Teszéri György - Sági Ernő Miklós - Halász Jenő (szerk.): Magyar Vasúti és Közlekedési Sematizmus (Budapest,1938)

Előszó

Máv. budapesti üv. Állomások 5. Kossuth L.-u. 7. Hargitai Pál, Pécel, Tompa-u. 2. Mátrahegyi Kálmán, István fhg.-u. 53. Sárközi László, Baross-u. 97. Takács Mihály, Szentpéteri-u. 8. Tengerdi István, Pécel, Arany J.-u. 4. Vass Kálmán, Lóvásár-u. 1. Vágujhelyi János, Apalota, Tisza J.­u. 27. Burunkay György, Kispest, Peterdy­­köz 1/a. Csákvári Lajos, Dunaharaszti, Beth­­len-u. 50. Értavi József, Kőszegi-u. 11. Harsányi László, Gödöllő, Podma­­niczky-u. Mármarosi Szilárd, Veresegyháza, Szt. Imre-u. 5. Siroki Imre, Kunszentmiklós-Tass 2. Szigyártó Sámuel, Kispest, II., Álmos­­u. 39. Várhelyi Ferenc, Törökbálint, Szt. Imre-u. 5. Zánkai Dániel, Szépvölgyi-út 113. Raktárnokok: Bodócsi József, Gyömrő, Árpád-u. 6. Csonka József, Nagytétény, Árpád-u. 40. Fazekas Géza, Pécel, Pekári-u. 17/a. Horváth András, Máriabesnyő, Te­­leki-u. Jandó Béla, Apalota, Rákóczi-út 25. Horváth Ignác, Pécel, Korányi-u. 2. Horváth II. József, Gödöllő, Kertvá­ros, 25. Kassai István, Pécel, Thököly-u. 15. Skultéti Ödön, Nürnberg-u. 6. Főtod­rászok: Molnár K. István, Acsaba, Újtelep, Bethlen-u. 66. Gulyás Ferenc, Budafok, Koszorú-u. 6. Kasszány Imre. Rákosliget, XIV.-u. 21. Molnár L. János. Alföldi-u. 25. Párdányi Ottó. Rákosliget, IV.-u. 32. Tóka Lajos. Rákos-tér 29/b. Gácsbaranyai Gusztáv. Rákosliget, VI.-u. 4. Távirász: Kiss György, Kispest, Endresz Gy.-u. 16. Állomáselöljárók: Felkai József, Kerepeci-út 1. földsz. 11. Gerőfi Miklós, Pécel, Kossuth-u. 11. Takács László, Rákosliget, XVI.-u. 2. Fórizs János, Pécel, Vörösmarty-u. 9/a. Mocsonoky László, Ercsi, P. u. Molnár Zoltán, Vác,­­Mikszáth K.-u. Orbay Mihály, Isaszeg, Besnyei-út 14.­­ Raksányi Gyula, Pécel, Kelecsényi­­u. 1. Farkas István, Mátyásföld, Béla-u. 15. Nagy Ferenc, Kispest, Rákóczi-út 93. Nagy János, Eszterzsébet, Felvidéki­­u. 36. Koncz János, Rákoshegy, Wesselényi­­u. 11. Petrás István, Festetich-u. 4. Horváth Imre, Gyömrő, Rákóczi-u.­­ 24. Kalotai József, Acsaba, Horthy M.­­u. 80. Rákóczi István, Vác, Deákvárosi fő­út 8. Tóth Dániel, Verseny-u. 14. Tóth József, Üllői-u. 59. Urbán Dezső, Nagykáta, Bocskay-u. 1437. Tölgyesi János, Péterffy-u. 26. Andor József, Pécel, Hősök-útja 4. Kálmán Ferenc, Munkás-u. 14. Sebestyén Albert, Gyömr, Rákóczi-út 37. Állomásfelvigyázók: Endrey Tivadar, Törökbálint, Fő-u. 109. Fehér Szilárd, Hernád-u. 23. Réti János, Bp., Wrangel-telep. Báthory Kálmán, Aggteleki-u. 24. Németh János, Pécel,­ Apafy-u. 2. Szabó Lajos, Gödöllő, Rákóczi-u. 31/b.­­ Király János, Isaszeg, Petőfi-u. 19. Bakonyi Lajos Sándor, Verseny-u. 18. Csekő József, Gazdagréti 1936/37. Fűzi Domokos, Jász-u. 113. I Nádudvardi Árpád, Hungária közép­­krt. 198. Pintér Sándor, Horthy M.-út 134. Fekete Mihály, Isaszeg, Templom-u. 26. Bálint Béla, Acsaba, Lajos-u. 31. Főkocsimester: Debreceni János, Rcsaba, Kossuth L.­­u. 76. Szabó István, Rcsaba, Dévay-u. 25. Kocsimesterek: Dombai Lajos, Isaszeg, Zrinyi-u. 9. Juhász István, Rcsaba, Eperjesi-út 57. Szabó II. János, Rcsaba, Béla-u. 28. Major János, Isaszeg, Zrinyi-u. 51. K. Nagy Sándor, Rcsaba, Pálfalvi Márton, Racsaba, Losonczi­­u. 54. Hajdú Jakab, Kistarcsa, Kolozsvári­­u. 9. Szamosvölgyi Ferenc, Gyáli-út 15-20.­­ Szamosvölgyi Pál, Isaszeg, Szt. László-u. 9. Főművezető: Dózsa Géza, Pszterzsébet, István-u. 7. Távirdafelvigyázók:­ ­ Dorkó György, Zsigmond-u. 3. Hunyár János, Apalota, Imre-u. 46. Kertész Gyula, Péterffy S.-u. 31. Szemaforfelvigyázók: Romány Béla, Podmaniczky-u. 109. Tonelli Rezső, Dunaharaszti, Lónyay­­u. 20. Somfai Rezső, Podmaniczky-u. 109. Kezelőnők: Papp Mariska, Pécel, Pekári-u. 21. Széll Jolán, Pécel, Pekári-u. 2. özv. Farkas Lipótné, Kerepesi-út 4. Gáborfi Ilona, Budafok, Kelenvölgy, Rendőr-u. 10. Inovai Emilia, Ferenc-tér 1. özv. Körmendi Pálné, Ügynök-u. 19. Kiss Juliska, Festetich-u. 4. Nagy Károlyné, Kistarcsa, Kolozsvári­­u. 1. Ormódi Paula, Keleti p. u. Simon Gyuláné, Mosonyi-u. 10. Székely Jakabné, Thököly-út 1. Vadász Sándorné, Ercsi-u. 32. Mátrahegyi Kálmánná, Istvánffy-u. 53. Ti­los Ilona. P. u. Lőrinc Mária, Mosonyi-u. 10. Bokor Árminné, Kerepesi-u. 5. Ilódosy Lászlóné, Keleti p. u. Kiss Györgyné, Rákosliget. I.-u. 31. Lipcsey Margit, Soroksári-út 13. özv. Miksitz Károlyné, Thököly-u. 1. Orbay Mihályné, Isaszeg, Besnyői-u özv. Panek Béláné, Kerepesi-út. Szabó Mária, Thököly-út posta par. Varsányi Istvánná. P. u. Bihari Lászlóné. Thököly-út 59/a. Faludy Józsefné, Acsaba, Kossuth-u. 13.­­ Karlik Margit, Thököly-út 1. Katona Matild, Kolozsvári-u. 37. Napibéres kezelőnők: özv. Nagy Ferencné, Stróbl Alajos-u. 13. özv. Molnár Elekné, Festetich-u. 2. Napibéres áll. felvigyázók: Papp László, Pécel, Rákóczi-út 4. I Záhonyi Kálmán, Festetich-u. VII. ház. Kapusok: Monostori József, Isaszeg, Gödöllői-út 52/a. Óhegyi István, értesítő, Isaszeg, Csil­­lag-u. 9. Boglári János, Kispest, II., Etele-u. 14. Csatai István, Akeresztúr, Rad­­vánszky-u. 18. Gelencsér János, Esztmihály, Matild­­u. 12. Juhász Lajos, Dunaharaszti, Bethlen J.-u. 43. Kubik István, Pestújhely, Madách-u. 22. Sallai János, Pécel, Petőfi-u. 23. Szekeres Jakab, Rákoshegy, Német-u. 50. Szellő József, Gyömrő, Jókai-u. 30. Udvardi József, Gyömrő, Viola-u. 311. Vinkó Mihály, Vecsés, Bercsényi-u. 7. Bárok Antal, Magdolna-telep. Borsos Imre, Pécel, Petőfi-u. 16. Czövek Sándor, Gyömrő, Viola-u. 509. Kovács B. Dezső, Dunaharaszti, Ló­­nyay-u. 3. Magyar Gábor, Pécel, Szilágyi József, Acsaba, Templom­köz 5. Gímesi István, Maglód, Harmat-u. 6. Kolozs András, Gödöllő,­ Szt. János­­u. 7. K. Nagy János, Maglód, Gyömrői-út 30. Nádasi András, Soroksár, Stefánia-u. 23. Balogh Márton, Psztlőrinc, Állami tel. Gergely Sándor, Bag, Szőllő-u. 24. Gyarmati András, Pécel, Thököly-u. 17. Nagy Elek, Galgahéviz, Turai-u. 74. Sziklai Péter, Pécel, Thököly-u. 15. Jajcai József, Gödöllő, Kertváros, 48. Petrányi Pál, Tüzér-u. 10/8. Apostagi József, Torbágy, Ferenc-u. Pusztai Pál, Maglód, Üllői-u. 37. Balázs József, Pécel, Thököly-u. 4. Gulyás János József, Acsaba, Lo­sonciul. Tolatásvezetők: Beliczai János. Tápióság, Elemér-u. 275. Bene István, Pécel, Erzsébet kir.-né­­u. 20. Nagy János, Pécel, Vitéz-u. 5. Benedek Vendel, Galgahéviz. Cselőtei Mihály, Pécel, Petőfi-u. 19/a. Cserháti Károly, Gyömrő, Fürdő-u. 32. Gyóni Ezekiel, Vámosgyörk, Újtelep 77. Kerti I. Mihály, Isaszeg, Dobó I.-u. 1/a. Lánc Gyula, Rákoscsaba, Ilona-telep. Pintér István, Gödöllő, Attila-u. 1. Varsányi János, Isaszeg, Szt. László­­u. 4. Zentai Antal, Rákoszentmihály, Is­kola-u. 56. Berkes János, Hatvan, Szt. István-tér 12. Bohus Pál, Gödöllő. Villanytelep 4. Gáspár Sándor, Gödöllő, Rózsa-u. 2. Farkas Sándor, Acsaba, Deák Ferenc­­u. 20. Fodor Sámuel, Rcsaba, Antal-u. 49. Hajdú Lajos, Gödöllő, Szilhát 45. Kerti II. Mihály, Isaszeg, Dobó Ist­­ván-u. 1/a. Kiss Gábor, Máriabesnyő, Fenyvesi-u. 18. Kristóf András. Gödöllő, Rarcs-u. 29. I Organai József, Ecser, Zrinyi-u. 94.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék