatalosan f. évi jixlius 17. és 18-ikára van kitűzve és a sorsjegy ára egy egész eredeti sorsjegy csak 7 frt — kr. eSym n­o n „ 3 „ 50 „ egy negyed „ „ „ 1 „ 75 „ és ezen eredeti sorsjegyeket (nem tiltott ígérvények vagy magán sorsolás) az összeg bérmentes beküldése mellett még a legtávolabb vidékekre is elküldöm azonnal. A nyert összegek küldése mindjárt a húzás után, biztosan és hallgatólag történik. Üzletem közelismerésü, a legrégibb és legsze­rencsésebb miután már sok résztvevőnek a legna­gyobb főnyervényeket 100.000, 60.000, 50.000, sok­szor 40.000, 20.000 nagyon sokszor 12.000, 10.000 tallér stb. Legújabban május hóban tartott sorsolá­sokban hivatalos sorsolási jegyzék szerint 80.000 frtot a legnagyobb főnyereményt h­iva­­talos hirdetmény után fizettem ki. DON­A L. SAMS. Hamburgban,­­ fö-iroda, bank- és váltóüzlet. ooooooooooooouo 8aooo Doooooooooo 8o 8 Kiadótulajdonos; CSANADY SANDOB.

Next