Magyar-Zsidó Szemle 45. (1928)

1928 / 9-10. szám - IRODALOM - Dr. Csetényi Imre: A munkácsi zsidókról

IRODALOM. A munkácsi zsidókról. (Sas Andor ׳. Szabadalmas Munkács város levéltára 1376—1850. A régi városi archívum történetének, anyagának és csoportositási rendjének ismertetése. Munkács, 1927. ( 156 l.) A hazai városok történetével jórészt még adós történetirá­­sunk. Utóbbi időben több városi diplomatarum jelent meg (Bártfa, Sopron városa) s a városok emez oklevéltárainak adatai között a magyarországi zsidó történet is találhat adatokat. Az elmúlt évben jelent meg Munkács városa levéltári kincseinek ismertetése. A magyar zsidóság szempontjából is értékes ez a kiadvány. A városban ma relatív többségben lévő zsidóság régóta szerepel a helység történetében. 1778-ban van már Munkács területén zsidó iparos , Berkó könyvkötő, aki a város számára is dolgozik. Érdeklődnek a zsidók a városi közügyek iránt s bíróválasztásnál ugyancsak vigadnak. Ezt az áldomást a város fizeti s a zsidóság 1792-ben 9 iccével fogyasztja a bort. Igen előzékeny máskor is Munkács városa a zsidók iránt, igy egy kút szükségszerű betemetésekor a zsidóság kártérítést kap, mivel a kutat a rabbi is használta volt (1805.) Ezeknél a kisebb adatoknál értékesebbeket őriz a zsidók adójának aktáit tartalmazó aktacsomó az 1820-tól 1842-ig terjedő évekből. Ezekben panaszok is vannak, amelyek a hitközségnek saját részéről tagjaira kivetett adó nagysága ellen szólnak. A város u. i. adójának egy részét egy summában rótta ki az egész zsidó községre. A munkácsi levéltárat 1830 körül Váry László városi jegyző rendezi. Az R-rel jelzett csomóban találjuk II. József rendeletét a zsidók német vezetéknevéről. Ezenkívül a városi zsidóság számának gyarapodása ellen tartalmaz az aktacsomó iratokat, amelyek a zsidók házasságait akarják korlátozni s a Lengyel­­országból való beszivárgást akarja megrendszabályozni. A kötetet regesták zárják be, amelyek zsidó adatot nem mutatnak fel. Kétségtelenül értékesebb lett volna az oklevéltár kiadása a történelmi kutatás szempontjából, a szerző azonban igy is hiánypótló munkát végzett s nagyban elősegítette Munkács város helytörténetének megírását s hasznzát veszi a zsidó műve­­lődéstörténet is. Budapest: Dr. Csetényi Imre.

Next