Magyarország, 1916. május (23. évfolyam, 121-151. szám)

1916-05-19 / 139. szám

MAGYARORSZÁG , Hudapest, 1916. péntek, május 19. s­zínházak Nemzeti Színház Csütörtök, 1916 május 18 A három testőr Péntek, 1816 május 19 Szentivánéji álom Kezdete 8 órakor, Mason Szombat: A vadkacsa. Vasárnap: Az aranyamba­. ifj.KiPaOperaház Csütörtök, 1916 május 18 Nemo Kezdete 8 órakor Sükösor­s Szombaton: Rodostó. IV Magyar Színház Csütörtök, 1916 május 18 Főpróba Kelen Emil „Egy drága élet“ c. vígjátékéból Péntek, 1916. május 19 . Kisasszony férje Kezdete Va9 órakor Iftúzsop s Szombaton: Főpróba Kelen Emil ,,Egy drága élet“ címü víg­játékéból. Vasárnap d. u. A mandarin, este Egy magyar nabob, ü Stejszánház Csütörtök, 1916. május 18 Sárom a Kisleány Péntek, 1916. május 19 Késsel előadás Kezdete 8 órakor K­öséps féntek­en, Szombaton: Német előadás. Vasárnap d. u.: Kávéház, este Német előadás. -------------—.£____- ■ -........ - -- -|Cal­ály Színház Csütörtök, 1916. május 18 Mágnás Miska Péntek, 1916. május 19 Mágnás Miska Kezdete fél 9 érckor stflíisop ! Egész héten: Mágnás Miska. va­sárnap_ d. u. János vitéz, este Mágnás Miska. Budapesti EsteMa­gándíja Népopera Csütörtök, 1916 május 18 A derék Fridolin kezdete 8 órakor. Műsora Szombaton : Három a kislány. Vasárnap: Három a kisleány. ELLEMZETE ROYAL - ŐSFÉN­Y Erzsébet-körút SI. Minden este */1 9 órakor Utas élet Nagy Endre és Zerkovitz Béla énekes-táncos revüje 13 képben. Az egyes jeleneteket Nagy Endre konferansza vezeti be. Játsszák: Virágh Jenő, Viola Giza, Árnyai Károly, Szász Ilona, Papp János, Sándor Szifi, Hu­nyadi Emil, Halmai Vilmos, Morvai-nővérek­, Medgyaszay Jenő, Geiger Irma, Fraknóy Hana, Dovay Jenő, Csillag Mán stb. stb. Azonkívül a kitűnő májusi műsor összes attrakciói. TÉLIKERT. Nagymező­ utca 22—24. Telefon 197-35. Kezdet, háromnegyed 8 órakor. 9-kor Qyártás magánszámmal. Vali-kor Gyárián Beszállásolás éneke, bohózatban Swiatopolsk hercegnő, Rita SaseheMo cnsoinble, Újvárt, Ssalontai Ferike, Kovács Lili. — V*12-től parkett táncok. KnMr-SxiDpsd Mozgó, a Magyar Tanitók Otthoná­­ban, IX., Kunisif-utca 10, az iparmi­vészeti museum közelében Telefon József 21-17.­­» Műsor ( 1913. május 17—18-19-21). Legújabb harctéri h­iradó, aktuális. Műsoron luottó szám, vígjáték. ICítror béke less. 1!­ouian*­tikos, énekes és táncos kinemezkecci 3 folv. Irta: Vágó Géza. Zenéjét szerzette Komjáthy Király. Személyek: A francia idó Krasznay Aranka A belga szobalány Szeles Elza Huszárfőhadnagy Ujváry Ferenc A bajor katona Vas Ferenc I. kép (színpad) II. kép (film) Verdun ostroma. III. kép (színpad). Az előadások hétköznapokon délután 1/15 órakor kezdőd­nek és folytatólagosak. — Vásár- es ü­n­­nap az előadások Vm. 5, fél 7, 8 és fél 10 órakor köztiélnek és nem­ folytatólagosak. Elbhotos Jelentés: Május 21 -ér.. Az etonereves Átok, dráma, lőszezetben Eena Thomson és Olaf Fans. Első cs. kir. 90 na3sztajózás! fárisagág. A Ha’továra irányuló teh­eráru forgalom megnyitása­ 1916. évi május h­ó 19-án a teherárufelvétel „Kaftowára“ ismét megkezdődik és pedig ugyanazon feltételek és módozatok mellett, amelyek a Widdin, Lompalanka, Sain­ovit stb. állomásokra irányuló forga­lomra nézve kitöltettek. Budapesten, 1916 május hó 15-án. A magyarországi forgalmi igazgatóság. «V „ 0 A Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamarától Ül­ 18 fenntartott nyilvános, három évfolyamú 1 tf­­ FUSS HM Isii PlSSlIi. “ * * Érettségi vizsgálat. :: AllásSzi­vetítés. :: Internálás ESHEEHiKa Érteeitiit kívánatra küld: AZ IGAZGATÓSÁG Svábhegy mm JZÁLLODA nál átalakítva 3ft®gSrWÍlL | Kitűnő konyha. — Legjobb ki­szolgálás. — Napi pensió lakással. 9 Kitűnő ebéd, egy teríték 5 korona, | IraE0BBBE2OTXZ0SB3B g5j§f|)flXETI ^H’E’mSZMTVC?.W« 5 ItOYHL ORFEUm 3!. T8LBF99I 118-23.­­ Ma, pénteken, május 19-én, este 8/19 órakor háborús helyárakkal ’ iliniififi sifiadis. Uns del Erceire és Xbt'ídvNIs föásila énekes és I táncos revüje 13 képben. Mi OB HUM és RxamlitoHI £0 1a sarkítésére kacagtató új félhavi műsora 110 órakor kezdődik. Meleg színházi vacsora. Gólya Áruház Budapest , 8., Nagymesé-utca 12. sz. (As Andríssv’Ut melisk­.) IV., Ferdinand bolgár király-ut 16. sz. (Kélvin-tér sarkán.) Nagyban Si­kklím- berni eladás! Olcsó nyári sikkek! Scholtisch-kelmék Pepita-kelmék 120 cm-széles K 4flys-f,^ Cfrann |/n|mn fekete, sötétkék és drapp színben, uHO­Ja-|\ClHlC; 120 cm. széles, K 4,SQ, S,SO Qnum­ff 120 cm. széles, barna, szürke, bordó és Ott­lun sötétzöld színben .................... K 5.S9 Tiszta gyapjú kreppek “ V0Kreier».S HrannHiil divatos virágos és pettyes nyomott U!tűrül!!!! mintákban, métere ... ...._... K 3.S0 Pronom­in beszövött divat kocka és esik minták­ul SHdUHI ban, métere K 3.­, 3.50, 4.56. 5.— Zpfifplf férfi inS£elés ingblúzokra, csikós K 2.50, ILbillwR 3.—,3.50, sima rózsásain és simákért 3.50 Catád­fól/ és fekete kelmék tavaszi ruhákra, tiszta dbittHftPlv gyapjú... .................K 9.50, 13.30 Qnlóil/ül­ és fekete kosztüm-kelmék 140 cm. szö­­qUíClKcK­les ............K 15.­, ao.—, 25.­, P'Shíí Fíiííín fehér mosható kosztüm-kelme 120 cm. wUwMiUIOtlf széles ... ... ... ... ... ... ... ív­­. — Fehér szila krepp 120 cm. széles....... K 3.— CnmiTPuácvrin fehér vagy drapp alap tennis csi- EiPUllZSf d5£UII Kokkal ......K 3.30, 4.30, 5.SO FnnnzCifáczfln 120 cm-GZÖles- sima, fehér vagy !uUUi£i.O?QO£UII nyert selyem drapp-szinben ______________ IC 4.SO, 5.50, 6.SO Cranttrlin 120 cm. széles, fehér K 4.—, 5.—,6.—, ül vJthUII­ fekete K fl.—, 6.—. tegethof K 16.— PranaHilt sajátjából kockázva, fehér és fekete UiuDdulll színben, métere K 0.50, 7.—, 7.5© Mosódelén ^önyörű divatmintákbani Km^ Ifraf/tnni/ legújabb petty és csíkos mintákban rJtHOIlUn K 1.95,2.20,2.50, virágos mintákban ______________________K 2.50, 2.75, 3.— Dnnnunlá!/ kitűnő delénből vagy k­rét ónból rüSigyüldR______________ K 18.80, 18.50 nl­s-iArr mosó-delénből vagy kreppből K 5.90, DIUtUK 7.50, fehér grenadinból ..._ K 9.75 Cfrom­ aljak eponzsvászonból, vagy pepita Isel­­qlfapd méból __________K 14,50, 18.50 KOZtylík svédutánzatu ... ... K 1,50, 2.0, 2,50 Füzevédökmadeira batisztbólK Mni innoir mosott Biffonból, pazar választékban nm n­yciv_______k 3,90,4jo, a.so, 7.50 m nadrág, K M&AnS; Uni-innun kötött flór párja K 1.10, 1,50, 1,30 Hu I lauljfa selyem mouslinKI.90,3,50,3.—, 4.— LSpSdOk esy£Zf^cn b­ 5reres anyagból K 7.—, 8.— SlffOnOk e^rend*ti minőségekben métere K 2.20, Agynemű dsntsszt ma... k s.., 3,m, Wadráfl-kapper t“*lnS Paplanlepedö^ pamut kreá..Mi k ,3.,o Leányka-ruhák2 a,,,ta c K il°„\ t~’ Fia nadrág«tSSuJ.,.*?.’k SS Fi»featonaölfönyrtscT«$TM Sí' nagyság 50 liérrel drágább. \ 4S3j A bábom tartama alatt sem árjegyzéket, sem mintá­kat ttem küldünk, Vidéken lakó tisztelt vevőink­nek cikkeket utánvétellel küldjük azon határo­­zott ígéretünk meg azt, hogy nem tetsző árokért a pénzt készséggé­ vissza­küldjük. 15

Next