Schneider Miklós - Juhász Viktor (szerk.): Magyar városok és vármegyék monográfiája 22. Fejér vármegye (Budapest, 1937)

Thaisz Andor - Báthori Sigray István: A velencei tó és környéke

részére terjed ki. Szabó Károly megállapítása szerint a Velencei tó víz­gyűjtő területe hidrográfiai szempontból a következő négy részre tagozó­dik: 1) Császárpatakra, 2) Pázmándi patakra, 3) a tó északi partjának, 4) a tó déli pa­rtjának vízgyűjtésére. A tó vízgyűjtő területe 570.856 négyzetkilo­­­méter, a tavon kívül ,mely pontosan 25.922 négyzetkilométer a vízgyűj­tő terület nagysága, összesen tehát 596.778 négyzetkilométer. A Császár­patak vízvidéke az egész vízgyűjtő területnek 64 százaléka. Magában fog­lalja a zámolyi medencét is. A pázmándi patak vízgyűjtő területe a tótól­­nyugatra terül el.­­­ A tó északi partjának vizvidékét a Bella patak, a Lápos patak, Szárazér, Koldusárok, Halastói árok, Csontréti patakok alkotják. A déli part vizvidéke igen alacsony és rajta 5 vízgyűjtő területet ta­lálunk: Cibulka, Gurjal stb.­­ A földművelésügyi Minisztériumban elfekvő adatok szerint a Velen­cei-tó vizének kémiai összetétele a következő: A Velencei-tó iszapjának kémiai összetétele: Alkatrészek Bázisok és savik mg/liter AlkatrészekÖsszetétel mg/liter Egyenér­ték számok Egyenér­ték százalék Ka 0 593K 49-2 1-26 3-78 Naa 0 4977 Na 369 2 16-05 47-45 Ci 0 33-6 Ca 23-9 1 18 3-49 Mg 0 306-3 Mg 185-8 15-19 44'95 Fea O3 4-7 Fe 3‘3 0-12 0-35 901‘6 631-4 33‘89 100 00 Cl 246-0 Cl 24ő‘ü 6-93 20-40 SO3 ISO 0 SÜ4 228-0 4-75 14-05 CO 140-9 CO3 190‘8 6 36 18-87 HCO 695-0 HCOs 963-9 15-78 46-64 1271-5 1628-7 33-82 100 00 Alkatrészek 100 gr. száraz iszap c­émiai összetétele Alkatrészek Sósavas feltárás eredménye sósavas feltárásnál fluorsavas feltárásnál mg egyen-­ értékben mg egyen­­érték °/o-ba­n Nedvesség 0-00 0-00 Si 64 200 00 32-30 Izzitási v. 1-69 1-69 p 04 1-27 0 21 Oldhl mar. 68-44 0 00 S04 1-21 0-20 S102 3 50 60-55 C03 409 00 66-20 C02 9 00 9 00 Oxydmar. 6-94 1-09 Pa Os 018 0-23 AI 107 70 17-20 SUi 0-58 0-57 Fe 38-70 6 26 Ab O3 1-83 3 61 Mn 0-42 0‘07 Fe* O3 1 03 1-80 Ca 468-00 75 90 Mn O 015 0-36 Mg 2-17 0-35 Ca O 1310 16-42K 0-72 o-ii Mg O 0-44 0-86 Na 0-71 0 11 K2 0 0 34 0-76 Naa 0 0-22 0-58

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék