Magyar Ujság, 1898. szeptember (7. évfolyam, 240-271. szám)

1898-09-21 / 262. szám

12 MAGYAR ÚJSÁG, Felemlítjük még, hogy ma felmondásra 10.000 mm. búza, 2000 mm. tengeri és 1000 mm. znb kerül. Rozsban ez ideig nem volt fel­ni on 'ás. E I ad a t ot t: Buza (uj): Tisz avi d éki: 100 q 81‘4 k. 9 frt 70 kr, 400 q 80‘5 k. 9 frt 65 kr, 100 q 80 k. 9 frt 65 kr, 100 q r0 k. 9 frt 60 kr, 100 q 80 k. 9 frt 65 kr, 300 q 80 k. 9 frt 40 kr, 400 q 79 5 k. 9 frt 65 kr. 40 q 79 k. 9 frt 65 kr, 300 q 79 k. 9 frt 55 kr, 800 q 79 k. 9 frt 40 kr, 100 q 78.5 k. 9 frt 15 kr. Pest vidéki: 100 q 81 k. 9 frt 60 Kr, 200 q 81 k 9 frt 55 kr, 8 0 q 80 k. 9 frt 55 kr, 100 q 8' k. 9 frt 55 kr, 100 q 7 9'8 k. 9 frt 55 kr, 100 q 79 4 k. 9 frt 55 kr, 200 q 79 k. 9 frt 85 kr, 200 q 77 8 k. 9 frt 10 kr, 200 q 77 k. 9 frt 05 kr, 100 q 76'5 k. 9 frt 05 kr, 100 q 74 5 k. 9 frt — kr. Beoskereki: 3600 q 76'8 k. 9 frt 02'/ü kr. Felsőmagyarországi: 100 q 79't k. 9 frt 45 kr, 100 q 79 k. 9 frt 40 kr, 100 q 77'5 k. 9 frt 20 kr, 20u q 77 k. 9 frt 30 kr, 100 q 791 k. 9 frt 50 kr, 100 q 76'2 k. 9 frt — kr, ICO q 74'5 k. 9 frt — kr. Bánsági: 200 q 77 k. 8 frt 80 k", ’OO q 76 k. 8 frt 80 kr, 100 q 77 k. 9 frt 10 kr, 100 q 76'4 k. 9 frt 10 kr. Romániai: 500 q 79 k. 7 frt 50 kr. Szerbiai: 4000 q 77 k. 7 frt 50 kr. Zab: 100 q 5 frt 85 kr, 100 q 5 frt 80 kr, 200 q 5 frt 75 kr. 150 q 5 frt 62'/. kr. A kést áru hivatalos legyzese a budapesti árn- és értéktőzsde szokása szerint készpénzben 100 kilogrsm­­monkint. — A minőség hektoliterenkint és kilograot­­monkint. uj basa bánsági — — k. 8 70 78 k. 9 15 tis»Tidékl_ k. —. 77 k. — » (uj) 75 k. 8.90 78 k. 9.35' pwtridéki _ 74 k. — 77 k. » (Uj) 75 k. 78 k. fejérmegyei 74 k. 77 k. » (uj) 75 k 78 k. bicskei _ 75 k. 78 k. román _ul *5 k. —.— 78 k. -.-* «terb —„ ni í# k. — k. bolgár — ^ 76 k. 79 k. »•**----(uj) I. r. Árpa ... (uj) tak 8.85 8.50 8.91) 9.35 9 l > 9 40 70-60-„ — . (uj) aörföí;. 64— Zab ...... (uj) 89— Repcze - káposzta Köle»-.- (6) Ta«D«rl (6) bánsági 8 85 76 k.- 9.25 79 k. 16 k.-----78 k- 9.0 » 7ő k.- 9.45 79 k.--------75 k. -----78 k. 9.- 76 k- 9.40 79 k.-----i5 k.-----78 k- 9.05 76 k,- 9.i5 79 k- 9 0 76 k- 9 45 79 k----76 k ____ 79 k, __77 k,-----81 k. ___77 k. «1 k 72 k. 7.25- 62 k. 5.45- 66 k. 7.30- 41 k. 5.n0 1 .50— 12 25— k. 5.30-8 90 — 9 — 77 k. 9jC- 9 35 SO k. —.------- 76 k. 9.tO— 9.20 77 k. 1.50— 9.55 8ü k. .- 76 k . —.-----------79 k. 9.05 - 9.-5 77 k. 9.45— 9.5 > 80 k. . —--------79 k. 9.10— 9.*ú 77 k. 9.50— 9.55 hO k. 9.20 9.25 11 k. —.---- 80 k. 9 05-9 40 9.2G­.9.60-9.20-9.55-9.*5- 9.60 - 9 30 9.K 9.45 9.25 9.66 9.2 9.60 9.39 9.65 9 35-----78 k. — 78 k. •7.80 II. —.------­•5.90 égetni). .. 8.20 való j * 5.90 (ó) — 12.25 má«n. — 1 .76 (uj)báuBágl 5.35 (6) 7.15- k. 6.25- k. — .­­k. —.— 7.2rt ■680 5.25—5.80 Határidöüzlet. Az irányzat csendes volt és élénk forgalom mellett az árak engedtek. Határidők jegyzése d. u. 1 árakor : Bnza márcz.-ra 8.58 — 8.59. Buza szept.-re 9 04—9.06. Búza októberre 8 68—8.70. Bozb márcziusra 6 87—6.89. Kozs szept.-re 7.39—7.41. Tengeri májusra 4.43—4 44, jul.—aug.-ra 5.06—5 08, szeptemberre 5 51—5.55. Zab szeptembere 5.32—6.84. Káposzta repc^e szept.-re 12 90—13.— frton. Köttetett: Buza *z*pt.-re 9.05 9.10—8.95; már­cziusra 8.65—8.64—8*68 8.7 — 8.59—8.55 ; októberre 8.75—8.76—8.74 8.69 8 70 8.62. Rozs márcziusra 6.88 —6.92—*.89 ; szeptemberre 7.38—7.4 —7.39. Tengeri 1899. májusra 4.47 — 4.48 — 4.43—4.45—4.43 ; szeptem­berre 5.11 —5.03. Zab márcziusra 5.r 3—5.52—5.57 ; szep­temberre 5.34 5.37. Repcze szept.-re —.—. A határidőn szóló koieaek hivatalos jegyzése usance minőségű ÍOO kilogrammonként. Bu*a (1898.) iiifircs.-ra 8.C6-8.58 „ (1898.) «smyt.-re t*.95 8 97 okt.-re 8 61—8 63 floz. _ _ ;it>us.) inAroz.—ior.-r* 6 8 t- 6 90 reepi.-re 7 38—7 46 T.ng.ri (1899 ) d.oxemberre —■— .— máj.-ra 4.42 4.45 „ (1898.) augusztusra J szept.-re 5 02 -5 64 Zab (189H.Í luir'-z.-r*. 5.55—5.57 sa.pt.-re 5.ö5—5.S7 Káp.-rrpcze (189k.) szepleraberre 12 9C—13.—. Hivatalos jegyzések d. M. 1 órakor: Bura (1898.) tttáfcz.-ra 8.56 pénz 8 58 áru, (1898.) szeptemberre 8 95 pénz, 8 97 áru. okt.-re 8.61 pénz, 8.68 áru. Bozs (1898.) márcv iusra 6 85 pénz, 6.90 áru. Rozs szep­temberre 7.38 pénz, 7 40 áru, Tengeri (1899.) má­jusra 4.42 péuz, 4.45 áru, £(1898.) augusztusra —,— pénz, — - áru, (1898.) szeptemberre 02 pénz 5.04 áru. Zsb (1898.) márcz.-ra 5‘55 pénz 5.57 áru. szept.-re 5 35 pénz, 5.S7 áru. Káposzta-repcze szeptemberre 12 90 pénz, 13 — áru. A hajássállitds fuvardijtételei: Búdapestre a Dunán Paucsováról 27—29 kr. Újvidékről 23—25 kr, Bezdánból 15—17 kr, Kalocsáról 13 — 14 kr. Duna-Főldvárról 12—13 kr.— A Tiszán: Szentesről 33—35 kr. Szegedről 39 — 31 kr. Zentárói 27— 29 kr. Titelrő! 25—26 kr. —A Száván: Mit.roviczáól------kr. A B é g á n : Temesvárról-----------kr. Nagy-Becskerekről 30—32 kr. Győrbe a fuvardijtétel 8 — 10 krral magasabb a budapestinél. A h»*ód jtétetek >oo ki'ogrummonkim a szállítási adóval és a biztosítási dijjal érte nek. A Béga-állomások­­ból a bu csellázást beleértve. Délután * órakor a gabona-határidőüzlet irányzat» szilárd Busa márcz.-ra - ... — ...J* 4M 8.55—8 50 » május -júniusra.,.M, —. --------.— » szept.-re _. ... ., ...••• M. 8 99 8 97 » okt.re ... ... ,. ..• •» M 8 6i - 8 62 Rozs márcz.-ra ......... ...... 6.88 — 6.90 » szept.-re ... .., „. .„,|| ... 7 38-7. 9 Zab tavaszra ._ ...... „.••• ••• 5.54 5.55 » szeptemberre ... „....... 5.35 - 5 36 Tengeri május r 1899.4.44 4 45 * aug. ra 1898. ...... .M —. -----.— » szeptemberre......... 5.02-5 04 Bepcze szeptemberre (1898.)12.90—13.10 Termény tisslet. Zsiradéknkb n az irányzat 1-nyha volt. az árak ’/» frttal olOsóbbak. la városi átu 63.50—64 frton jegyez­tetett. Szilva és szilvaiz változatlan. Szesz. Nyers szesz jegyeztetett- 19.50 pénz 19 75 árn. iugyou hordó A különféle termények hivatalos jegyzései: { Disznózsír {5EU3S-“ Zsákkal «•K.vtm, g-'ngjsuty t »ata only hol) e't. Mlnoswg 500 gram d ónként (ügyen bordó o3 50i64.— Szalonna Szilva Kés« Aro Szilva * iat&rf ílör«* Szilvaiz Kés« áru Sztivaiz Határidőre Heremsg ina^ar I-a lég tKszárltott vidék* — városi légensz iritritt 4 darabos 5 56 5 fii ölt............................................ b »f.aiiiai t 98. évi nnnnr«-mln. » * * 120 darabo« 57-- 7 *0 61.50,62.5t 11- 9.-0 1 -7ő » > » 100 > > > 85 4«©rbiíi » > asivico-rain. » » * 100 darabOK 11 25 11 75 86 * l7.75jiS ­;.S — jl<.50 9 —I 0.5»! bos t niai, Ro.-m, ____ «sierbiai, 120 daiabos 9. -! 0 100 * 11.25 12.75 85 » 17.75,18 ngance-rnln. 10. — hö 25 101) darabra 11.75 19.— 85 > ; 6. 16 50 t szlavóniai 1897, Xtserbiaf *897. . ís7.1avoí Iái 1898. október „„„ 14.5 XazerHsi 898 {luczeraa, magyar vörös...................... * középazri: ü — _ 42. —;44-> narrvyaemÜ________— 4.1,-148 -15.­­IS. 0 14 — ...______4 '.— 48. — .. —_______ 86. 140.­Bácsi gabonatőzsde. Bées, szept. 20 (Eredeti t á v i r a t.) (<í ibona (t terménytőzsde.) Buza őszre 8 74—8.75, tavaszra 8.55 — 8.57. R ii /. őszre 7.32—7.83, tavaszra 7.10—7.12. Kai őszre 5 06—5.07, tavaszra 5.88 — 5.96. Teni/en aug.— szeptemberre 5.38—5.40, szeptember—októberre 4 72— 4.74 május—júniusra —,—. Óla szeptember—dezzem­­berre S3.—34—. ttzesz kont ugeutaiia Kész szállí­tásra sssept.—deez-re —.—, warrant. Super« aug.— szeptemberre------, szept.—okt-re 12 70—12.80, jan.— íebr.-ra —.—. Lanyha. a vÁsAnfs.moii á^iegyzüsb. ( Vámos és Bruszt hatósági közvetítők üzleti jelentése. Budapest, szeptember 20. Élénk forgalom mellett eladásaink következőkép alakultak. Húsfélék változatlan árakon jól fogytak. Vatkészletek gyorsan találtak vevőre. Fogoly párja 1.20 frt, nyúl darabja 1.20—1.4 frt, szarvas 30—35 kr őz 75 80 kr kilója egészben, vadkacsa párja 1 frt. Baromfiban az árak nem változtak. Jó húsban levő jószág élénk keresletnek örvend. Tojásban az üzlet csendes, 35—35.50 forintos árak vannak érvényben eredeti ládánként. Vaj árak szilárdak. Fűzővaj 75—80 krt, tea vaj 95.-----1.