Magyarország, 1898. szeptember (5. évfolyam, 240-271. szám)

1898-09-21 / 262. szám

923 989 121- 579 472 268 355 385 881 995 319 897 400 220 890 225 808 29872 014 183 643 521 134 9! 4 418 727 557 613 094 349 197 338 093 252 230 744 938 607 772 30677 948 255 792 099 214 474 973 489 208 871 696 103005 784 877 240 415 443 285 542 604 999 739 31827 793 054 374 873 006 572 567 669 462 427 609 531 452 628 32640 767 900 298 138 432 242 760 752 928 418 915 936 599 741 484 754 33826 744 047 296 465 181 877 620 970 702 982 270 850 893 056 665 34262 318 971 685 092 343 145 106 225 497 249 942 976 437 994 393 779 750 005 465 203 597 168 370 35954 287 114 834 S23 080 915 756 749 046 783 897 810 541 600 276 719 490 36606 947 614 260 825 255 464 094 442 954 310 315 807 37705 476 400 046 130 784 138 602 353 817 478 059 563 575 641 317 534 816 723 224 123 864 632 404748 493 33547 752042030 048 258 273 348 202 57!l 744528 48984439029 863 669 690 783 593 417 807 524323697 878 562 175 864 436508 086 18! 151 40204 862 267 229 362 075945 058 145i 244 890 420 481 860 263 782 41819 218 418 044 295 457 488 856 750 734 647838471 350 42728 375 413 921 219 725 357700408 592 839 484 887 84;! 898718 198 43268 000 508 388 850 887 682 379 816 196 786958530 047 987 162 520 44917 253 538 593554035 800 880 274 997 672 720835 704 465889469 148 911 45766 405 024 858 894 332718754 035 916 296 515 697 244925 495 461412940 507 46165 911 475 094 372 677 610816843 766 758 729 284 947 172940 238 366328370 138 47 97 667 709 388 615 497 339170818 930 120 195 369 869 272 287 146749 48757 849 718 997 013 068 466 812 778 344 027 092 828 626 748 49153 949 180 586 785 136 216 499 809 901 974 891 50222 310 829 118 819 023 781 705 606 382 398 856 733 412 618 680 158 121 51480 158 893 842 424 916 19 434 889 128 218 515 381 976 021 403 807 892 288 52089 060 850 813 800 555 887 077 744 284 437 505 624 215 590 304 269 341 53202 259 230 289 051 697 108 250 315 650 375 804 119 076 760 103 656 270 265 159 791 599 920 545 54012 852 710 744 428 746 344 329 875 332 579 123 245 962 602 296 224 206 330 955 301 55131 692 202 233 446 329 406 658 815 521 811 745 055 566 416 922 700 442 56143 729 049 539 996 100 636 693 891 098 324 385 116 651 57401 920 501 821 733 262 168 170 189 838 948 136 194 558 681 779 774 309 063 610 062 399 743 851 58567 245 015 008 109 323 968 546 850 421 064 642 106 119 394 448 148 703 832 998 857 644 59562 060 079 454 371 651 827 758 976 153 725 876 101 211 60809 458 526 507 972 232 033 281 630 346 998 778 028 131 519 616 342 237 Q68 187 867 364 392 274 61388 456 820 192 597 253 303 628 146 626 571 377 753 175 360 156 704 292 62050 791 517 129 330 230 137 385 840 092 868 322 955 653 247 493 421 739 63871 571 26* 754 718 051 539 546 306 439 801 403 301 243 905 926 287 086 730 258 363 341 573 64161 279 858 900 178 029 390 795 473 606 784 383 275 853 637 192 067 65225 067 633 261 357 962 207 804 760 699 102 519 137 450 371 260 645 185 236 069 823 810 66661 446 491 660 563 478 740 5l6 944 994 67749 788 495 095 173 907 794 364 581 576 481 629 555 912 281 871 543 361 999 68619 126 238 614 958 848 821 650 030 318 811 574 861 041 796 382 252 578 69894 195 345 759 089 066 737 463 232 721 445 657 697 182 70459 952 297 075 094 299 801 026 550 781 387 966 112 373 046 346 502 547 377 71697 774 794 849 446 908 499 709 711 279 901 355 229 797 119 72355 132 548 540 201 627 937 899 503 890 73088 395 464 512 603 612 250 425 763 028 177 275 317 971 042 777 014 74158 279 527 385 221 710 462 154 255 729 514 261 702 75076 723 318 812 351 300 055 831 242 803 837 565 629 957 844 632 124 067 387 259 434 76915 500 168 518 876 623 009 859 241 354 225 086 234 812 462 77001 259 722 183 859 693 981 654 494 754 305 686 355 326 492 131 040 664 78fl5 988 642 021 132 160 986 386 163 029 040 762 646 853 864 380 605 785 717 979 79963 489 62 736 792 686 624 945 233 127 637 150 785 317 717 421 261 600 222 696 502 319 990 295 667 80978 916 151 831 496 233 595 216 ,541 660 981 880 201 962 502 206 721 086 784 352 424 81200 225 274 313 946 386 786 011 731 828 594 458 725 640 496 645 366 661 82883 631 905 238 058 128 826 065 547 134 563 735 966 814 290 738 950 997 489 201 83858 060 407 688 326 768 241 205 636 531 361 291 H22 471 840 627 769 84809 631 400 503 450 409 '88 982 9< 0 267 259 436 791 343 142 9-2 024 087 9C5 470 85484 434 416 469 122 016 272 060 358 071 314 932 605 089 886 255 597 988 88776 074 693 782 969 678 720 753 971 318 371 552 304 287 380 047 458 576 87236 120 980 011 845 195 393 061 821 905 343 750 889 168 360 107 88447 267 414 686 860 181 303 242 689 070 968 950 935 89727 589 003 944 046 425 151 185 534 302 952 90288 121 146 870 571 516 126 991 078 324 816 207 355 599 577 876 340 197 047 453 620'91929 85S 739 167 763 069 813 784 560 883 351 354 446 313 841 000 951 407 92458 882 902 062 119 055 760 540 492 928 042 220 619 072 467 881 93801 376 720 622 413 824 779 726 972 134 604 065 626 435 831 295 792 108 455 348 123 480 810 131 540 181 94329 543 877 426 924 692 781 393 385 796 542 95351 213 675 375 152 903 412 920 872 386 750 210 587 994 043 050 376 692 238 96256 639 402 565 941 616 684 050 187 762 617 588 97811 273 107 167 594 706 960 123 929 151 282 3S3 309 767 203 863 246 280 436 447 98622 540 157 997 766 702 413 318 524 870 815 024 151 166 833 99528 108 395 729 626 858 361 549 544 534 531 659. FŐVÁROSI ÜGYEK. X A király manifesztuma. A királynak a király e elhalálozása alkalmából népeihez inté­zett manifesztumát a székesfőváros hatósága ma falragaszok utján teteti közzé. Hermann Béla fővárosi tanácsos megérke­zett szabadságáról s ma átvette Marich Gerő dr. helyettestől a közélelmezési osztály ügyeinek vezetését. X A középítési bizottság szeptember hónap 23-án d. u. 4 órakor Rózsavölgyi Gyula alpolgár­mester elnöklete mellett ülést tart. X Szőllőárverés A főváros homokszőllő tele­pén az idei termésből 400 méter mázsa szöllőtt e hónap 24-én délelőtt 10 órakor árvereznek el nyil­vánosan. X A székesfőváros közigazgatási bizott­sága e hónap 22 én, csütörtökön délelőtt 10 óra­kor ülést tart az új városháza társalgó­termében. X Telekspekulác­iók. A főváros kedélyes gazdálkodását tegnap ugyancsak leplezetlenül tárta föl a jogügyi bizottság. Nem egyébről van szó, mi­t kétszázezer f­or­int értékű telek elvesztéséről, mely az illetékes hivatal hanyagságából származott. A fő­város 1884-ben a Mester­ utczában négy utczára szóló 2463 négyszögöl telket 31,076 forintért adta Hoffmann Józsefnek. A szerződésben a főváros ki­kötötte, hogy a telek csak gyári czélra használható és a vevő köteles a gyárat megépíteni s üzembe helyezni, ha a telket nem gyári czélra használják, a telek az eladási áron a főváros tulajdonába visszamegy. A kikötést a telek­könyvben is föl­­jegyezték. Hoffmann a föltételeket teljesítette s egy-két év múlva a gyárat eladta. Két év múlva harmadik tulajdonosnak, a Farina részvénytársaság­nak a tulajdonába került a telek. A rész­vénytársaság 1892-dik évben arra kérte a telek­könyvi bíróságot hogy a tulajdonjogi korláto­ást törölje. S a bíróság a kérelem alapján, a „főváros meghallgatása nélkül a korlátozást törölte s arról a fővárost rövid végzésben értesítette. A tanács, a helyett, hogy a végzést az ügyészségnek kiadta volna, vagy megnézte volna, hogy micsoda törlésről van szó, átírt a bírósághoz s fölvilá­gositást kért. A bíróság a fölvilágositást meg is adta, de mire az megérkezett, a föllebbezési határidő lejárt s a tör­vényszék és a királyi tábla ezen az alapon vissza­utasította. A tiszti ügyész 1893. júniusban a ta­nácsnak a visszautasítást bejelentette. A tanács tudomásul vette s ezzel az ügyet elintézték. Tavaly a pénzügyi bizottságban interpelláltak, ho­l a gyári czélokra adott telket parczellázzák s eladják. A tan­ács vizsgálatot indított s konstatálta, hogy az innterpellácziónak igaza van. A 31 076 forintért eladott telket a részvénytársaság két parcellában eladta s a kisebb parczelláért kapott száznegyven ezer forintot. A tam.es csak ekkor jött rá a nagy mulasztásra s csak ezután kérdezte meg a jogügyi bizottságot, hogy nem lehetne-e a telket vissza­­szerezni. A bizottság egyhangúlag konstatálta, h­gy most már nem lehet, pedig egys­erű törlési kérés­sel rendbe hozhatták volna a dolgot. Most már nem lehet csinálni semmit. A kétszáze­er forint elveszett. Majdnem a föntebbi sorsra jutott a főváros másik telke is. Ugyancsak 1884-ben, mikor hábo­­rútlanul adományoztak telkeket, a gubacsi dűlőben 2340 négyszögöl telket tizenhatezer frtért eladtak Mocsáry Józsefnek gyári czélra. Mocsáry az óriási telekre egy kis olajgyárat épített, de később a Neptun gőzmosó-társaságnak a telket eladta 128.000 forintért. Midőn a Neptun a korlátozás törlését kérte, egy bizottság helyszí­­ szemlét tartott, mely konstatálta, hogy a gyár nem felel meg a szerződés fi­t­telei ok. Most a bizottság azt java­solta tanácsnak, hogy a telket az eladási erőn vásárolják vissza. Itt is, ha tavaly nem bukkan föl a Mester­ utczai telek ügye, a főváros a hanyag ügykezelés miatt szintén százezret veszít. A telek­spekuláczió ügye és az illetékes ügyosztály ha­nyagsága a legközelebbi közgyűlés elé kerül, s előreláthatólag nagy vihart fog előidézni. X Rozos­a fllagoria. A János-hegyi messzelátó épülete évek óta düledező állapotban van s az évenkinti tatarozással nem hogy javítanának rajta, hanem inkább rontanak. A gazdasági hivatal arra kéri a tanácsot, hogy a mostani építményt bontassa le s helyette újat építtessen.­­ A Szamló-hegy rendezése. Az érvényben levő fővárosi épí­tési szabályzat szerint a Szemlő-hegyen levő telkek 600 négyszögölnél kisebb területekre nem parczellázhatók s oly telkekre, melyeknek az útra néző része legalább 12 ölre nem terjed, lakházak nem építhetők. A mostani szabályzat nagy akadályául szolgál a telep fejlődésének. A szemlő-hegyi közbirtokosok köre most arra kéri a tanácsot, hogy a szabályzatot változtassa meg akképpen, hogy a rendezendő telekrészeket 300—450 négyszögöl területenként p­arczellázhassák, azokon a telkeken pedig, melyeknek az útra néző része 10 él széles lakóházakat is építhessenek. X A szegénysoras­ tüdőbetegek szanatóriuma ügyében kiküldött bizotts­á Halmos János polgár­­mester elnöklete mellett pénteken délután 4 órakor ülést tart, melyen a mérnöki hivatalnak az elhe­lyezésre vonatkozó jelentését tárgyalják. X Elhalasztott juhvásár. A szept. 26-dikára kitűzött ju­hi vásárt a zsidó ünnepek miatt szept. 27-ére helyezte át a tanács. MAGYAROR­SZÁG Budapest, 1898. szerda, szeptember 21. IRODALOM. MŰVÉSZET. A végrehajtó. Bohózat három felvonásban. Irt.­ Sylvane és Artus. Fordította dr. Bélai I/or. — A Vígszínház mai bemutatója.­­Budapest, szept. 20. Alig négy hete, hogy a Lipót-körúti múzsatem­plom új lobogó alatt újra föltárta kapuit, ma már a második újdonságát mutatják ott be. Elisme­résre méltó az a szorgalom, melyet ez a fiatal műintézet kifejt. Külön kell kiemelnünk azt, hogy az előadások az egymást érő újdonságok mellett is minden tekintetben magas művészi színvonalon állanak. Konstatálnunk kell, hogy a Vígszínház ve­zetésében beállott személyi változás annak egyál­talán nem volt hátrányára, sőt a mai főpróba után ítélve, mintha szabadabb mozgás, élet vonult volna a színpadra, a színház újdonsági programmja pedig azt mutatja, hogy az előadandó darabok megválasz­tása is egészségesebb elvek szerint történik. A mai újdonság egyike a Sylvane és Artus bo­­hózatíra e cég legsikerültebb darabjainak, a­mely­ben ki van merítve a bohózatb­ó minden műfogása a legfinomabb élettől kezdve a helyzeti komikum megengedhető határáig. A darab franczia czime La culotte. A fordító talán mellőzni akarván e prózai ruhadarab nevét, az első megállapodás szerint I­i az úr a háznál czimet adta a darabnak, a mi czímnek minden­esetre helyesebb lett volna, mint A végrehajtó, a­mennyiben a nadrágnak, mint a férfi tekintély szimbólumának bizonyos szerepe van a darabban Cheradum végrehajtó (Hegedűs), élete párja Oktavie (Nikó L.), kit férje a természet nőnemű csapásának neve­, az asszonyoknak abból a fajtá­jából való, a­kikről azt szokták mondani, hogy ők viselik a nadrágot. Cheradamnak végrehajtást ke­l foganatosítania egy Cyprienne nevű kokott­­ál (Dolli E.) ki őt szobájában felkeresi, hogy halasztást kérjen tőle. A végrehajtó Cyprienne Kaczérkodása daczára kérlelhetetlen marad, Gyprenne e feletti dühében levelet ír Oktavie-nak melyben a végre­hajtó tolakodó magaviseletéről panaszkodik. Largi­­lette(Szerémi), a végrehajtó írnoka megígéri Cyprien­­nek, kiben régi barátnőjét ismeri fel, hogy a ha­lasztás elérésében segítségére lesz. A véletlen úgy akarta, hogy a" végrehajtó ve­je, Brucatel ügyvéd (Góth) a vasúton egy fülkében utazott egy hölgygyel és annak férjével. A fiatal hölgy felkeltötte Brucatel figyelmét, annyira, hogy Parisba érkezve, ugyanabba a fogadóba szállt, a­hová azok, s reggel, mikor a férj távozott, bájos szomszédja szobájába rohant, lábaihoz borult, illet­ve alett­a neki szerelmét. Egy erőteljes rúgás, melyet a visszajött férjtől kapott, ébresztette fel álmodo­­zásáira Brocaleit, a­ki futva menekült a fogadó­ból. De ezzel nem lett vége a dolog­nak. Levelet kapott hölgyétől, a­melyben az tize­­r frankot akar tőle kizsarolni. A hölgy nem más, mint Cyprienne, a­kinek bútorait apósa még aznap elárverezte­.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék