Magyarország, 1916. május (23. évfolyam, 121-151. szám)

1916-05-19 / 139. szám

16 MAGYARORSZÁG Budapest, 1916. péntek, m­ájus 19­. Kard és rózsa ... Alig volt még magyar nótának olyan szenzácziós sikere, mint ennek a dalnak, melyet Király Ernő énekelt ifjabb Berkes Béla udvari cigányzenekari kíséretével. A nótát ugyancsak Király Ernő írta és egy kétoldalas Colombia hanglemezen jelent meg. Minden hanglemezvevő ajándékul kapja a „Három hervadt rózsa . . .* és „Üzenet a tábor­ból* teljes zongora, énekhangos és szöveges kottáját, vala­mint a Wagner húzz dalszöveget tartalmazó nótáskönyvét. Kizárólag kapható: B­i­ll Bo a legjobb tokaji asszu és szamorodni borok Félliteres palackokban Öt puttonos asszu palackja _ bor. Illatos muskotály „ „ 2.— „ Két puttonos „ , 4.50 „ Édes szamorodni , ... 3.50 „ Erős „ „ ... 3.— „ Ezeket négy palackon felüli rendelésnél t­artó és költ­ségmentesen küldjük. Legcélszerűbb 5 palackos posta­csomagot rendelni tetszés szerinti összeállításban. Literes palackokban és hordókban árult borokról külön árjegyzéket küldünk. Egy-két ilyen postacsomag tokaji bora legalkalmasabb ünnepi és alkalmi ajándék. Az összes palackozási kellékek rendkívüli drágulása következtében fenti árakhoz még 20°/o felárt számítunk. Dr. BÚZA BARNA pincegazdasága TOLCSVA (Tokajhegyalja). Sürgönyeim. BUZH.TOLCSVA. Eladd nagyér Ittak Erdélyben. Szolnok-Dobokamegyében, vasút mellett, közel Besz­ti­ 590 holdas SSD* birtok eladó, esetleg bérbeadó. A birtokon remek szép kastély van, kilátótor­nyokkal, gyönyörű park és gaz­dasági épületek. Továbbá egy üzemben levő, jól jövedelmező ka­­viczbánya szu­­ronypályá­­val. Cím megtudható 4521. szám­ alatt a .»Magyarország*1 kiadóhivatalában, Budapest, Teréz-körut 22. szám. APRÓ HIRDETÉSEK JLeraHjeli tudakozódásokra'g fontosan válaszolunk, fera araaed^^Ma§b­e»aBgS y 3Affl­liMa!B|feefaeMpi^^^ Is' bdcaMtett 4a a ffi. l&sé®apgefetea E®ötolfe6k. — Minden *z­*10*«ti,­­ Eőrér Mai#2A&i. — tsgtó^bbTi­rnetés ^a ásóig tTt«©p. — ^rSsirást és eKSre SsefcstáS WAGNER „Hangezerkirály“, a világhírű „Columbia“ lemez- és beszélőgép­­gyár főraktára. Budapest, József-körút 16. Nagy áljegyzék ingyen. Megrendelésnél előleg küldendő. Modernül berendezet 60 szoba. Penzió, la­kás, reggeli, ebéd, va­csora és fürdőkabinet­­használattal, főszezon­ban 12—14 koronáig, elő- és utószezonban 15°/o engedmény. BALATONBOGLÁR vasúti szálloda — étterem Kitünő konyha! Elsőrangú cigányzen®! Tulajdonos: Kertész He­off. A fürdő talaja bársony­puha homok. — A part­nál teljesen sekély, úgy hogy gyermekek felügyelet nélkül is fü­rödhetnek. — Nap- és homok­fürdő.—Élelmi­szerről, jégről, gondos­kodtam. | Apróhirdetések felvétel-| |nek a kiadóhivatalban, | | Y!„ Térés-körút 22. sz. | Levelezés. Intelligens szimpatikus fiatalember keresi tisztességes ismeretségét, sétá­kat, kirándulásokat kedvelő ked­ves urileánynak. Teljes című le­veleket a kiadóba kér a Tavaszi klóm 21“ jeligére. 2017 Beatrice Távozásomkor a keresztútról néz­tem a szél játékátruháddal, míg eltűntem. Bucsuzásom , örökké emlékezetes pillanata marad életemnek. Ha a sors szeszélye a viszontlátást lehetetlenné tenni, utolsó sóhajom is hozzád fog szállani. A 2016 Matam­más férfiak bészésk. lunkafelügyelöknek felvételnek teljesen megbízható, intelligens urak és nők, Horvát, Erzsébet-körut 24. 764 OSstatás. Hittan­át, elemi tanítását elvállalok, Izabella-utca 89. földszint. 2. filfealm­azas söre BreazÉziB. Vidéken, nagy ismeretkörrel biró urak és hölgyek napi 20—40 koronát kereshetnek állandóan Schön és Breitner, Bankház, Budapest. Erzsébet-körút 56. 3164 Gép-motor-csillár. Elektró-motorok és dynamók állandó nagy rak­tára Laub Lipótnál, Liszt Ferenc­­tér 17. Telefonsz­ámok 13—47 és 122—09. 221 EMsz. Bútor készpénzért vagy részletre ár­­emelés nélkül legolcsóbban vá­sárolható Modern Lakberende­zési Vállalatnál. Iroda IV., Váci­utca 19. 1. em­., Dósa Kálmán.3160 Lafeás-Sséb­el. Utcai szoba két ablakost elegáns bútorokkal, bejárattal az előszobából, villany-, világítással és fürdőszoba hasz­nálattal azonnal kiadó. Eötvös­­uta 37. 1. era. 6. 71­0 nossgssm OSSZTEM*—ZÖSST74 Rövid zongora, majdnem új zoo­­rt, külföldi pianino 230 frfc, továbbá új zon­gorák csakis kiváló gyártmányok, tíz évi jótállás mellett vásárol­hatók Keresztély hírneves zongoratermében Bpest, Vilmos Császár­ út 21. (Iparudvar). Javí­tások és hangolások csakis első­rendű szakmunkások által, is­mert lelkiismereteséggel. Tele­fon 33—47. 19 A természetes gyógymód ter­mek. kezelését. Rövid zongora, majdnem új 750 frt, külföldi pianino 230 frfc, továbbá új zon­gorák csakis kiváló gyártmányok, tíz évi jótállás mellett vásárol­hatók Korosztály hírneves zongoratermében Bpest, Vilmos Császár­ út 21. (Iparudvar). Javí­tások és hangolások csakis első­rendű szakmunkások által, is­mert lelkiismereteséggel. Tele­fon 33—47. 19 A természetes gyógymód recipekönyve III. kiadása meg­jelent. Ismerteti 253 bajnak kezelését, megtanít arra, hogy miként segítsünk magunk, ha valaki megbetegszik a családban, elmondja az összes tennivalókat a legnagyobb részletességei, fel­sorol minden bajra 10—20 szert, leírja ezeknek az elkészítését, úgy hogy bárki dehány fillérért előállíthatja őket. Tájékoztat a még lappangó, föl nem ismert bajoknál, de biztos útmutatást ad az idült bajok gyökeres gyó­gyítására is és előadja mindazon gyógy­módokat (férfi- és női be­tegségeknél is),­ melyek már sok reménytelen beteget adtak vissza az életnek s olyan esetekben is segítettek, amikor minden orvos­lás csődött mondott — Ára 3.— korona. Ajánlott küldéssel 3 korona 45 fillér. Kapható apunk kiadóhivatalában. 363 Har-noni tárnok alig használtak, olcsón kaphatók Wagner Hangszerldrálynál, Har**noniiumok alig használtak, olcsón kaphatók Wagner Hangszerldrálynál, József-körút 15. SISS Könyvek díszbe kötött illustrált gyönyöre táj- és közérdekű képekkel első­­rangú jeles íróktól olcsón eladót Teréz körút 18. II. 2. 097 Hyárfi lakások Svábhegy Bükkös-út 80. szám alatt szépfekvésű­, fűthető, bútorozott nyári lakások kiadók. Bő­vebbet ugyanott vagy Kunossy, Teréz-körút 38. Telefonszám 22-63. Kiadó villa Balaton-Bogláron 2—2 szoba, verandával, konyhával, mellék­­helyiségekkel, teljes felszerelés, ingyen fürdés, egész nyári sze­zonra olcsón kiadó. Bővebbet: Horváth István, Balaton-Bogl­ár, 767 Siófokon) a Sió-parti gyógydíjmentes Hun­gária villában kényelemmel be­rendezett 1—2­3 szobás lakások verandával, konyhával, vagy anélkül ,az egész idényre, hóna­pokra vagy napokra kiadók. Vilanyvirigitás, elsőrangú ivó­víz, mél­sebest árak. Felvilágosítás Siófokon a villában, vagy Buda­pesten. ViTeréz-körút 7- Tele­fon 25—10. Ib­ililil?. Villa és ház legszebb helyen a Balaton part­ján, több kisebb és nagyobb el­adó és kiadó, Scherz Tivadar, Balatonbogláron. 3091 Sírtok eladó és kiadó Somogy- és Zala­ megyében, kisebb és nagyobb, jutányos árban kapható. Érte­kezni lehet Scherz Tivadarnál, Balatonbogláron. 3090 Máso­fél-Két belga ló eladó. Kosárfonásra alkalmas saját termésű nagyobb mennyi­ségű fűzfavessző jutányos árban kapható Mandl Zsigmond cégnél Makón. 2132 Rézgáti­­élgként 15-- kor, egész hordó­­vételnél olcsóbban azonnali szál­lításra kapható Varga Feren­cz gépgyárosnál Mohácson vagy Bu­­d­apes­ten, Baross­ tér 23. sz. alatt átvevette. 8215 Ráfi mantrap és osztrák tevébetegeket az lönő—4861-es évekből, valamint régi levelezéseket jó áron veszek. Ajánlatokat „Levél bélyegg­yü­jt 5 II.“ jeligére a kiadóba kéretnek. _ 1­760 Gyógyszertár Biharon Nagyvárad mellett eladó. Értekezhetni Mihály Jenőnével Biharon, Biharm. 321­ Bernáthegyi him kutya eladó. Berfcalaiwutca 22. II. 6. 3B1Q RBISnfAKfe. Alapítva 1810-ben. Haltenberger Béla Kassa Ruhafestés, vegytisztitás, gallér­­tisztítás. A gyár teljes üzemben, van. Gyászesetben ruhafes­tés feketére és egyenruhák, tisztí­tása soronkivül. Hirdetmény. Veszek következő kisebb méretű képeket: Baditz, Barabás, Benc­ezur, Borsos, Brack, Coulen Arthur, Csók, Eisenhut, Fényes, Ferenczi, Glatz, Glatter, Girsich, György Girgl, Hegedűs, Irányi Grünwald, Karlowszky, Kim­ona, Kézdy, Kiss Rezső, László Fü­löp, Lote, Mannheimer, Márk, Med, Ityánszky, Msndák, Munkácsy, J­aál L, Pál­fc, Pataky, Portoleg Porimuttor Izsák, Püsky József, Révry, Lőtt Ág­ dinytryei, Torma, Tamay, Vadász, Vastagh, Van­gzory, sííj. Muzeum-körut 2). az. régiségedet. 2 től 8-ig, Harisnyafejelést harisnyatalpalást, uj harisnyék készítését jutányos áron vállal­juk. Hívásra hiztos meetőnk, Dohárvár-u­tca Sz. ÍT. ö. Jalobus- Pénzintézetek Müintézete és kiadóvállalata R.­T,­­Budapest, 1 3., Aiudiru. 8P ködemá raogiáafc Miuim csömör, bőrfekélyek és rüh ellen az egyetlen biztos szer a,,Fekete zsir“. Kis doboz 1,60 K, nagy doboz 3.0 K. Használati utasítással kap­ható Basch Andor gyógy­szerésznél, Csantaver 6. sz.­ Bácsmegye. Dr. IMTZGER A hinasmis orasasi temzere b­udapest, HIL, József-fiumi 3. sz. Modern berendezése és megbízhatósága folytán egyike a kontinens legjobb nevű intézeteinek, a­melyek fölött JkTM **»­SKIV összes beteg, a mai orvosi tudomány a S^ITFIiSSS wS­SIwBnIséfjeinek gjf*. gyitása terén rendelkezik. Tapasztalt gyors és biztos eredmények folytán a tiszteletdíj teljes gyógyulás után is űzethető. Az intézet egész nap nyitva. jl ApRihirdeté­sek­felvétel-Ie­­fwégéSrat 82. S8. 1

Next