— frt. Rózsaburgonyát, aprós árut. ma 1.20 írtért adtuk el waggon tételekben. Sárga burgonyában, a vételkedv élénk. Gyümölcsféle ma olcsóbban kelt el. Szilva kocsi­rakományokban 4 ?0—5 fitért adatott el mázsá a. Szőlő sok van a piaczon, a sürgős kim»lat folytán árak lefelé alakultak. Chasselas ‘ 6 frt muskatá y 28—3 ' frt, oporto 14— i6 frt, ménes fehér 16—18 frt mázsája. A hivatalos hphöl. — Szeptember 20. — Kinevezések. A budapesti ítélőtábla elnöke Deésy István ügyvédjelöltet a budapesti ítélőtábla kerületére díjas jogíryakornokká nevezte ki. — A kassai itélőtábia eh őke Masika Miklós munkácsi lakos végzett joghall gatót a kas ai itélőtábia kerületében ideiglenes minőség­ben, díjas joggyakornokká nevezte ki. — A sepsi-szent­­györgyi pénzügyigazgatóság Gál Miklóst a sepsi-szent­­györgyi adóhivatalhoz díjtalan gyakornokká nevezte ki. — A b.-gyarmati pénzügyigazgatóság Kelemen Kálmán díjtalan adóhivatali gyakornokot a b.-gyarmati, Pulnoky Jenő végzett főgimnázium! tanulót a sziráki, Takács Béla végzett főgimnáziumi tanulót pedig a losonozi adó­hivatalhoz díjas gyakornokká nevezte ki. Anyakönyvi kinevezések. A belügyminiszter So7o*s vármegyében a sárvásári anyakönyvi kerületbe Szén­­köves Sándor körjegyzőt, az ajtoni anyakönyvi kerületbe pedig Szabó Árpád, körjegyzőt anyakönyvvezetőkké, továbbá ugyancsak az ajtoni anyakönyvi ktrületbe Far kas Altiért segé ijegyzőt, a gyulatelkei anyakönyvi kerü­­le:b- pedig Páll Mátyás segédiegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezte ki és őket a házassági anyakönyv vezetékével és a házasságkötésnél való közreműködés­sel is meghízta. — Trencsén vármegyében a essezai anyakönyvi kerületbe anyakönyvezetővé Kopf Jakab körjegyzőt, ugyanezen kerületbe anyakönyvvezető helyet­tessé Baltay Géza segéd egyzőt, továbbá a csernei ke­rületbe ugyané ak anyakönyvvezető helyettessé Poszluch Imre segédiegyzőt nevezte ki és őket a házassági anya­könyv vezetésevei és a házasságkötésnél való közremű­ködés el is megbízta Ä verések a fővárosban. Lednitzky Márton ingósá­gai VJII József-körut 65 szept. 21. — Pfáhn Kárul és társai ingóságai VII Károly-eörut 9. szept. 22. — Villá­nyi és társa ingóságai V. Nádor utcza 15. és Külső- Vacziut 59. szept. 21. — Jezerniczky Jenő ingóságai I. Krisztina-körut 19. okt. 5. — Komiért József ingóságai Vili. Beizsenyi-utczu 4. szept. 24. — Skalniczky Ká'olv ingóságai VI. Sziv-utcza 50. szept 22. — Fukátsch Veticzel ingóságai VI Hajdu-utcza 9. szept. 22. — Padló­ik Károly ingóságai IV. Koronaberczeg-utcza 18., VJII. Üllői-ut 4 6. és Bulassa-utcza 5. szept. 22. — Szekuia H gó ingóságai VII. Damjanich-utcza 37. szept. 21. — Sextius Mária ingóságai VIII Bérkoi sis-uteza 12. szept. 21. — Schreiber Károly ingóságai V. Lipót-körut 3. 1898. szeptember 21 szept. 21. — Niklesz János ingóságai VI Erzsébet ki­­rályné-ut 44. szept 21. — Mártim Ili Antal ingatlana II. Fő-utcza 77. I. 10. okt, 17. Kohn Mór ingóságai VII. István tér 15. szept. 21. — Krausz Sándor ingósá­gai VI. Dávid-utcza 16. szept. 27. — Stettner Adó f in­góságai VI. Csángó-utcza 8. szept. 21. — S mossy Ká­roly ingóságai VI. Nagymező utcza 17. szept. 21. — Burghardt Róbert ingóságai VIII. Gólvs-utcza 35. szept. -0. — Aigner Lajos ingóságai VIII. R'ck Szilárd-utcza 32. és VIII. József-körut 14. és 17. okt. 4. — Kümper- Renczmann Emil ingóságai VIII. Madách utcza 16. s ept. 22. Árverések a vidéken. UorovPz Sámuel ingóságai Kolozsvárit szept. 22. — Jdross Károly ingóságai E ­­zsébetfalván (Ocsa) szept. 30. — Bruckner Róza ingat lanai Dez»ánfalván (Versecz) okt. 7. — Czakő Lá-zló József ingatlanai Félegyházán szept. 24. — Weisz M Mór ingóságai Dicső-Szent-Mártonban szept. 22. — Tó'h Kálmán ingatlana Debreczenben okt. 8. — Pogány József ingatlanai Zádnya (Hu«zt) községházánál okt. 4. — Komád Jánor ingatlanai Karavukova (Hódságié* községházánál szept. 30. — Szűcs Istvánná ingatlant!* Apácza (Battonya) községházánál okt. 4. — Szt :r Ferencz irgatlanai Nyíregyházán okt. 8. — Feren z Béla ingatlana Máté-Szalkán okt. 6. — Kyűassy Águs ton ingatlanai Halason okt. 14 —Ifj. Barcsay Miklósn1 ingatlanai Debreczenben okt. 18. — Dawzigcr Berta ingatlana Beregszászban okt. 11. — Kupfer Mér in­gatlanai Miskolczon szept. 3n. — Pusin Tósó ingatlanai Zentán okt. 3. — Liska Mihály i* gatlana Ürmény (Nyitra) községházánál szept, 29. -- Fleischmann Her­mann ingatlanai M.-Pécskán szept. 25. — Fleischer Ferencz ingóságai T.-Polgáron (T.-Lök) szept. 2 4. — Horváth György ingóságai Szent-Liszlón (Nagy-Kaniz*a) okt. 8. — Szakáll József ingóságai Mát a-Novákon (Fulek) sze't. 24. — Pál Sámuel ingóságai B.-Szt.­­Tantáson (Ó Becs“) szept. 22. — K vács József in at­­tanai Ócsa (Bpest) községházánál okt. 7, — Reviczky Dániel ingóságai Magynrádon (Ipolyság) szept. 21. Ifj. Olcsvári Antal in at Inna Ungvártt okt. 3. — Despi­­nies Áron igóságai Komorbtyen (Oraviczabánya) község­házánál szept. 29. Pályázatok, A marosvásárhelyi törvényszéknél telek­könyvi átalakító dijnoki állásra két hét alatt; — a kőhalmi (Erzsébetvárost járásbíróságnál segédtelekkönyv­­vezi tői állás a két hét alatt; — a fő- és székvárosi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőségnél szám­­ti-zti állásra két hét alatt; — a c*. és kir. haditengeré­szetnél a pölai arz nál an két művezetői állásra nov. t ig; — a budapesti bűnt-tőtörvényszéknél irodavezetői állásra két hét alatt lehet a folyamodványokat be­nyújtani. A főváros egészségi íUInpola. — szeptember 20. Heveny ragályos betegedének. Hasi hagymáz 3. Hólyagos lnmlű o. Álliiniló 0. Hárányliimlő 1. Vörheny 4. Kanyaró 13 Roncsoló toroklob és torokgyík 1. Vér­has 0. Szamárhurut 0. Influenza 0. Gyermekágyi láz 0. Orliánoz 3. Trachoma 1, Járványos íültőmirigylob 0. Járványos agy-gerincz-agylob 0. Kórházi beteglétszám. Szt.-Rókus-közkórház 2011. Szt.-János-közkórház 412. Általános napi halálozás. I. kér. 2. II. kér. 1. III. kér. 3. IV. kér. 1. V. kér. 4. VI. lter. 2. VII. kér. 7. VIII. kér. 3. IX. kér. 2. X. kér. 1. Ismeretlen lakásu 1. Összesen 28. Útról 2. A betegségek nemei. Agy- és idegbajok 6. Tiidő­­giimő, tüdővés. 7. Tüdőlob 3. Egyéb légzőszervi bajok 0. Vérkeringési bajok 2 Gyomor-bélhurut és lob 4. Egyéb emésztőszervi bajok 0. Hasi hagymáz o. Hólya­gos himlő 0. Álliimlő 9. Bárányliimlő 0. Vörheny 1. Kanyaró 1. Roncsoló toroklob és torokgyík 0. Vér­has 0. Szamárhurut 0. Influenza 0. Gyermekágyi láz 0. Orliáncz 0. Járványos fiiltő mirigylob 0. Járványos agy­­gerinczagylob 0. Egyéb kórok 5. Összesen 28. A főváros halottal. ■— szeptember 20. Szabó Istvánná 37 éves asztalos neje VI. kér. Szent László u. 69. sz. — B szel Mari 30 éves VII. kér Et­­zséb* t-szegén> ház. — Schvagera F* renczné 2 i. éves mun­­kásnő szülészőti klinika. — Majtényi Matild 21 éves Vili. kér. Baross-u 31. sz. — Valnicsek Rezső 23 éves asztalos s. Vili. kér. Erdélyi-u. — Szabó Anna 38 éves VI. Nagymező-u. 21. sz. — Goll sz. Tauszlinger Erzsé­bet 72 éves szolga neje II. Zárde u. sz. — Schmidt sz. Böhm Teréz 25 éves kocsis neje II. kér. Margit-körut 13. sz. — Tóth János 52 éves töldmives. Útról. Hiedl György 53 éves földmives III. kér. Föld-u. 12' sz. NAPIREND. Szerda, szeptember 21. Rom. kath. Máté. ap. Kb. — Protestáns: Máié. — Gá'ríg­orosz: (szeptember 9.) Ivak. Anna. — Zs dó: Tischri 6. Nap kel : 5 óra 30 perczkor, nyugszik : 5 óra 42 p.-kor Hold kel: 12 óra 5 p.-kor délben nyugsűk : 8 óra 1.5 Miniszter fogad: Ahorvát minisz ter fogad 8-tól 10 óráig. Iparművészeti muzeum és az iparművészeti társulat kiállítása nyitva 9—12-ig és délután 2—5-ig. Országos ..éptar az akadémiában nyitva a—l-ig. Egyetemi könyvtár nyitva 8—12-ig. Akrdémiai könyvtár nyitva 9—8 óráig. Múzeumi könyvtár nyitva 9—1 óráig. Nemzeti Muzeum. Képtára nyitva 9—l-ig. Többi tárai 50 kr. belépődíj mellett- nézhetők meg. Felelős szerkesztő: KENDE ZSIGM0ND. Kiadja az „Athenaeum“ írod. és nyomdai részvénytársui*.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék